Alkoholbehandling: Få professionel hjælp gratis og anonymt

Få hjælp i dag

Hvad er afhængighed af alkohol?

Alkoholmisbrug, eller alkoholisme som det også kaldes, er en alvorlig sygdom, der kræver professionel hjælp og alkoholbehandling. Sygdommen kan føre til afhængighed, hvor alkoholikeren har mistet kontrollen over sit forbrug og derfor indtager en større mængde alkohol, end de egentlig har lyst til.

Det lyder ikke nær så frygteligt at have alkoholproblemer, som det rent faktisk er. Når man lider af alkoholafhængighed, har man nærmest ikke andet end alkoholproblemer. Og når man først har udviklet et alkoholproblem, går det ikke over af sig selv.

Alkoholproblemer kræver professionel hjælp

De fleste alkoholikere og mennesker med alkoholproblemer kan i perioder godt stramme sig an og undgå at drikke alkohol. Det kan ofte skyldes, at der har været sociale eller arbejdsmæssige konsekvenser, som man prøver at fikse ved at stoppe alkoholindtaget. F.eks. hvis man skal skilles eller er blevet fyret.

Men efter nogen tid blusser drikkeriet desværre op igen, og man vil ryge tilbage til sit normale forbrug af alkohol, eller måske endda mere.

Derfor kræver det professionel hjælp at komme af med et alkoholproblem.

Gør man ikke noget ved et alvorligt alkoholproblem, er der risiko for en lang række sygdomme og skader, herunder:

  • Kræftsygdomme
  • Mavetarmsygdomme
  • Hjerte-kar-sygdomme
  • Leversygdomme
  • Forhøjet blodtryk
  • Nedsat immunforsvar.

Læs mere om alkoholproblemer her.

Hvornår skal jeg søge hjælp?

Du skal søge hjælp, hvis du oplever, at du ikke selv kan mindske sit forbrug af alkohol, selvom du beslutter dig for det.

Hvis nogen i din omgangskreds eller dine pårørende udtrykker bekymring for den måde, du drikker på, er det tegn på, at du bør skære ned på dit forbrug – og måske søge hjælp.

Er du selv i tvivl om, hvorvidt du drikker for meget, gør du det sandsynligvis, og  bekymringen er en god anledning til at søge hjælp til at tackle problemerne.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller overforbrug af alkohol?

Måske du har brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

alkoholbehandling

Sådan foregår alkoholbehandling

Der findes mange behandlingstilbud for alkoholproblemer i hele Danmark.

Fælles for alle behandlingerne er, at der fokuseres på den enkelte persons behov og ønsker.

Behandlingen skal give den enkelte værktøjer til et liv uden alkohol, og der er fokus på at forebygge tilbagefald.

Udredning og afrusning

Det første skridt i alkoholbehandlingen er en udredning, som foretages af sundhedsfagligt personale. Du vil blive undersøgt fysisk og psykisk for at vurdere, hvilke problematikker der skal tages hånd om i behandlingen. På den måde kan vi sikre, at du får det rette tilbud og en passende behandling, så du kan leve godt igen – uden alkohol.

Her vil du også blive udredt for, om der er behov for abstinensbehandling. Abstinensbehandling er den del af alkoholbehandlingen, hvor du gennemgår en periode med afrusning. Dette foregår typisk på en døgninstitution under lægeligt tilsyn, hvor du dagligt bliver tilset af sundhedspersonale.

Døgnbehandling

Det kan være nødvendigt at modtage døgnbehandling, hvis udredningen viser, at du har brug for en abstinensbehandling og afrusning.

Her arbejder du i samarbejde med det sundhedsfaglige personale intensivt med de mekanismer, tankemønstre og den adfærd, der ligger bag alkoholmisbruget.

Du kommer til at få den selvindsigt og de redskaber, der skal til for at skabe en god og ædru dagligdag gennem undervisning, gruppediskussioner og individuelle samtaler med en rådgiver.

Døgnbehandlingen giver et afbræk fra hverdagens krav, så du får tid og ro til at fokusere på dig selv og på at få det bedre.

Vi har både læger, sygeplejersker, psykologer, psykoterapeuter og psykiatere tilknyttet, der yder døgnbehandling for alkoholproblemer.

Ambulant behandling

Ambulant behandling betyder, at du bor hjemme og passer dit liv og dine forpligtelser, som du plejer. Men at du samtidig kommer hos os og får behandling, når det passer ind i dit liv.

