Hjælp til stofmisbrug

Vi sidder klar til at hjælpe dig ud af dit stofmisbrug

Få hjælp i dag

Stofmisbrug: Når stoffer bruges som krydderi på tilværelsen

Bruger du stoffer som et krydderi på hverdagen, fordi den er kedelig? Stoffer kan øge følelsen af glæde og gøre, at du bliver mere udadvendt i sociale situationer. Eller måske bliver du mere energisk og præsterer bedre til eksamen eller på jobbet, når du tager stoffer?

Det kan også være at du bruger narkotiske stoffer som en hjælp til at slappe af eller for ikke at bekymre dig så meget? Stofferne kan, mens du er påvirket, måske hjælpe dig med at glemme dine problemer eller kan dulme følelser som angst, vrede eller sorg, der kan være svære at håndtere.

De fleste mennesker har det, som kaldes et rekreativt forbrug af stoffer. Det omtales ofte som et misbrug af stoffer, fordi stoffer (med mindre de er udskrevet som receptmedicin til dig af din læge) er ulovlige i Danmark. Derfor kategoriseres alle former for indtag af stoffer som et stofmisbrug.

Læs også: Hvad er misbrug?

Behandling af stofmisbrug i hele landet

Er du i et stofmisbrug eller er du bekymret for en af dine pårørende, som er i et misbrug af stoffer? Få mere at vide om stofmisbrugsbehandling.

Vi kan hjælpe dig. Ring til os på +45 35 35 35 81, hvis du har brug for hjælp.

Lad os hjælpe

Hos de fleste personer, der tager stoffer, går der et stykke tid før de oplever, at stofferne bliver et problem.

I begyndelsen er indtagelse af stoffer en lejlighedsvis undtagelse, der er forbundet med fester eller en pause fra hverdagen.

Stofmisbrug hash

Vores brugere hos AlfaRehab siger

Anmeldelse Alfa Kobenhavn

Han stortrives og er blevet den ”gamle” glade dreng.

Vi sætter utrolig stor pris på hele forløbet hos jer, og ikke mindst jeres evne til at møde de enkelte i øjenhøjde.

Det har virkelig gjort en stor forskel.

Pårørende

Website

Anmeldelse Alfa Kobenhavn

AlfaRehab kan kun anbefales.

Samtidigt med, at personalegruppen er professionelle og dygtige, så er der et særligt hjerterum, som kun findes få steder.

Det ideelle sted, at blive fri af sit misbrug.

Johanne

Anmeldelse på Google

Anmeldelse Alfa Kobenhavn

Jeg var på Alfa i 2012 og fik en fantastisk hjælp.

Personalet er super dygtige, og omsorgsfulde, jeg har nu været clean i 5 et halvt år. Og uden den mulighed havde jeg ikke været clean, det er et varmt og trygt sted. De gør det så godt.

Brian

Anmeldelse på Facebook

Hvorfor bliver man stofmisbruger?

Hos AlfaRehab antager vi, at det giver god mening at tage stoffer for dig, som er på vej ud i et misbrug eller har et stofmisbrug.

Stofferne giver nemlig – i hvert fald i en periode – den effekt, som du stræber efter. Det kan være nydelse, selvforglemmelse eller selvoptimering. Derfor handler Alfas misbrugsbehandling ikke primært om stoffer, men mere om de bagvedliggende årsager til stofmisbruget.

I vores misbrugsbehandling er der fokus på at lære dig at leve på en ny måde. Du vil lære andre strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

For mange mennesker afløses det lejlighedsvise stofmisbrug med tiden af et eskalerende misbrug af medicin eller stoffer. Gradvist bliver pauserne mellem stofindtag kortere og kortere. Måske tager du stoffer hver dag – eller med kun få timers eller minutters mellemrum? Jo mere, du udsætter din krop for stoffer, jo større er risikoen for at udvikle en fysisk afhængighed af stoffer.

Læs også: Hvad er stoffer?

