Menu

Rusmidler: Misbrug og behandling

Modtag professionel hjælp og behandling

Få hjælp i dag

Hvad er rusmidler?

Rusmidler er et bredt udtryk, der dækker over en lang række stoffer, der påvirker brugerens psykiske tilstand eller på anden vis er adfærdsregulerende.

Generelt beror rusmidlernes virkning bl.a. på påvirkning af hjernens receptorer og signalstoffer, såsom serotonin og dopamin.

Rusmidler kan kommer i mange forskellige former, og det betyder også noget for, hvordan den indtages. Det kan f.eks. være:

 • Nydelsesmidler som alkohol og nikotin
 • Lægemidler i form af f.eks. antihistaminer og morfin
 • Hallucinogener som cannabis og psykedeliske svampe
 • Organiske opløsningsmidler anvendt ved snifning (også kaldet narkotika)

Fælles for sådanne midler er, at de i varierende grad kan fremkalde afhængighed. Det kan bl.a. ske gennem tilvænning og abstinenssymptomer ved pludseligt ophør af indtagelse af midlet.

Der kan være forskellig lovgivning fra land til land, hvorvidt visse typer rusmidler er lovlige eller ej.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller overforbrug af rusmidler?

Måske du har brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

Hvad bruger man rusmidler til?

Rusmidler er historisk set blevet brugt af mange kulturer til religiøse, mytiske og medicinske formål.

Visse rusmidler bruges i dagligdagen; det kunne være alkohol eller cigaretter, som er noget, der indgår i mange unge og voksnes hverdag.

Andre rusmidler bruges i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdomme eller symptomer; f.eks. antihistaminer eller smertestillende.

Dertil findes der også et stort udvalg af rusmidler, der bruges med rekreativt eller personligt formål; ofte vil der være tale om, at brugeren ønsker en euforisk rus for at gøre dagligdagen eller festlige lejligheder endnu sjovere. Nogle rusmidler bruges f.eks. til at få en spirituel oplevelse, eller fordi brugeren ønsker at eksperimentere med nye stoffer.

Til gengæld findes der også nogle mennesker, der bruger rusmidler, fordi de er afhængige af midlets effekt på krop eller sind. Ved indtagelse af visse midler vil man opleve en rus af eufori og glæde, men når virkningen aftager, vil de følelser blive erstattet af udmattelse og nedtrykthed i stedet. Det kan føre til, at man indtager rusmidlet igen for at undgå de negative følelser.

Læs også: Ambulant alkoholbehandling i hele landet

Kan man blive afhængig af rusmidler?

Der er risiko for at udvikle et misbrug og en afhængighed af alle typer rusmidler. De fleste rusmidler indeholder stoffer, der kan være direkte vanedannende, og som kan føre til afhængig ved vedvarende brug.

Nogle typer er til gengæld mere vanedannende end andre, og derfor er risikoen for afhængighed øget. Det gælder bl.a.. opioider som morfin eller heroin.

Dertil kan man også udvikle afhængighed af rusmidlets virkning, hvilket betyder, at man behøver dem for at kunne fungere normalt.

Læs også: Hvad er hash?

Tegn på misbrug af rusmidler

Det vigtigste tegn på, at du er ved at udvikle et misbrug, er, at du har brug for at indtage rusmidlet for at få din hverdag til at hænge sammen. F.eks. at du ikke føler, at du kan udføre dit job uden midlet, eller at du har brug for midlet, når du indgår i sociale relationer.

Andre tegn på misbrug af rusmidler kan være:

 • Du overskrider den anviste dosis medicin
 • Du har ikke kontrol over dit forbrug
 • Du oplever helbredsproblemer eller problemer i din mentale sundhed

Ved vedvarende brug af rusmidler vil du opleve, at du opbygger en højere tolerance overfor midlet, hvor kroppen vænner sig til mængden, der skal nedbrydes. Det betyder, at der på sigt skal indtages en større og større mængde for at opnå samme effekt som tidligere.

Et andet tegn på misbrug og afhængighed er, at du får abstinenser, når du stopper med at indtage midlet. Disse abstinenser kan komme sig af, at kroppen mangler den effekt, som stoffet giver, og du vil derfor opleve ubehagelige symptomer som f.eks. muskelsmerter, kvalme, angst og diarré.

Bivirkninger ved misbrug af rusmidler

Der kan være en lang række bivirkninger forbundet med et misbrug af rusmidler afhængigt af typen af rusmiddel.

Et misbrug slider voldsomt på din krop og dine organer, og det kan bl.a. resultere i:

 • Tand- og mundsygdomme
 • Overdosis
 • Cancer
 • Ujævn hjerterytme eller hjertestop
 • Leverbetændelse eller leversvigt

Hvis man genbruger eller deler f.eks. kanyle, er der også stor risiko at overføre eller få sygdomme, der smitter gennem blodet, ligesom blodforgiftning kan hænde.

Dertil kan man risikere at indtage stoffer, som indeholder farlige genstande eller objekter, såsom knust glas, der kan gøre skade på dine organer, ligesom du også kan risikere at indtage en kombination af flere stoffer, hvilket kan øge chancen for bivirkninger.

Har du brug for hjælp?

Udviser du, eller en du kender, et eller flere tegn på misbrug af af stoffer eller medicin, er det vigtigt at søge hjælp og information hos egen læge eller et behandlingscenter.

Det kan være rigtig svært at komme ud af et misbrug eller slippe af med sin afhængighed.

Behandlingen består delvist af udtrapning og afvænning, men der kan også være behov for medicinsk behandling for at modstå abstinenser og samtaleterapi.

Ofte stillede spørgsmål om rusmidler:

Hvad er rusmidler?

Rusmidler er et bredt udtryk, der dækker over en lang række stoffer, der påvirker brugerens psykiske tilstand eller på anden vis er adfærdsregulerende.

Hvilke typer rusmidler findes der?

Der findes mange forskellige typer rusmidler, herunder alkohol, medicin og narkotika.

Er rusmidler farlige?

Ja, rusmidler kan være farlige. Særligt, hvis man har et overforbrug eller er afhængig af et rusmiddel, risikerer man at tage permanent fysisk eller psykisk skade. Det er også muligt at dø af f.eks. en overdosis eller hjertestop.

Kan man blive afhængig af rusmidler?

Ja, der er risiko for at udvikle et misbrug og en afhængighed af alle former for rusmidler. Nogle stoffer er dog mere vanedannende end andre.

Hvordan ved jeg, om jeg misbruger et rusmiddel?

Et misbrug betegner et gentagende uhensigtsmæssigt og ukontrolleret brug. Ved et misbrug vil du opleve, at rusmidlet påvirker din hverdag, helbred, jobsituation eller sociale relationer negativt.

Er der bivirkninger forbundet med et misbrug af rusmidler?

Der kan være en lang række bivirkninger forbundet med et misbrug, herunder leversvigt og hjertestop.

Hvad er abstinenser?

Abstinenser opleves, når man stopper med at bruge rusmidler, alkohol eller medicin, man er afhængig af. De fleste oplever dog ikke abstinenser ved udtrapning af stoffet, men i sjældne tilfælde kan der opstå abstinenser, hvor medicin som metadon eller antabus kan være nødvendigt. Det manifesterer sig typisk ved kvalme, opkast, diarré og rysten eller angst.