Det er muligt at kombinere døgnbehandlingen med ambulant behandlingsforløb, hvor du får intensiv støtte i den første tid, efter du er kommet hjem igen.

En af fordelene ved ambulant alkoholbehandling er, at du får mulighed for at bruge den selvindsigt og de værktøjer, du har lært under døgnbehandlingen i din hverdag. Og på den måde forebygge tilbagefald. Samtidig får du støtte og hjælp til at afprøve nye levemåder og foretage ændringer i dagligdagen.

Udslusningsbehandling

En udslusningsbehandling er et tilbud til den del af vores klienter, der har brug for et længere behandlingsforløb ud over den primære behandling.

Formålet med en udslusningsbehandling er at give dig tid og mulighed for at afprøve de redskaber, du har med dig fra din behandling og bruge det i din dagligdag.

Du vil få større frihed, hvor du normalvis kan tage hjem i weekenden og gradvist vende tilbage til dit almindelige liv. I dette behandlingsforløb kan du altså “øve” dig på din nye livsstil uden alkohol. Alt imens du stadig får den nødvendige hjælp og støtte fra behandlingen.

Efterbehandling

Når behandlingsforløbet er afsluttet, vil du overgå til efterbehandling, hvor du mødes med en af vores behandlere hver ca. hver anden uge. Her vil I arbejde videre med de ting, som du lærte i din primære alkoholbehandling og træne de nye færdigheder. Færdigheder som er nødvendige for at kunne leve et godt og ædrueligt liv.

I efterbehandlingsperioden får du støtte til at omsætte din nye viden til konkrete handlingsmønstre og sunde vaner. Og du kan få hjælp til at håndtere de udfordringer, du kan møde i den første tid som ædru.

Tilbud om alkoholbehandling hos AlfaRehab

Det er forskelligt, hvad man har behov og mulighed for. Derfor tilbyder Alfa ambulant, dag- og døgnbehandling til afvænning af alle former for rusmidler. Derfor tilbyder vores behandlingscenter også misbrugsbehandling.

I alle vores behandlingstilbud vil du i samarbejde med vores dygtige alkoholbehandlere få større indsigt i, hvorfor du drikker alkohol.

Du vil få hjælp til at løse de bagvedliggende problemer, så du kan finde nye mestringsstrategier og forholde dig til dit alkoholmisbrug på en mere reflekteret måde.

Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit indtag af alkohol, så du på sigt kan fravælge alkohol og få et liv uden misbrug af alkohol.

Anonym og gratis alkoholbehandling

I Danmark har alle borgere adgang til gratis alkoholbehandling.

Derfor har du ret til at få betalt din alkoholbehandling af din hjemkommune.

Behandlingen kan foregå anonymt, hvor du kun figurerer som et nummer i systemet, og der er mulighed for at vælge et tilbud hos en privat udbyder eller hos kommunen.

Har du en sundhedsforsikring – f.eks. gennem arbejdet – kan du også få betalt en mere intensiv misbrugsbehandling derigennem.

Alle vores tilbud der retter sig mod misbrugsbehandling har fokus på at lære dig og din familie, hvordan I kan leve et godt liv med mindre eller ingen alkohol.

Vi hjælper dig med at finde nye strategier til, hvordan du kan tackle de problemer, som førte til alkoholmisbrug. På denne måde kan du undgå at falde tilbage i dine gamle vaner.

Vi har behandlingstilbud til dig, hvad enten du har brug for intensiv behandling op til fem dage om ugen eller et særligt tilrettelagte behandlingstilbud, hvis du er i gang med uddannelse eller i arbejde.

Behandling af dobbeltdiagnoser

Lider du af en dobbeltdiagnose, kan du have ekstra svært ved at få den rette hjælp, fordi mange behandlingscentre ikke er rustet til at håndtere og behandle både dit alkoholmisbrug og din psykiske eller fysiske sygdom.

Vi ved, at denne type misbrugere som regel bruger alkoholen til at dæmpe eller kontrollere den psykiske lidelse eller smerterne fra en fysisk en.

De to problemer går ofte hånd i hånd, og derfor behandler vi også dobbeltdiagnoser hos AlfaRehab. Du kan ikke få det bedre, medmindre vi i fællesskab arbejder med begge diagnoser.

Vi har læger, psykiatere, sygeplejersker, psykoterapeuter og psykologer ansat, som alle hjælper vores klienter, så de igen kan få det godt.