Misbrug af flere stoffer: Når stofmisbruget eskalerer

Mængden af stoffer du indtager, bliver større med tiden, fordi du udvikler tolerans og skal have mere og mere for at opnå en effekt.

Du begynder måske at indtage stoffet på en anden måde? Hvor du i starten måske sniffede eller røg stoffet, så begynder du måske i stedet at spise eller injicere, så stoffet via blodbanen hurtigere rammer hjernen og udløser den effekt, du stræber efter.

Du begynder måske at tage andre stoffer end det stof, du startede med at tage? Det kan være, at dit foretrukne stof ikke længere giver den ønskede virkning.

Derfor supplerer du med andre stoffer for – igen – at opnå den eftertragtede effekt. Men det kan også være, du tager andre stoffer for at dæmpe negative konsekvenser af dit foretrukne stof. Måske ryger du hash for at falde ned efter at have taget kokain?

Efterhånden udvikler stofmisbruget sig til at opleves som et problem, i stedet for en problemløsende adfærd.

Er du interesseret i: Døgnbehandling af misbrug

Kom ud af dit stofmisbrug

Måske har du ikke udviklet en decideret afhængighed, men har et stort forbrug eller et problematisk forbrug, hvilket er når dit misbrug skaber problemer i dit liv.

Kontakt os på telefon 35 35 35 81. Vi hjælper dig ud af dit misbrug og giver dig glæden for livet tilbage.

Pårørende til stofmisbruger

Som pårørende er det ofte frustrerende at se sine nære leve i et misbrug, som han eller hun ikke selv vil anerkende. Som pårørende sidder du måske med en følelse af magtesløshed og skyldfølelse.

Kontakt AlfaRehab. Vi hjælper dig og din pårørende videre i processen til et liv uden misbrug.

Konsekvenser af stofmisbrug

Der er store konsekvenser ved stofmisbrug: Efter i en periode jævnligt at have taget stoffer, bruger du efterhånden meget tid på at tænke på stoffer og at tage stoffer.

Der går også flere og flere penge til stoffer. Konflikter med familie, venner og andre mennesker du omgås tiltager. Konflikterne handler måske om stoffer eller den adfærd, som knytter sig til stofmisbruget.

Udover de økonomiske udgifter til stoffer, så kan der også opstå andre problemer relateret til økonomi. Gæld, videresalg af stoffer og berigelseskriminalitet kan være måder at forsøge at løse de økonomiske problemer på.

Men de fører ofte flere problemer med sig. Måske får du ikke længere betalt din husleje eller kan enes med dem du bor sammen med? I yderste konsekvens er der risiko for at du bliver hjemløs på grund af dit stofmisbrug.

Husk: Vi tilbyder gratis misbrugsbehandling

Konsekvenser af stofmisbrug knyttet til kroppen

Stofmisbrug indebærer risiko for forskellige helbredsproblemer som hukommelsesproblemer og psykiske problemer. I værste tilfælde kan konsekvensen af stofmisbrug medføre dødsfald som følge af fx en overdosis.

Desuden kan misbrugsproblemer være knyttet til kroppen. Det kan være stofmisbruget har ført til, at du ikke spiser regelmæssigt eller spiser for meget? Det kan også være, at der med stofmisbruget følger en ændret seksualitet eller seksuel adfærd, der involverer tilfældige seksuelle relationer eller måske prostitution.

Prostitution eller tilfældig sex kan påvirke selvværdet. I Alfa har vi – hvis det er aktuelt – fokus på at hjælpe dig ud af prostitution, mens du er behandling for dit stofmisbrug i Exit-projektet.

Uhensigtsmæssig, overdreven adfærd

Den risikovillige og impulsstyrede adfærd, der ofte hænger sammen med stofmisbrug, kan beskrives som en form for overdreven, uhensigtsmæssig adfærd. Det kan fx være tilfældig sex under påvirkning af stoffer eller det kan være berigelseskriminalitet. Denne adfærd kan udløse en reaktion i hjernen, som i sig selv også er vanedannende ligesom stofmisbruget.

