Menu

Dolol: Misbrug og behandling

Vi tilbyder professionel behandling af afhængigheder

Få hjælp i dag

Hvad er dolol?

Dolol tilhører en gruppe af ​​smertestillende lægemidler kaldet opioider, og det bruges til at lindre moderate til stærke smerter. Det er et receptpligtigt præparat, og derfor skal medicinen ordineres af sundhedsfaglige. Det findes både som kapsler og depotkapsler.

Opioider har en smertelindrende effekt, og dolol virker ved at påvirke centralnervesystemet, således smerterne mindskes. Andre former for opioider findes f.eks. i morfin, som dog er noget stærkere.

Efter indtagelse af tramadol, som er det aktive smertelindrende stof i dolol, vil de stærke opioider binde sig til nogle receptorer i hjernen, hvor bl.a. smerterne styres. Dermed påvirker man smerteopfattelsen.

Virkningen indtræder forholdsvist hurtigt efter indtagelsen, og derfor er der tale om et meget kraftigt og hurtigtvirkende smertestillende middel. Samtidig fungerer smertelindringen i noget længere tid, da der en lang halveringstid i blodet på 5-6 timer.

Opioider er det til gengæld meget vanedannende, og ved længere tids forbrug risikerer man at komme ud i et misbrug, som kan have alvorlige konsekvenser for ens livskvalitet.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller overforbrug?

Måske du har brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

dolol

Hvad bruger man dolol til?

Man bruger dolol til at dæmpe moderate til stærke smerter. Stoffet tramadol benyttes typisk ikke til akutte smerter, men kun ved længerevarende og kroniske smerter.

Dolol kan derfor f.eks. anvendes til patienter, der er blevet opereret eller har været udsat for en ulykke, hvor der opstår smerter efterfølgende. Altså i de tilfælde, hvor patienten har behov for at tage smertestillende medicin over længere tid.

Midlet kan føre til både fysisk og psykisk afhængighed, og derfor bør man ikke overskride den anbefalede dosis eller lægens anvisninger.

For voksne og børn over 12 år er den anbefalede dosis 50-100 mg 3-4 gange i døgnet, og generelt bør man tage den lavest mulige smertestillende dosis

Kan man blive afhængig af dolol?

Der er en risiko for at udvikle et misbrug og blive afhængig af al medicin – både receptpligtig og håndkøb.

Opioider er vanedannende, hvilket øger risikoen for at blive fysisk eller psykisk afhængig. Da det bruges ved længerevarende eller kroniske smerter kan det være nemt for misbrugere at forlænge recepten og dermed understøtte deres afhængighed.

Det er farligt at bruge medicin på anden måde, end lægen har foreskrevet. Det kan f.eks. være farligt at tage højere doser af et præparat, eller at bruge det mere ofte end anbefalet, og dermed øger man risikoen for bivirkninger og afhængighed.

Det er derfor vigtigt at følge lægens anvisninger, når man tager dolol eller anden receptpligtig medicin, og man bør aldrig selv ændre dosis eller afbryde behandlingen uden først at have talt med egen læge.

Tegn på misbrug

Et misbrug af medicin, rusmidler eller alkohol viser sig ofte ved, at midlet har negativ indflydelse på misbrugerens hverdag, helbred, jobsituation eller sociale relationer.

Det vigtigste tegn på, at du er ved at udvikle et misbrug af dolol, er, at du selv ændrer dit indtag og overskrider den anbefalede dosis, fordi smertelindringen ikke er tilstrækkelig.

Ved vedvarende brug af medicin eller rusmidler vil man opleve, at man opbygger en højere tolerance overfor midlet, hvor kroppen vænner sig til mængden, som skal nedbrydes. Det betyder, at der på sigt skal indtages en større og større mængde for at opnå samme effekt som tidligere.

Et andet tegn på misbrug og afhængighed er, at du får abstinenser, når du stopper med at indtage medicinen. Disse abstinenser kan komme sig af, at kroppen mangler den smertestillende effekt, som medicinen giver, og du vil derfor opleve ubehagelige symptomer som f.eks. muskelsmerter, kvalme, angst og diarré.

