Om os

Behandlingscenteret AlfaRehab.

Få hjælp i dag

Hvem er AlfaRehab?

Vi er et landsdækkende privat behandlingscenter som specialiserer sig i behandling af skadeligt forbrug og afhængighed. Vi tilbyder både behandling i dagtimer, aftentimer, i hjemmet og online. Ydermere har vi en døgninstitution hvor vi tilbyder døgnbehandling.

Vi behandler og rådgiver personer som lider af alkoholmisbrug, hashmisbrug, stofmisbrug, ludomani og misbrug af medicin. Derudover har vi en stor afdeling som tilbyder hjælp til pårørende og hele familien. Vi tilbyder gratis pårørendegrupper og familiebehandling.

Vores medarbejdere i hele landet har forskellige relevante uddannelser, og de har alle stor erfaring med behandling af alkohol- og stofmisbrug fra såvel private og offentlige misbrugsbehandlingstilbud. Nogle af vores medarbejdere har egne erfaringer med forskellige former for afhængighed, og de har derfor en særlig forståelse for, hvad vores klienter går igennem under et behandlingsforløb.

AlfaRehab vægter det faglige niveau højt og anvender anerkendte og effektive behandlingsmetoder. Vi er kendte for at have en høj grad af professionalisme blandet med en familiær omgangstone. Vi møder vores klienter i øjenhøjde med respekt og omsorg på vores behandlingscentre.

Bag om AlfaRehab

Bag AlfaRehab står der en bestyrelse. Lars Hareskov, Ole Jall, Jørgen Maltesen og Jens Frydenlund der sidder i bestyrelsen. Bestyrelsen er i faglig topklasse og deltager jævnligt i kurser og konferencer.

Etik og faglige standarder

AlfaRehab efterlever en række retningslinjer i forholdet til både borgeren og sine kollegaer. Alle ansatte i AlfaRehab holder sig fagligt ajour gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser/uddannelse.

Værdigrundlag

Det værdigrundlag, der er blevet formuleret af ledelse og personale i AlfaRehab, baserer sig på den antagelse, at behandlingen skal hjælpe borgeren til afklare egne værdier, opbygge evnen til at reflektere og (gen)skabe sunde relationer.

Vi anser misbruget som et symptom på underliggende problemstillinger, og når disse afhjælpes vil borgeren følelsesmæssige fundament og refleksionsformåen være tilstrækkeligt til at opnå og vedligeholde et liv uden brug af rusmidler.

Læs mere: Etik og værdigrundlag hos AlfaRehab

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

Vi ringer tilbage til dig og hjælper dig videre i processen.

Om os

Vejen tilbage til et liv 

uden misbrug

Dennis' vej tilbage til livet

Det kan være skræmmende at tage telefonen og bede om hjælp, men det kan samtidig være vejen tilbage til livet….