Du er her: Forside » Afhængighed » Hvad er abstinenser?

Hvad er abstinenser?

Læs om symptomer og abstinensbehandling

Få hjælp i dag

Hvad er abstinenser, og hvordan føles abstinenser?

Det er de spørgsmål, du kan blive meget klogere på her på siden, hvor vi vil gennemgå symptomer og behandling i forbindelse med abstinenser. Denne viden er både relevant og brugbar for dig, der har abstinenser, og for pårørende til en person med abstinenser.

Abstinenser

Abstinenser er de psykiske og fysiske symptomer, der kommer som følge af, at man ikke længere har det stimulerende middel, som kroppen er vant til.

Dette ses i forbindelse med afvænning fra forskellige afhængigheder såsom narkomani eller alkoholisme. Abstinenser er altså en fællesbetegnelse for både de psykiske og fysiske symptomer.

Abstinenser føles forskellige, alt efter hvilken type rusmiddel der er tale om. Her på siden vil vi gennemgå forskellige rusmidler ét efter ét, så du kan blive klogere på, hvordan abstinenserne opleves, alt efter om der for eksempel er tale om alkohol, hash eller medicin.

Kan man dø af abstinenser?

For nogle rusmidler kan abstinenser være farlige, og du kan i værste tilfælde risikere at dø af dine abstinenser. Derfor er det afgørende, at din afrusning sker medicinsk, og at du får den rette behandling. Ellers kan dine abstinenser udvikle sig til delirium. Delirium er en meget alvorlig forvirringstilstand, hvor man har meget svært ved at orientere sig ordentligt og er fuldstændig ude af sig selv. Det kan også hænde, at dine abstinenser resulterer i, at kroppens kredsløb bryder sammen, og det er i den forbindelse, at du kan risikere at dø af det.

Abstinensbehandling

Søger du professionel abstinensbehandling? Der er flere behandlingscentre rundt omkring i Danmark, der tilbyder den rette behandling af abstinenser. Ønsker du at blive klogere på, hvor alvorlige dine abstinenser er, kan du måle din abstinensscore. I den forbindelse gælder det, at jo højere en abstinensscore, jo større er der akut brug for medicinsk behandling, der indebærer piller mod abstinenser.

AlfaRehab tilbyder professionel misbrugsbehandling, ligesom du her kan få hjælp som pårørende. Kontakt dem allerede i dag ved at ringe til telefon 35 35 35 81 eller ved at sende en besked til e-mailadressen sikkerpost@alfakbh.dk.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller en afhængighed?

Måske du har brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

kollega til misbruger

1. Alkoholabstinenser

Symptomer på alkoholabstinenser kan både være fysiske og psykiske. De mest gængse fysiske symptomer på alkoholabstinenser er:

 • Hjertebanken
 • Svedeture
 • Opkast eller kvalme
 • Rastløshed
 • Hovedpine
 • Rystende ben og arme
 • Abstinenskramper

De mest gængse psykiske abstinenssymptomer er:

 • Indre uro
 • Nervøsitet og angst
 • Tristhed
 • Søvnbesvær
 • Synshallucinationer

Det er ikke muligt at give et entydigt svar på spørgsmålet om, hvor længe alkoholabstinenser varer. Dette afhænger af forskellige faktorer, såsom hvordan dit alkoholmisbrug har været, og hvor lang tid du har drukket. Dog varer alkoholabstinenser som regel mellem et og tre døgn.

Alkohol abstinenser bliver behandlet gennem abstinens medicin, der lindrer symptomerne. Medicin mod abstinenser kan for eksempel være Risolid. Risolid abstinensbehandling går ind og påvirker hjernen på præcis de samme steder som alkohol. På den måde dæmper Risolid hjernens ubehagelige reaktioner i forbindelse med, at den ikke får alkohol.

Har du et alkoholmisbrug, eller er du pårørende til en med et misbrug?

Læs mere: Professionel alkoholbehandling

Læs også: Få alkoholbehandling akut

2. Hashabstinenser

Symptomer på hashabstinenser kan være:

 • Søvnproblemer
 • Nattesved
 • Mareridt
 • Hovedpine
 • Muskelsmerter
 • Nedsat appetit
 • Humørsvingninger

Men hvor længe varer hash abstinenser? Normalvis vil abstinenserne være særligt slemme cirka 10 dage efter, man sidst har røget. Dog vil de allerede blive markant bedre efter to uger, og efter en måned vil abstinenserne som regel være overstået.

Hashabstinenser bliver behandlet efter forskellige metoder, alt efter hvad det er for et kommunalt eller privat behandlingstilbud, man benytter sig af. Visse tilbud bruger psykologiske terapiformer. Det kan være løsningsorienteret terapi, kognitiv terapi eller narrativ terapi, mens andre bruger det såkaldte 12-trinsprogram. Sommetider kan behandlingen også involvere præparater såsom melatonin, hydroxizin, chlorprothixen eller quetiapin.

Læs også: Hvad er hash?