Alkoholbehandling og familien

Alkoholproblemer berører alle omkring den alkoholafhængige, og særligt som ægtefælle eller barn berøres man i høj grad af alkoholproblemerne.

Misbrug og alkohol forårsager ofte skilsmisser, vold, stress og generelt utrygge miljøer.

Forskning peger desuden på, at alkoholbehandling er mere effektiv, hvis behandlingen er orienteret mod hele familien. Derfor er der de senere år kommet større fokus på den familieorienterede alkoholbehandling og terapi.

Hos AlfaRehab har vi også fokus på, hvordan din familie kan lære at håndtere og arbejde med dit alkoholmisbrug, så I kan styrke jeres relationer og finde nye måder at kommunikere og leve på.

Vi tilbyder både familiebehandling, ligesom vi hver mandag har en pårørendegruppe, hvor der er mulighed for at få gratis pårørendeterapi. På den måde kan familie og andre pårørende også få den nødvendige støtte til at håndtere problemet.

FAQ om alkoholbehandling og alkoholikere:

Hvad koster alkoholbehandling?

Som borger har du ret til at få alkoholbehandling gratis og anonymt. Behandlingen kan foregå på et privat behandlingscenter eller hos kommunen.

Hvordan hjælper man en alkoholiker?

Det kan være meget forskelligt mellem mennesker, hvad der virker og ikke virker. Vores erfaring er dog, at det sjældent bidrager til noget godt, hvis man bliver udskammet og fordømt.

Tilbyd personen at hjælpe med at kontakte nogle professionelle, der kan hjælpe, og spørg hvad den alkoholafhængige har brug for. Samtaler hjælper på alle frustrationer ligesom vi hos Alfa altid er klar på en uforpligtende samtale og tilbyder anonym rådgivning til alkoholbehandling.

Hvor meget skal man drikke for at være alkoholiker?

Der er ikke noget entydigt svar på, hvor meget man skal drikke for at være alkoholiker. Det afhænger bl.a. af, hvornår og hvor ofte man drikker, samt ens generelle sundhedstilstand.

Der er dog en række tegn man kan være opmærksom på, hvis man er i tvivl om ens drikkevaner er sunde. Disse tegn kan for eksempel være, at du har svært ved at stoppe med at drikke når du begynder, at du drikker for at glemme bekymringer, eller at der sker ændringer i din adfærd og dine relationer, når du drikker.

Hvis du eller nogen af dine pårørende er bekymrede for, om du drikker for meget, så gør du det sandsynligvis også, og du bør søge professionel hjælp til at slippe af med dine alkoholproblemer.

Hvorfor bliver man alkoholiker?

Som regel spiller mange forskellige parametre ind, når man bliver afhængig af alkohol eller andre rusmidler, men har du et stort og hyppigt forbrug af rusmidler, er der risiko for at blive afhængig.

Er du opvokset i et hjem, hvor en forældre havde et misbrug, kan du være mere tilbøjelig til at udvikle et selv. Den genetiske arv spiller også ind, og nogle har lettere ved at udvikle afhængighed end andre.

Kan en alkoholiker lære at drikke med måde?

Det sker sjældent, at alkoholikere kan lære at drikke alkohol med måde. Men alle mennesker er forskellige, og det der virker for dig, virker måske ikke for en anden.

Vores team af dygtige behandlere i vores behandlingscenter støtter og hjælper dig, så du finder ud af, hvad der er den rette løsning for dig. Først og fremmest ved at finde ud af, hvorfor du overhovedet begyndte at drikke, og eventuelt hvordan du skal kontrollere et fremtidigt alkoholforbrug.

Langt de fleste, der holder op med at drikke efter at have drukket for meget, vil stadig have lidelsen “alkoholafhængig”, som kan gøre det meget svært at kontrollere sit indtag.

Disse mennesker skal lære, hvordan de styrer afhængigheden, så den ikke styrer dem. Indsigten kommer til dels ved hjælp af terapi, nye meningsfulde vaner eller hobbyer og ved at være ædru alkoholiker – altså tørlagt.

Hvordan foregår afrusning?

Afrusning og abstinensbehandling har til formål at sikre, at du kommer gennem dine abstinenser med så lidt ubehag og smerter som muligt. Forløbet består dels af medicinsk behandling for at mindske abstinenssymptomerne, men også alternative behandlingsmuligheder som massage, akupunktur eller saltbade.