Menu

Tilbagefaldsforebyggende terapi hos AlfaRehab

Få hjælp i dag

Tilbagefaldsforebyggende rådgivning

I tilbagefaldsforebyggende rådgivning lærer du at styre irrationelle tanker, uhåndterlige følelser samt selvdestruktiv adfærd.

Du lærer at identificere de tanker, der går forud for et tilbagefald, så du kan ændre det selvdestruktive misbrugsmønster.

Du lærer også at identificere hvornår der er risiko for et tilbagefald. Det kan fx være et forvarsel, når du trækker dig fra mennesker og steder, der støtter dig i din afholdenhed fra rusmidler.

Måske begynder du at omgås mennesker og opsøge steder, der udfordrer din afholdenhed og risikerer at falde tilbage i gamle selvdestruktive vaner som misbrug af alkohol og stoffer?

Når du finder ud af hvilke tanker og situationer, som for dig er særligt forbundet med en risiko for at tage stoffer eller drikke alkohol, så kan du bedre undgå tilbagefald.

Du kan i samarbejde med tilbagefaldspecialisten lægge en plan for at undgå det skal føre til tilbagefald.

Tilbagefaldsforebyggende terapi

Tilbagefaldsforebyggende terapi tilbydes især til dig, som har haft flere tilbagefald. Måske har du svært ved at gennemskue hvorfor du, igen og igen, falder tilbage til gamle vaner?

I tilbagefaldsforebyggende terapi kan du lære, hvad der går galt. I terapien er der fokus på at finde ud af, hvad der kan være tidlige tegn på at du nærmer dig endnu et tilbagefald, så du lettere kan forebygge fremtidige tilbagefald.

Du vil lære at forstå tilbagefald som en proces. En proces, der indledes af negative tanker, som medfører selvdestruktive beslutninger og handlinger.

Når du i terapien får identificeret dine tidlige tegn på tilbagefald, så du kan se dem som en slags alarmklokker.

Med tiden kan du lære at lytte til dine personlige alarmklokker, så du kan forebygge tilbagefald. Du får også indsigt i hvordan trang og tvangsmæssige handlinger har indflydelse på dit liv. Du lærer metoder til at skabe dig en mere sindsrolig livsstil, så du på sigt kan skabe et liv uden misbrug.

Tilbagefaldsforebyggelse er en effektiv behandlingsmetode

Tilbagefaldsforebyggende terapi bygger på principper fra CENAPS®, men det er muligt at deltage i tilbagefaldsbehandlingen uanset hviklen type misbrugsbehandling du har gennemført.

Stuktureret tilbagefaldsforebyggelse er dokumenteret effektiv til behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug.

Få hjælp nu

Hos AlfaRehab kan du få tilbagefaldsforebyggende rådgivning eller terapi.

Begge former for tilbagefaldsforebyggende behandling tilbydes som individuelle forløb, hvis du har behov for det, og udføres af vores tilbagefaldsspecialist.

Tilbagefaldsforebyggende terapi