Alkoholmisbrug

Information og hjælp til alkoholikere og pårørende

Få hjælp i dag

Alkohol i Danmark

I Danmark er alkohol et legalt rusmiddel og alkohol kan købes i dagligvarebutikker og på restaurationer, hvis du er over 16 år. Fordi alkohol er et legalt rusmiddel, der er anerkendt som nydelsesmiddel, er det alment socialt accepteret at drikke alkohol.

De fleste mennesker forbinder alkohol med festlige begivenheder og andre former for socialt samvær, og de fleste unge og voksne danskere har et forbrug af alkohol. Men, hvornår bliver et forbrug af alkohol til et decideret alkoholmisbrug?

Læs her om tegn og symptomer på alkoholisme og hvordan du som alkoholiker eller pårørende kan få hjælp.

Alkohol som en adgangsbillet til fællesskabet

Flere videnskabelige undersøgelser har vist, at de fleste mennesker oplever det som stigmatiserende ikke at drikke alkohol. Det kan gøre det svært at erkende, at du har et alkoholmisbrug, fordi du måske er bange for ikke længere at være en del af fællesskabet med venner og familie, hvis du nedsætter dit alkoholforbrug eller helt stopper med at drikke alkohol.

Fordi alkohol er et let tilgængeligt rusmiddel, som du bliver eksponeret for i mange sammenhænge, kan det være vanskeligt at acceptere, hvis du har udviklet et alkoholmisbrug og ikke længere kan drikke i moderate mængder på en socialt accepteret måde.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

Vi ringer tilbage til dig og hjælper dig videre i processen.

alkoholmisbrug

Tegn på alkoholmisbrug

Det kan være, at du allerede oplever en form for udelukkelse af fællesskabet på grund af dit alkoholmisbrug.

Måske forsøger din familie eller dine venner at opstille regler for at begrænse dit alkoholindtag? Eller måske bliver du ikke inviteret med til fester, fordi din omgangskreds har erfaring med, at dit alkoholproblem kan føre til ukontrollabelt drikkeri og uhensigtsmæssig adfærd.

Det kan være, at alkoholmisbruget fører til konflikter eller blackouts? Eller måske har du mistet dit kørekort på grund af spritkørsel eller er bange for, at det kan ske.

Alkoholmisbrug som et middel til at tackle ensomhed

Det er ikke sikkert, at alkoholmisbruget eller alkoholafhængigheden længere er forbundet med noget socialt for dig. At drikke alkohol kan nemlig også være en måde at håndtere ensomhed på og foregå, når du er alene. Måske er isolationen en del af alkoholproblemet?

Hvad gør alkohol ved kroppen?

Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, der påvirker næsten alle kroppens organer. Det betyder, at alkohol kan skade din hjerne, fordi nervecellerne er isoleret med fedt. Alkohol kan forstyrre signalerne, så din reaktionsevne bliver langsommere.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er intet alkoholforbrug risikofrit for helbredet, og du bør ikke drikke for din sundheds skyld. En alkoholmisbruger har større risiko for at få mange forskellige sygdomme og tilstande, bl.a. kræft, diabetes, hjerte-kar-sygdomme, demens m.fl.

Læs også: Alkoholdemens

Du har lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen, hvis du er en kvinde, og 14 genstande om ugen, hvis du er en mand. Sundhedsstyrelsen fraråder, at du drikker mere end 5 genstande på en enkelt dag. En genstand indeholder 12 gram alkohol, hvilket fx svarer til en almindelig øl (33 dl), et glas vin (12 cl) eller et glas spiritus (2 cl).

Vær særligt påpasselig med alkohol, hvis du er gravid, ældre eller tager medicin

Er du gravid fraråder Sundhedsstyrelsen, at du drikker alkohol, fordi det er fosterskadende, og der ikke er nogen nedre sikkerhedsgrænse”.

Sundhedsstyrelsen opfordrer ældre mennesker til at være særligt påpasselige med alkohol, fordi kroppens evne til at omsætte alkohol forringes med alderen. Ældre har mindre væske i kroppen med en højere promille som konsekvens.

Får du ordineret medicin, kan kombination med alkohol forøge medicinens bivirkninger eller forringe medicinens effekt.

Du kan få gratis hjælp

I Danmark kan alle få hjælp hvis de drikker for meget, der er dog regler om hvem der må og kan hjælpe og derfor skal man altid have hjælp på et anerkendt misbrugscenter, som Alfa er.

Gratis alkoholbehandling

Mange alkoholikere ved ikke at de kan få hjælp uden at det behøver koste dem en krone. Alfa tilbyder anonym rådgivning og gratis alkoholbehandling, så du ikke skal søge økonomisk hjælp til alkoholafvænning.

Antabus alene er ikke løsningen

Rigtig mange har forsøgt at få hjælp hos egen læge, men alt for ofte hører vi at lægerne blot udskriver antabus uden terapi.

Den behandling mener vi ikke er løsningen.

Alkoholisme er alvorligt

Alkoholisme kan ikke fikses med en pille. Desværre tror mange, at de selv skal betale for at få hjælp til deres alkoholmisbrug og derfor afholder de sig fra at søge hjælp. Men sådan behøver det ikke være.