I Alfa mener vi, at der er tale om en kemisk afhængighed.

Vidste du:

Manglende dømmekraft

Stofmisbrug kan give en følelse af storhedsvanvid og manglende dømmekraft, hvilket kan gøre det svært at indse misbrugets skadevirkninger med den konsekvens medfører at du ikke søger behandling for din stofafhængighed.

Alvorlige lidelser og dødsfald

Jo oftere du tager stoffer, jo større risiko for at blive ramt af livstruende fysiske tilstande som hjerneblødning, hjerterytmeforstyrrelser, blodprop i hjertet og delirium med voldsomt forøget kropstemperatur.

Depression og psykose

Stofmisbrug kan udløse depression og paranoid psykose med hallucinationer. Alvorlige tilstande, der kan være forbundet med selvmordsfare. Behandling eller indlæggelse i psykiatrisk regi kan blive nødvendig.

Andre konsekvenser af stofmisbruget

I takt med at stofmisbruget tager til, kan det være svært at overholde aftaler eller påtage sig forpligtelser. Det kan være, at du har problemer med at passe din uddannelse, dit job eller dine børn?

For nogle mennesker udvikler stofmisbruget sig til en afhængighed, der medfører, at der skal skaffes penge til stoffer. Det kan indebære kriminalitet, prostitution og hasardspil, som udover muligheden for ”hurtige penge” kan medføre yderligere problemer. Denne spændingssøgende og uhensigtsmæssige adfærd kan give et yderlige kick, og denne adfærd kan også udvikle sig til en form for misbrug fx ludomani. Hos AlfaRehab tilbyder vi behandling for ludomani, hvis det er aktuelt for dig.

Misbrug er et symptom på underliggende problemer

I Alfa ser vi stofmisbruget som et symptom på underliggende problemer. Når de underliggende, følelsesmæssige problemer bliver løst, kan du ved at reflektere begynde at fravælge misbruget. Du kan på sigt opnå og vedligeholde et liv uden brug af rusmidler.

Der er ofte flere faktorer, der ligger til grund for udviklingen af et misbrug bl.a. biologiske, psykologiske og sociale faktorer som fx alder, opvækst og hvilket stof du misbruger.

AlfaRehabs tilgang til stofmisbrugsbehandling

I alle Alfas behandlingstilbud tager vi udgangspunkt i, hvad dit primære stofmisbrug består af, men vi har samtidig fokus på, at misbruget ikke flytter sig til et andet rusmiddel eller en anden uhensigtsmæssig adfærd. Vi har også fokus på eventuelle psykiatriske problematikker.

Det kan være, at du lider af en psykisk sygdom, der sammen med stofmisbruget har udviklet sig til det man kalder en dobbeltdiagnose. Ifølge Socialstyrelsen viser videnskabelige undersøgelser, at op mod 75 procent af mennesker, der misbruger stoffer, har psykiske lidelser.

En dobbeltdiagnose kan gøre det særligt udfordrende at få løst dit misbrugsproblem, fordi den psykiatriske diagnose fx kan gøre det vanskeligt at koncentrere sig eller styre sine impulser.

Mennesker med dobbeltdiagnoser har ofte brug for et behandlingsforløb, der både involverer behandling af misbrug og psykiatrisk behandling.

Alfas misbrugsbehandling er tilrettelagt i samråd med vores egen psykiater, der har stor viden om alle former for misbrug, og yder medicinsk misbrugsbehandling.

Læs også: Hashmisbrug og behandling.

Læs også: Samlet pris for misbrugsbehandling inkl. døgnbehandling.

Stofmisbrug behandling

Hvordan kommer man ud af et misbrug?

Har du selv brug for hjælp til at håndtere et stofmisbrug eller har du brug for hjælp til at få hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt anonymt og vi hjælper dig videre i processen.

FÅ HJÆLP NU