Gratis hjælp til alkoholmisbrug

Vi hjælper dig af med din alkoholafhængighed – og vi hjælper både dig der drikker, men også til dig der er pårørende

Alkoholmisbrug

Vi tilbyder gratis behandling af alkoholmisbrug, og vi tilbyder også effektiv hjælp og rådgivning til dig der oplever problemerne helt tæt på.

Professionel behandling i mere end 20 år

Få hjælp på vores behandlingscentre i hele landet

Hjælp til pårørende – i grupper eller individuelt,

Alkoholmisbrug

Ring til os allerede i dag på telefon 35 35 35 81

Du kan også vælge at vi ringer dig op, eller du kan sende os en besked.

Er du pårørende har vi også hjælp til dig – Du er ikke alene!

Anmeldelse-Alfa-Kobenhavn

Taknemmelig!

Jeg kan ikke sige med sikkerhed hvilke del af indsatsen der har været udslagsgivende.

Men summen af kardemommen er, at  jeg i dag ikke længere har behov for at drikke på daglig basis som jeg havde den dag, da jeg ringede.

Anmeldelse-Alfa-Kobenhavn

Fri for alkohol!

Jeg var dybt ulykkelig den dag jeg ringede første gang og jeg drak som en hest! uden at forstå at den sorg jeg søgte glemsel for på bunden af en flaske, blot blev forstærket af  den forpulede alkohol.

Det ved jeg i dag. Og det er helt sikkert takket være mit forløb.

Anmeldelse-Alfa-Kobenhavn

Nu er jeg ædru!

Jeg var på AlfaRehab og fik en fantastisk hjælp. Personalet er super dygtige, og omsorgsfulde,jeg har nu været ædru i 5 et halvt år.

Og uden den mulighed havde jeg ikke været ædru, det er et varmt og trygt sted. De gør det så godt!!

Alkoholmisbrug og alkohol i Danmark

I Danmark er alkohol et legalt rusmiddel og alkohol kan købes i dagligvarebutikker og på restaurationer, hvis du er over 16 år. Fordi alkohol er et legalt rusmiddel, der er anerkendt som nydelsesmiddel, er det alment socialt accepteret at drikke alkohol.

De fleste mennesker forbinder alkohol med festlige begivenheder og andre former for socialt samvær, og de fleste unge og voksne danskere har et forbrug af alkohol. Men, hvornår bliver et forbrug af alkohol til et decideret alkoholmisbrug?

Alkohol som en adgangsbillet til fællesskabet

Undersøgelser har vist, at de fleste mennesker oplever det som stigmatiserende ikke at drikke alkohol. Det kan gøre det svært at erkende, at du har et alkoholmisbrug, fordi du måske er bange for ikke længere at være en del af fællesskabet med venner og familie, hvis du nedsætter dit alkoholforbrug eller helt stopper med at drikke alkohol.

Fordi alkohol er et let tilgængeligt rusmiddel, som du bliver eksponeret for i mange sammenhænge, kan det være vanskeligt at acceptere, hvis du har udviklet et alkohol misbrug og ikke længere kan drikke i moderate mængder på en socialt accepteret måde.

Alkoholmisbrug

Ofte stillede spørgsmål om alkoholmisbrug

Når du er afhængig af alkohol kan det have en stor negativ indflydelse på din tilværelse. Det er ikke kun dig selv som er negativt påvirket af din afhængighed. Dine omgivelser som fx familien, dine børn og din arbejdsplads er også påvirket.

Hvornår er man alkoholiker?

Man er alkoholiker, når man lider af alkoholafhængighed. Det gør man, når man drikker selvom man ved og forstår, at forbruget er skadeligt og faretruende.

Hvornår har man et alkoholmisbrug?

Man har et alkoholmisbrug, når man ikke føler man selv bestemmer, om man vil drikke, men man derimod giver efter for en voldsom trang.

Hvad er alkoholmisbrug?

Alkoholmisbrug er, når man har et misbrug af alkohol. Det har man, når forbruget er så stort, at det er et misbrug.

Hvad er forskellen mellem alkoholmisbrug og alkoholafhængighed?

Der er ingen forskel på alkoholmisbrug og alkoholafhængighed, da det er to betegnelser for det samme.

Hvordan behandler man alkoholisme?

Alkoholisme behandles bedst ved en blanding af tørlægning og terapi og eventuel medicin. Aller vigtigst er dog, at den afhængige indser årsagen bag misbruget.

Alkoholmisbrug hjælp – Er du hæmmet af dit forbrug?

Det kan være, at du allerede oplever en form for udelukkelse af fællesskabet på grund af dit alkoholmisbrug.

Måske forsøger din familie eller dine venner at opstille regler for at begrænse dit alkoholindtag? Eller måske bliver du ikke inviteret med til fester, fordi din omgangskreds har erfaring med, at dit alkoholproblem kan føre til ukontrollabelt drikkeri og uhensigtsmæssig adfærd.

