Menu

Heroin: Misbrug og behandling

Vi tilbyder professionel hjælp og behandling

Få hjælp i dag

Hvad er heroin?

Heroin er et opioid, der er en gruppe stoffer, som har en smertelindrende og bedøvende effekt. Heroin er et ulovligt rusmiddel, der består af det aktive stof diacethylmorfin. Det kategoriseres som et sløvende stof.

Stoffet påvirker dit centralnervesystem og giver en øjeblikkelig rus efter indtagelse. Man vil opleve en tilstand af eufori, og efterfølgende vil man blive afslappet og sløv. Mange oplever også en lykkefølelse, fordi problemer følelses ligegyldige pga. heroinens bedøvende virkning.

Generelt fremstilles opioider af opiumsvalmuens frø, der er det stærkeste del af planten. Heroin fremstilles til gengæld gennem kemiske processer af enten saften fra opiumsvalmuen eller morfin.

På grund af manipulationen optages stoffet hurtigere i kroppen, og det har en kraftigere virkning end andre opioider. Det kan også medføre potentielt større skadevirkninger.

Heroin er desuden ofte forurenet af andre stoffer, fordi det kan øge effekten, samtidig med at det gør det billigere at fremstille stoffet. Urene stoffer medfører en stor risiko for bivirkninger og følgesygdomme. Det kan være livsfarligt at indtage urene stoffer, da du ikke kan være sikker på, hvad du indtager, og hvordan det er fremstillet.

Hvordan tager man heroin?

Heroin kan både sniffes, ryges eller opløses i væske og sprøjtes ind i blodet (injektion). Heroin findes i hvid eller brunligt pulver. Hvid heroin kan enten sniffes eller injiceres i blodet. Brun heroin kan ryges og kaldes også rygeheroin.

Typisk vil man ryge eller sniffe stoffet, da man ikke ønsker at blive sidestillet med folk, der “fixer”.

Fejlagtigt er der også nogen, der tror, at det er mindre skadeligt at ryge eller sniffe heroinen, men uanset hvordan stoffet indtages kan det være farligt.

Opioider er meget vanedannende og kan føre til både fysisk og psykisk afhængighed, som vil kræve professionel hjælp at behandle.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt

Heroin misbrug

Hvad bruger man heroin til?

Heroin anvendes til rekreative formål eller pga. afhængighed af den sløvende effekt.

Ved indtagelse af de stoffet vil brugeren opleve en eufori og en glæde, som varer i få minutter. Centralnervesystemet sættes derefter i slowmotion, og den sløvende effekt varer normalvis i 4-6 timer. Mange brugere vil også opleve, at bekymringer føles mindre eller ligegyldige pga. den sløvende effekt.

Der findes personer, der bruger stoffer, fordi de er afhængige af midlets effekt på krop eller sind. Disse mennesker har brug for at indtage stoffet for at få hverdagen til at hænge sammen, og de bør få professionel hjælp til at slippe af med deres afhængighed.

Kan man blive afhængig af heroin?

Det er let at udvikle en afhængighed af heroin. Opioider er generelt vanedannende, hvilket øger risikoen for at blive fysisk eller psykisk afhængig af stofferne.

Allerede efter få dages brug af stoffet, kan man udvikle afhængighed af heroin. Det sker, fordi kroppen vænner sig til stoffet forholdsvis hurtigt, og man opbygger en tolerance. Man vil derfor have brug for fortsat større mængder af stoffet for at opnå den samme virkning som tidligere.

Heroinmisbrugere vil være nødt til at indtage stoffet jævnligt og i nogle tilfælde flere gange om dagen for at undgå abstinenser.

Man vil opleve abstinenser, fordi kroppen mangler den effekt, som stoffet har på kroppen, og det medfører typisk symptomer som kvalme, opkaste eller diarré samt rysten, uro eller angst.

Tegn på misbrug af heroin

Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvordan man reagerer på et misbrug. Dog er der nogle klare signaler, som man bør være opmærksom på. Disse signaler er blandt andet:

  • At personen med et heroinmisbrug ofte ændrer adfærd
  • At personen har svært ved at klare sig igennem en hel dag uden at indtage stoffet

Heroinmisbrugere er til tider hemmelighedsfulde og gode til at bortforklare og komme med undskyldninger for deres adfærd og handlinger.

Derudover bør man også være opmærksom på, om man får abstinenser som irritation, rastløshed, diarré eller opkastninger, når man ikke indtager stoffet. Det er en stor indikator for, at man er ude i et heroinmisbrug.

Andre tegn på et heroinmisbrug kan være:

  • Tilvænning eller toleranceudvikling, så du har brug for større og større doser for at opnå samme virkning
  • Stærk trang til at bruge heroin
  • Mistet kontrol over forbruget – f.eks. at du ikke kan stoppe eller nedsætte forbruget
  • Fortsat brug på trods af psykiske, fysiske eller sociale problemer
  • Heroin er vigtigere end andre aktiviteter, og du taber tidligere interesser pga. brug af stoffet

Bivirkninger ved misbrug af heroin

En af de bivirkninger, der opstår, når man hyppigt bruger stoffet, er tolerans. Kroppen vænner sig nemlig hurtigt til stoffet, hvorfor man hele tiden skal øge mængden af det. På den måde kan man som misbruger hurtigt indtage store doser af stoffet og i værste fald dø af en overdosis.

Det er også nemt at blive afhængig af heroin. Det sker blandt andet, fordi man opnår en følelse af eufori og lykke, når man indtager stoffet. Og derudover oplever man også en stor trang til stoffet, hvorfor det er nemt at blive heroinmisbruger.

En anden bivirkning er også, at man meget hurtigt vil få abstinenser, når man ikke indtager stoffet. Symptomer på abstinenser er blandt andet opkastninger, feber, store pupiller, manglende appetit, diarré og søvnløshed.

På sigt kan et heroinmisbrug også medføre, at hjernen får sværere ved at udskille glædeshormoner naturligt, fordi den vænner sig til påvirkningen. Det kan medføre alvorlige depressioner.

Hvis man genbruger eller deler f.eks. nål til at sprøjte heroin i blodet, er der desuden yderligere større risiko at overføre eller få infektionssygdomme – f.eks. HIV – ligesom blodforgiftning kan hænde.

I værste tilfælde kan bivirkningerne være direkte livstruende og medføre koma eller pludselig død.

Har du brug for hjælp?

Det kan være rigtig svært at komme ud af et misbrug eller slippe af med sin afhængighed. Det kan føles, som om en afhængighed af heroin og andre lignende stoffer overtager dit sind, din krop og hverdag.

Derfor kan det hurtigt føles, som om heroin bliver omdrejningspunktet i din dagligdag, hvorfor afhængighed ofte betegnes som en sygdom.

Behandlingen består delvist af udtrapning og afvænning, men der kan også være behov for medicinsk behandling for at modstå abstinenser og samtaleterapi.

Ofte stillede spørgsmål om heroin:

Er heroin farligt?

Heroin kan være farligt, da det ofte er forurenet. Det kan være livstruende at indtage urene stoffer, fordi det er sværere at dosere.

Hvordan bliver man afhængig af heroin?

Der er en stor risiko for at blive afhængig af heroin pga. den beroligende effekt. Det øger risikoen for at udvikle fysisk eller psykisk afhængighed. I mange tilfælde vil man udvikle afhængighed af stoffets virkning, så man har brug for midlet for at kunne fungere normalt – f.eks. at man har brug for midlet for at komme gennem dagen.

Hvordan virker heroin?

Heroin har en hæmmende effekt på centralnervesystemet, hvilket gør, at man opnår en sløvhed og en følelse af lykke i kroppen, når man indtager stoffet. Virkningen varer som regel tre til fire timer.

Hvordan opdager man et heroinmisbrug?

De tydeligste tegn på et misbrug er, at du har udviklet en tolerance over for stoffet, så du er nødt til at øge den indtagne dosis. Et andet tegn er, at du udviser abstinenssymptomer som kvalme eller angst, hvis du ikke indtager stoffet.

Derudover vil en heroinmisbruger tit ændre personlighed og adfærd, hvor de bliver hemmelighedsfulde og isolerer sig. Nogle vil også få nye bekendtskaber forbundet til misbrugsmiljøet.