Menu

Benzodiazepiner

Virkning, afhængighed og behandling

Få hjælp i dag

Hvad er benzodiazepiner?

Benzodiazepiner anvendes typisk til behandling af tre ting: Til at dæmpe angst, som sovemedicin og mod epilepsi og kramper. Det udskrives af læger, og det er derfor en receptpligtig medicin.

Benzodiazepiner er en stor gruppe af stoffer, hvis virkning minder utroligt meget om hinanden, og de er kendt under navnene benzoer, rohypnol, stesolid, tabs, bzd, xanax og stesoer. Den primære forskel på de forskellige præparater er faktisk kun, hvor hurtigt stoffet optages og nedbrydes i kroppen.

Kæmper du f.eks. med angst, så vil du meget gerne have en benzodiazepin, som optages hurtigt i kroppen og nedbrydes langsomt. Skal du derimod anvende en benzodiazepin som sovemiddel, så er det derimod at foretrække, at den nedbrydes relativt hurtigt, så du dermed ikke er påvirket af det om morgenen.

Virkning af benzodiazepiner

Benzodiazepiner har flere forskellige egenskaber, og de virker bl.a. beroligende, søvnfremkaldende og medfører, at dine muskler slapper af. Pillerne har nemlig en sløvende og angstdæmpende virkning på hele centralnervesystemet.

Du vil hurtigt opleve en effekt, når du tager benzodiazepin som behandling mod f.eks. angst og uro, da virkningen allerede sætter ind efter første dosis.

Benzodiazepiner benyttes primært til korttidsbehandlinger ved akut uro og angst, og det skyldes, at de mister deres effekt, hvis patienter indtager dem regelmæssigt i mere end et par uger. Benytter man stofferne over længere tid, kan man få svært ved at stoppe igen.

Som skrevet indledningsvist har de forskellige benzodiazepiner stort set de samme virkninger og bivirkninger. De adskiller sig dog fra hinanden i den måde, hvorpå de optages i kroppen og i forhold til, hvor længe de virker.

Du finder både benzodiazepiner med en kort halveringstid, hvor stoffet virker i få timer, og benzodiazepiner med lang halveringstid, hvor stoffet har virkning i flere dage.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

Medicinmisbrug

Kendte benzodiazepin-præparater

Der findes en bred vifte af benzodiazepiner, som næsten alle har identiske virkninger og bivirkninger. Nedenfor finder du en liste over de mest almindelige benzodiazepin-præparater og -lægemidler, der anvendes i Danmark:

 • Alprazolam.
 • Bromazepam.
 • Chlordiazepoxid.
 • Clobazam.
 • Clonazepam.
 • Diazepam.
 • Flunitrazepam.
 • Lorazepam.
 • Oxazepam.
 • Oxabenz.
 • Nitrazepam.
 • Triazolam.
 • Zolpidem.
 • Zopiclon.

Flere af de ovennævnte stoffer er kendt under andre handelsnavne. Alprazolam er f.eks. kendt som xanax, flunitrazepam er kendt som rohypnol, og stesolid er kendt under navnet diazepam. Overordnet kaldes hele gruppen af benzodiazepiner også benzoer, tabs og bzd og er angstdæmpende medicin, som primært anvendes til behandlingen af angsttilstande og søvnløshed.

Bivirkninger af benzodiazepiner

Benzodiazepiner fremkalder en række bivirkninger, som kan komplicere behandlingen og i værste fald reducere det ønskede udbytte af medicinen. I begyndelsen kan du bl.a. opleve døsighed, træthed, svigt af hukommelse og svimmelhed, da benzodiazepiner virker sløvende. Det betyder, at der er øget risiko for ulykker i trafikken, da din reaktionsevne svækkes, når du indtager stoffet. På samme måde er der også øget risiko for fald og brud på knoglerne – det gælder især hos ældre mennesker, som bruger benzodiazepiner.

Der kan dog også være afhængige, som oplever modsatte symptomer af benzodiazepiner. I stedet for at de virker sløvende, bliver patienten måske hyperaktiv, rastløs og aggressiv. Det opstår dog ofte kun, hvis der indtages alt for store mængder af hurtigtvirkende benzodiazepiner med kort halveringstid – hvilket er et typisk tegn på afhængighed.

Ud over symptomer som sløvhed, svimmelhed og træthed kan store doser af benzodiazepiner også resultere i respirationsdepression, også kaldet hypoventilation. Derfor bør benzodiazepiner anvendes med stor forsigtighed blandt patienter med kroniske lungesygdomme.

Du kan risikere at blive afhængig af benzodiazepiner, hvis du f.eks. oplever ubehagelige og fysiske symptomer, når du forsøger at stoppe med at tage dem. Alene frygten for ubehagelige bivirkninger ved et stop, kan nemlig få nogle til at fortsætte et misbrug. Sker det, kan patienterne udvikle det, vi kalder toleransudvikling, hvor de får behov for højere og højere doser for at opnå den ønskede virkning.

Symptomer på afhængighed af benzodiazepin

Der kan være forskellige symptomer på afhængighed af benzodiazepin, og de kan vise sig på forskellige stadier, alt efter hvilken type benzodiazepin du indtager. Èt af de mest tydelige symptomer på en afhængighed er dog, hvis du oplever store problemer med at ophøre med medicinen. Det kan ske, hvis du benytter benzodiazepiner regelmæssigt og i længere tid ad gangen. Der kan i værste fald også opstå svære symptomer på abstinenser, hvis du pludselig ikke får den nødvendige dosis. De kan være livsfarlige og vise sig som:

 • Angst.
 • Unaturlige humørsvingninger.
 • Nedsatte kognitive funktioner.
 • Nedsat hukommelse.
 • Uro.
 • Søvnløshed.
 • Rysten.
 • Krampeanfald

Disse symptomer på afhængighed kan både komme få timer og dage efter, du falder i dosis, og flere uger efter. Derfor må du aldrig tage en såkaldt ”kold tyrker”, da dine abstinenser kan ende med at være livsfarlige.

Misbrug af benzodiazepiner

Det kan være svært at skelne et decideret misbrug af benzodiazepiner fra et overforbrug, og samtidigt er et overforbrug ikke nødvendigvis lig med et misbrug.

Der findes dog nogle indikatorer, som du bør holde øje med, hvis du er bekymret for, om du eller én i din omkreds har et misbrug af benzodiazepiner. Ét tydeligt tegn på misbrug er, hvis du begynder at tage benzodiazepiner som rusmiddel på niveau med alkohol for at have det sjovt.

Det kan dog også være et tegn på misbrug, hvis du begynder at have behov for at supplere benzodiazepiner med alkohol eller andre stoffer.

Det frarådes på det kraftigste, at du mikser benzodiazepiner med alkohol og andre stoffer, men mikset kan desværre være med til at give den ønskede effekt og ikke mindst forstærke den følelse, som en afhængig søger, når de nuværende doser af benzodiazepiner ikke længere er nok.

Et blandingsmisbrug er en farlig cocktail, idet alkohol og andre stoffer blandes på kryds og tværs for at opnå den størst mulige effekt. Det er meget risikabelt, da stofferne kan påvirke hinanden negativt og gøre det svært at mærke, hvornår de enkelte stoffer egentligt virker.

Læs også: Hvad er medicin?

Nedtrapning frem for kold tyrker, når misbrug skal stoppes

Har du, eller én i din omgangskreds, benyttet benzodiazepiner regelmæssigt i længere tid, kan det være svært at stoppe med at tage medicinen.

Der kan opstå symptomer på abstinenser, som kan være livsfarlige, og derfor må man aldrig tage en ”kold tyrker”. Du skal i stedet på en nedtrapning af benzodiazepiner, som lægen skal være med til at facilitere.

Sammen med lægen laves der en plan for nedtrapning, som sørger for, at du langsomt får lavere og lavere doser af medicinen.

Hvis der er tale om et misbrug gennem længere tid, kan en nedtrapning af benzodiazepiner tage lang tid, og patienter kan risikere tilbagefald af den oprindelige sygdom – angst eller søvnløshed.

Abstinenser

Der kan opstå en række abstinenser, når du mindsker dine doser af benzodiazepiner, og derfor er det vigtigt, du kommer på en nedtrapning, når du skal stoppe på medicinen.

Abstinenserne opstår ikke kun ved personer, som har et decideret misbrug af benzodiazepiner, men derimod også ved patienter, hvor benzodiazepiner f.eks. er blevet benyttet ved alkoholabstinensbehandling samt akut angst og uro.

Abstinenser som følge af benzodiazepiner kan være angst og uro, søvnløshed, mareridt, depression, forvirring, hvileløshed, svimmelhed, rystelser, hjertebanken og kramper.

Det er vigtigt, at der tages hånd om disse i en behandling under lægeligt opsyn, hvor der følges op med professionel afhængighedsbehandling.

Har du brug for hjælp til nedtrapning af benzodiazepin?

Mistænker du, at du, eller én i din nære omgangskreds, har et overforbrug eller misbrug, som kræver hjælp? Så må du ikke tøve med at kontakte AlfaRehab.

Vi står klar til at hjælpe, uanset om du har eventuelle spørgsmål omkring benzodiazepiner eller brug for hjælp til at komme i behandling med en tryg og sikker nedtrapning.

Hos AlfaRehab hjælper vi nedtrapning som ambulant behandling. Her jar du mulighed for at bo hjemme og passe en hverdag, mens du langsomt lærer at stoppe med brugen af benzodiazepin.

Omvendt tilbyder vi dog også døgnbehandling til dem, der er ude i en slem afhængighed. Det skyldes, at personer i et svært misbrug har større risiko for tilbagefald. Og derfor kræver deres behandling en højere grad af stabilisering og kontrol fra vores professionelle team.

Lad os hjælpe dig med effektiv behandling

Har du selv brug for hjælp til at håndtere et medicinmisbrug eller har du brug for hjælp til at få hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og vi hjælper dig videre i processen.