Bivirkninger ved misbrug af dolol

Dolol indeholder tramodol, som har en række almindelige og sjældne bivirkninger:

 • Døsighed eller træthed
 • Hovedpine
 • Forstoppelse eller opkast
 • Tørhed i munden
 • Øget svedproduktion
 • Angst og forvirring eller delirium
 • Kramper eller muskelsvaghed
 • Sløret syn
 • Allergiske reaktioner
 • Nedsat vejrtrækning
 • Hallucinationer
 • Talebesvær
 • Forhøjet blodtryk

Har du brug for hjælp?

Udviser du, eller en du kender, et eller flere tegn på misbrug af dolol, er det vigtigt at søge hjælp hos egen læge eller et behandlingscenter.

Det kan være rigtig svært at komme ud af et misbrug eller slippe af med sin afhængighed.

Behandlingen består delvist af udtrapning og afvænning, men der kan også være behov for medicinsk behandling for at modstå abstinenser og samtaleterapi.

Ofte stillede spørgsmål om dolol:

Er dolol farligt?

Dolol kan være farligt, hvis det misbruges eller bruges på anden måde, end lægen har foreskrevet, fordi der er en risiko for at udvikle et misbrug og blive afhængig af lægemidlet.

Hvordan bliver man afhængig af dolol?

Da dolol indeholder tramadol, som er et opioid, er der en risiko for at udvikle et misbrug og blive fysisk eller psykisk afhængig. Derfor bør man ikke tage lægemidlet på anden måde, end lægen har foreskrevet.

Hvad gør dolol ved kroppen?

Dolol indeholder opioiden tramadol, som påvirker centralnervesystemet og virker smertestillende. Opioider har en række bivirkninger, herunder døsighed eller træthed, forstoppelse eller opkast, øget svedproduktion, kramper eller muskelsvaghed og hallucinationer.

Hvad er abstinenser?

Abstinenser opleves, når man stopper med at bruge rusmidler, alkohol eller medicin, man er afhængig af. De fleste oplever dog ikke abstinenser ved udtrapning af stoffet, men i sjældne tilfælde kan der opstå abstinenser, hvor medicin som metadon eller antabus kan være nødvendigt. Det manifesterer sig typisk ved kvalme, opkast, diarré og rysten eller angst.

Hvordan tager man dolol?

Dolol findes som kapsler og depotkapsler, der indtages oralt. Depotkapslerne skal synkes hele og må ikke tygges. Du kan købe lægemidlet på apoteket med recept. Doseringen skal aftales med egen læge.

Den anbefalede dosis for voksne og børn over 12 år er 50-100 mg tramadol 3-4 gange daglig.

Hvem må tage dolol?

Dolol er et præparat for voksne og børn over 12 år til behandling af moderate til stærke smerter eller kroniske smerter.

Lægemidlet bør ikke bruges af personer med overfølsomhed over for stærke smertestillende præparater. Der bør udvises forsigtighed, såfremt du lider af nedsat leverfunktion, nedsat nyrefunktion, forhøjet tryk i hjernen eller søvnapnø.

Gravide og ammende må kun anvende præparatet under visse forudsætninger.

Læs altid indlægssedlen eller tal med egen læge om brug af lægemidlet.

Hvad gør jeg, hvis jeg har taget for meget dolol?

Det er farligt at tage for meget dolol, da det kan give alvorlige bivirkninger. Hvis du har taget for meget dolol, skal du straks søge læge eller ringe til 1813. Du kan også kontakte Giftlinien på tlf. 82 12 12 12.

Hvor køber man dolol?

Du kan købe dolol på apoteket med recept. Du kan også bestille lægemidlet online hos e-apoteker, men du skal have en recept fra din læge først.

Må jeg tage dolol med panodil?

Ja, dolol og panodil kan sagtens tages sammen, da de virker smertestillende. Men det er vigtigt at følge lægens anvisninger for doseringen af stofferne.

Må jeg tage dolol med ipren?

Ja, dolol og ipren kan sagtens tages sammen, da de begge virker smertestillende. Men det er vigtigt at følge lægens anvisninger for doseringen af stofferne.

Må jeg tage dolol, når jeg er gravid?

Ja, dolol kan anvendes af gravide, men kun under visse forudsætninger. Du bør altid tale med din læge eller jordemoder først.

Må jeg tage dolol, når jeg ammer?

Ja, dolol kan anvendes af ammende, men kun under visse forudsætninger. Du bør altid tale med din læge eller jordemoder først.