Søger du professionel hjælp til behandling af dit misbrug, eller er du pårørende til en med et misbrug, kan du tage kontakt til AlfaRehab. Ring til 35 35 35 81, eller send en mail til sikkerpost@alfakbh.dk.

3. Morfinabstinenser

De mest normale symptomer på morfin abstinenser er:
 • Gåsehud
 • Let udvidede pupiller
 • Åndenød
 • Sved
 • Rindende næse
 • Tristhed
 • Hovedpine
 • Uro
Er der tale om mere alvorlige morfinabstinenser, kan man opleve, at man har problemer med at sove, eller at man har smerter i maven og kvalme. Der er også nogen, der oplever at få høj puls, feber og kulderystelser, mens andre døjer med smerter i kroppe og store pupiller. Endelig kan morfinabstinenser også udvikle sig til en egentlig psykose. De fysiske morfinabstinenser er som regel overstået efter tre til syv dage. Dog ser man, at de psykiske abstinenser varer i længere tid. Derfor er det vigtigt, at man afleder sine tanker gennem et meningsfuldt job, en sport, et socialt liv eller en hobby, så man ikke får et tilbagefald. Morfinabstinenser bliver behandlet ved hjælp af morfinlignende stoffer såsom metadon og buprenorphin. Disse er desuden i stand til at forebygge eventuelle tilbagefald.

4. Medicinabstinenser

Når man udvikler en afhængighed af medicin og ikke får tilstrækkeligt af den pågældende medicin, får man abstinenser. De fysiske symptomer på medicinabstinenser kan være:

 • Manglende appetit
 • Koldsved
 • Kvalme og mavebesvær
 • Svimmelhed
 • Stikken og prikken i huden
 • Indre dirren
 • Ledsmerter

De psykiske symptomer på medicinabstinenser er oftest mareridt, humørsvingninger og svækkelse af kognitive funktioner. Medicinsk afrusning og behandling er den rette måde at behandle medicinabstinenser på. I behandlingen af medicinabstinenser bruger man blandt andet benzodiazepiner. Disse virker både effektivt og hurtigt, ligesom de har relativt få bivirkninger.

Har du over en længere periode indtaget afhængighedsskabende medicin, vil cellerne i hjernen vænne sig til det pågældende stof. Det betyder, at det tager længere tid at få medicinen helt ud af kroppen sammenlignet med alkohol, og derfor er afrusningen eller afgiftningen også af længere varighed.

5. Benzodiazepin-abstinenser

De mest normale symptomer i forbindelse med benzodiazepin-abstinenser er:

 • Dårlig hukommelse og koncentration
 • Angst
 • Rastløshed
 • Søvnbesvær
 • Irritabilitet
 • Agitation
 • Øget muskeltension
 • Depression

Men hvor længe varer benzodiazepin abstinenser? Symptomerne på benzodiazepiner abstinenser kommer som regel efter to til syv dage, og de kan vare helt op til to uger. Benzodiazepin-abstinenser bliver behandlet med formålet at afhjælpe samtlige symptomer, forebygge kramper samt bringe den enkelte til ro og sikre et bedre søvnmønster. Dette gør man gennem en medicinsk behandling, hvor man typisk bruger et af følgende tre midler: diazepam, phenobarbital eller carbamazepin.

AlfaRehab tilbyder misbrugsbehandling, ligesom de tilbyder gratis pårørendegrupper og familiebehandling. Har du brug for en snak om, hvordan de kan hjælpe dig bedst muligt, kan du skrive til dem via sikkerpost@alfakbh.dk eller ringe til telefon 35 35 35 81.

6. Dolol-abstinenser

Symptomer på dolol-abstinenser er typisk:

 • Utilpashed
 • Tåreflåd
 • Gaben
 • Nysen
 • Snue
 • Gåsehud
 • Svedudbrud
 • Diarré
 • Rystende ben og arme
 • Hovedpine
 • Krampe

Varigheden og omfanget af dolol abstinenser afhænger af, hvor stor en dosis man har været vant til at indtage. Har man for eksempel indtaget en tablet om dagen, kan man regne med, at abstinenserne er ovre i løbet af nogle dage eller en uge. Har man omvendt været vant til at tage en større dosis end det, skal man regne med, at det vil tage noget længere tid. Når man oplever abstinenser efter medicin, er det afgørende, at man får den rette hjælp. Det omfatter blandt andet afrusning og medicinsk behandling.

Læs også: Hvad er dolol?

7. Oxapax-abstinenser

Oxapax abstinenser er blandt andet hovedpine, ligesom man oplever smerter i musklerne og anspændthed. For nogle udvikler det sig også til en voldsom angst, mens andre oplever irritabel adfærd, rastløshed eller forvirring. Er der tale om meget alvorlige tilfælde, kan oxapax-abstinenser udvikle sig til krampeanfald, hallucinationer, bevidsthedsnedsættelse eller øget følsomhed over for støj, lyd, lys og fysisk kontakt. Oxapax hører til gruppen af benzodiazepiner, hvorfor symptomer på oxapax-symptomer også som regel indtræder efter to til syv dage og kan vare i to uger. Behandlingen af oxapax-abstinenser sker medicinsk.