Det kan være, at alkoholmisbruget fører til konflikter eller blackouts? Eller måske har du mistet dit kørekort på grund af spritkørsel eller er bange for, at det kan ske.

Alkohol misbrug: Et middel til at tackle ensomhed?

Det er ikke sikkert, at alkoholmisbruget eller alkoholafhængigheden længere er forbundet med noget socialt for dig.

At drikke alkohol kan nemlig også være en måde at håndtere ensomhed på og foregå, når du er alene.

Måske er isolationen en del af alkoholproblemet?

Har du et problem med alkohol?

Det kan være svært selv at afgøre om der findes et problem og eventuelt et alkoholmisbrug.

I denne test kan du måske få en bedre idé om det tid til at bede om hjælp.

Du kan få gratis hjælp

I Danmark kan alle få hjælp hvis de drikker for meget.

Der er dog regler om hvem der må og kan hjælpe og derfor skal man altid have hjælp på et anerkendt misbrugscenter.

Gratis alkoholbehandling

Mange alkoholikere ved ikke at de kan få hjælp. Vi tilbyder professionel og anonym rådgivning og gratis alkoholbehandling.

Antabus er ikke løsningen

Rigtig mange har forsøgt at få hjælp hos egen læge, men alt for ofte hører vi at lægerne blot udskriver antabus uden terapi.

Alkoholisme er alvorligt

Desværre tror mange, at de selv skal betale for at få hjælp til deres alkoholmisbrug og derfor afholder de sig fra at søge hjælp.

Ring til os allerede i dag på telefon 35 35 35 81

Du kan også vælge at vi ringer dig op, eller du kan sende os en besked.

Er du pårørende har vi også hjælp til dig – Du er ikke alene!

Hvad gør alkohol ved kroppen?

Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, der påvirker næsten alle kroppens organer. Det betyder, at alkohol kan skade din hjerne, fordi nervecellerne er isoleret med fedt. Alkohol kan forstyrre signalerne, så din reaktionsevne bliver langsommere.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er intet alkoholforbrug risikofrit for helbredet, og du bør ikke drikke for din sundheds skyld. En alkoholmisbruger har større risiko for at få mange forskellige sygdomme og tilstande, bl.a. kræft, diabetes, hjerte-kar-sygdomme, demens m.fl.

Du har lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen, hvis du er en kvinde, og 14 genstande om ugen, hvis du er en mand. Sundhedsstyrelsen fraråder, at du drikker mere end 5 genstande på en enkelt dag. En genstand indeholder 12 gram alkohol, hvilket fx svarer til en almindelig øl (33 dl), et glas vin (12 cl) eller et glas spiritus (2 cl).

Læs også: Hvad er alkoholdemens

Misbrug af alkohol hvis du er ældre eller gravid

Vær særligt påpasselig med alkohol, hvis du er gravid, ældre eller tager medicin

Er du gravid fraråder Sundhedsstyrelsen, at du drikker alkohol, fordi det er fosterskadende, og der ikke er nogen nedre sikkerhedsgrænse”.

Sundhedsstyrelsen opfordrer ældre mennesker til at være særligt påpasselige med alkohol, fordi kroppens evne til at omsætte alkohol forringes med alderen. Ældre har mindre væske i kroppen med en højere promille som konsekvens.

Får du ordineret medicin, kan kombination med alkohol forøge medicinens bivirkninger eller forringe medicinens effekt.

Hvorfor udvikles et alkoholmisbrug?

Hos AlfaRehab anser vi alkoholmisbruget som en løsning på andre problemer, som giver mening for dig, der drikker.

Det kan være, at du drikker for at dæmpe psykiske problemer eller følelser som sorg og vrede, der kan være svære at håndtere. Det kan også være, at selve alkoholmisbruget med tiden har udløst angst eller depression.

Det kan være svært at afklare, om det var de psykiske problemer eller alkoholmisbruget, der kom først. Har du både et misbrug af alkohol og en psykiatrisk diagnose, har du det, som kaldes en dobbeltdiagnose, og så er det vigtigt, at der bliver taget højde for det.

Alkohol afrusning er altid en del af vores behandling

Afrusning og abstinensbehandling med Risolid og Klopoxid kan reducere sværhedsgraden af abstinenssymptomer og nedsætte risikoen for delirum tremens og kramper.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at afrusning ikke står alene, men ledsages af en psykosocial intervention. For at behandle alkoholproblemer mest hensigtsmæssigt er det vigtigt at skelne imellem, om du har et alkoholmisbrug eller en decideret alkoholafhængighed.

Jeg var et sted i livet, hvor alkohol var det eneste som betød noget. Min kone pressede på for at få mig i behandling – og det er jeg rigtig glad for i dag.

Finn – ædru alkoholiker