Symptomer på alkoholmisbrug og alkoholafhængighed

Du kan ud fra Sundhedsstyrelsens anbefaling danne dig en idé om, du er ved at bevæge sig fra et almindeligt alkoholforbrug under lavrisikogrænsen til et skadeligt forbrug over højrisikogrænsen, der kan betegnes som et alkoholmisbrug.

Hvis du gennem længere tid haft et alkoholmisbrug, kan du have udviklet en decideret alkoholafhængighed. Risikoen for at udvikle alkoholafhængighed stiger i takt med et stort indtag af alkohol, fordi der gradvist sker en tilvænning i kroppen, så tolerancen overfor alkohol bliver højere, og der kan indtages større mængder uden den ønskede effekt.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug og at 140.000 er afhængige af alkohol.

Hvis du har udviklet alkoholafhængighed, kan du ikke bare lade være med at drikke. Kroppen har vænnet sig til alkoholindtaget, og du vil få abstinenser, hvis du pludselig ikke indtager alkohol. Hvis du brat stopper med at drikke alkohol, eller indtager mindre alkohol end du plejer, risikerer du at få delirium tremens. Det er en tilstand med psykoser og i svære tilfælde kramper, der i yderste instans kan føre til dødsfald.

Hvorfor udvikles et alkoholmisbrug?

Hos AlfaRehab anser vi alkoholmisbruget som en løsning på andre problemer, som giver mening for dig, der drikker.

Det kan være, at du drikker for at dæmpe psykiske problemer eller følelser som sorg og vrede, der kan være svære at håndtere. Det kan også være, at selve alkoholmisbruget med tiden har udløst angst eller depression.

Det kan være svært at afklare, om det var de psykiske problemer eller alkoholmisbruget, der kom først. Har du både et misbrug af alkohol og en psykiatrisk diagnose, har du det, som kaldes en dobbeltdiagnose, og så er det vigtigt, at der bliver taget højde for det.

Alkohol afrusning som del af vores behandling af alkoholmisbrug

Afrusning og abstinensbehandling med Risolid og Klopoxid kan reducere abstinenssymptomernes sværhedsgrad og nedsætte risikoen for delirum tremens og kramper. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at afrusning ikke står alene, men ledsages af en psykosocial intervention. Alkohol afrusning står aldrig alene i Alfas alkoholbehandling .

For at behandle alkoholproblemer mest hensigtsmæssigt er det vigtigt at skelne imellem, om du har et alkoholmisbrug eller en decideret alkoholafhængighed.

Læs også: 6 symptomer på et alkoholproblem

Hos AlfaRehab ser vi alkoholmisbruget som et symptom på underliggende problemer.

Når de underliggende, følelsesmæssige problemer bliver løst, kan du ved at reflektere begynde at fravælge alkohol.

På sigt kan du opnå et liv uden brug af alkohol eller andre rusmidler.

Fælles for Alfas tilbud om hjælp og behandling af alkoholmisbrug

I alle behandlingstilbuddene tager vi hos AlfaRehab udgangspunkt i, hvad dit primære misbrug består af. Vi har også fokus på, at alkoholmisbruget ikke flytter sig til et andet rusmiddel eller en uhensigtsmæssig adfærd. Vi har også fokus på, om alkoholmisbruget er forbundet med psykiatriske problematikker som fx angst og depression.

Det kan være, at du lider af en psykiatrisk diagnose, der sammen med alkoholmisbruget har udviklet sig til en dobbeltdiagnose. Ifølge Socialstyrelsen viser videnskabelige undersøgelser, at op mod 50 procent af mennesker med alkoholmisbrug har psykiske lidelser. En dobbeltdiagnose kan gøre det særligt udfordrende at få løst alkoholproblemet, fordi den psykiatriske diagnose fx kan gøre det vanskeligt at koncentrere sig eller styre sine impulser.

Mennesker med dobbeltdiagnoser har ofte brug for et behandlingsforløb, der både involverer behandling for alkoholmisbruget og psykiatrisk behandling.

Alfas misbrugsbehandling er tilrettelagt i samråd med vores egen speciallæge i psykiatri, der har stor viden om alle former for misbrug.

Få hjælp nu

FAQ om alkoholmisbrug:

Hvornår er man alkoholiker?

Man er alkoholiker, når man lider af alkoholafhængighed. Det gør man, når man drikker selvom man ved og forstår, at forbruget er skadeligt og faretruende. 

Hvornår har man et alkoholmisbrug?

Man har et alkoholmisbrug, når man ikke føler man selv bestemmer, om man vil drikke, men man derimod giver efter for en voldsom trang.   

Hvad er alkoholmisbrug?

Alkoholmisbrug er, når man har et misbrug af alkohol. Det har man, når forbruget er så stort, at det er et misbrug.

Hvad er forskellen mellem alkoholmisbrug og alkoholafhængighed?

Der er ingen forskel på alkoholmisbrug og alkoholafhængighed, da det er to betegnelser for det samme.  

Hvordan behandler man alkoholisme?

Alkoholisme behandles bedst ved en blanding af tørlægning og terapi og eventuel medicin. Aller vigtigst er dog, at den afhængige indser årsagen bag misbruget.