8. Metadon-abstinenser

Symptomer på abstinenser i forbindelse med metadonindtag er som regel:

 • Udvidede pupiller
 • Tåreflåd
 • Gaben
 • Næseflåd
 • Let feber
 • Søvnbesvær
 • Blodtryksstigning
 • Hjertebanken

Metadon abstinens varer som regel i længere tid end abstinenser i forbindelse med alkoholindtag. Det skyldes, at cellerne i hjernen vænner sig til den afhængighedsskabende medicin. Af den grund vil afgiftningen eller afrusningen normalvis også tage længere tid at behandle sammenlignet med alkoholabstinenser. I behandlingen af metadon-abstinenser er medicinsk afrusning og behandling afgørende. I den forbindelse bruger man som regel benzodiazepiner.

9. Kokain-abstinenser

De mest normale symptomer på kokain abstinenser er:

 • Psykiske udfordringer såsom depression
 • Voldsom og dyb trang til kokain
 • Irritabilitet
 • Utilpas og træthed
 • Mareridt
 • Stofpsykose – hallucinationer og vrangforestillinger

Det er forskelligt fra person til person, hvor lang tid en kokainafrusning varer. Dog siger man, at tilstanden med kokainabstinenser vil nå et maksimum to til fire dage efter, at man er stoppet med at indtage kokain, og herefter vil symptomerne aftage gradvist. Lider man af søvnbesvær, bliver det kortvarigt behandlet via benzodiazepiner, mens man forsøger at behandle de mere depressive symptomer ved hjælp af SSRI-præparater.

Søger du professionel hjælp til stofmisbrug, er AlfaRehab de helt rette at kontakte. De har mangeårig erfaring med stofmisbrugere, ligesom de tilbyder hjælp til pårørende. Ring til AlfaRehab allerede i dag på telefon 35 35 35 81.

10. Heroin-abstinenser

De mest typiske heroin abstinenser er uro i kroppen og en følelse af tristhed. Der er ligeledes mange, der oplever, at de får hovedpine og åndenød, ligesom nogen sveder meget og har problemer med en rindende næse, let udvidede pupiller samt gåsehud. Er der tale om mere alvorlige tilfælde, vil man som regel opleve, at man ikke er i stand til at sove, at man har smerter i hele kroppen, eller at man har tendens til feber og kulderystelser. Der er også flere, der beretter om mavesmerter, høj puls og store pupiller. Endelig kan heroin-abstinenser også resultere i en egentlig psykose.

Heroin-abstinenser bliver behandlet ved hjælp af medicin og afrusning. Nogle gange er der behov for indlæggelse i døgnbehandling, mens afrusningen andre gange kan klares gennem ambulant behandling. De mest normale heroin-abstinenser ses allerede efter en til to dage, og de aftager normalvis efter tre dage. Abstinenserne bliver blandt andet behandlet ved hjælp af buprenorphin eller metadon.

11. Oxycontin-abstinenser

Symptomer på oxycontin abstinenser kan føles meget forskelligt fra person til person. I nogle tilfælde føles den som en virkelig slem influenza, men der er også andre symptomer. Disse er blandt andet:
 • Øget produktion af tårevæske og sved
 • Utilpashed
 • Nysen
 • Snue
 • Hovedpine
 • Kramper
 • Rystende arme og ben
 • Gåsehud
 • Diarré
Abstinenserne varer én til to uger. Der eksisterer flere behandlingsmetoder i forbindelse med oxycontin-abstinenser, herunder dagsbehandling og ambulant behandling. Uanset hvad er hovedformålet, at man lærer at nedtrappe indtaget af den pågældende medicin, ligesom at det er vigtigt, at man bliver tilbudt efterbehandling. På den måde undgår man lettere tilbagefald.

12. Amfetamin-abstinenser

Amfetamin abstinenser er som regel træthed, ligesom at mange oplever at blive lettere irritable. Det er også meget normalt at opleve, at man ikke kan være i sin egen krop, og at man generelt bare har en indre uro. Endelig kan abstinenserne også resultere i en egentlig stofpsykose, der indebærer både vrangforestillinger og hallucinationer, ligesom man kan få en meget alvorlig depression med en overhængende risiko for selvmord.

Man behandler blandt andet amfetamin-abstinenser gennem rådgivning og adfærdsterapi. Behandlingen omfatter også misbrugsbehandling i form af afrusning. Det er svært at svare på, hvor længe amfetamin-abstinenser varer. Dette kommer man på forskellige faktorer, såsom i hvor lang tid misbruget har varet. Dog skal man regne med, at der går mere end syv dage.

Bliv stoffri med anonym misbrugsbehandling

Er du bekymret for dig selv eller en, du holder af? Så står vi klar med professionelle råd og vejledning samt mulighed for fleksibel og anonym misbrugsbehandling. Du skal blot tage det første skridt og række ud.

Så tager vi en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe!