Menu

Hjælp til stofmisbrug

Hos AlfaRehab kan du få effektiv hjælp til misbrug af stoffer som er tilpasset netop dig.

Er du pårørende til en stofmisbruger, tilbyder vi også hjælp og støtte til dig – helt gratis.

Kontakt os døgnet rundt: 35 35 35 81

Landsdækkende behandlinger

Behandling 24/7 alle ugens dage

Vi hjælper flere hundrede personer årligt

Sundhedsfaglige behandlere

Hvorfor bruger du stoffer?

Bruger du stoffer som en måde at slappe af eller undgå bekymringer?

Bruger du stoffer som et krydderi i hverdagen, fordi den er kedelig?

Mens du er påvirket, kan stofferne muligvis hjælpe dig med at glemme dine problemer eller dulme følelser som angst, vrede eller sorg, som kan være svære at håndtere.

De fleste mennesker har, hvad der kaldes et rekreativt forbrug af stoffer. Dette omtales ofte som misbrug af stoffer, da stoffer (medmindre de er ordineret til dig af din læge som receptmedicin) er ulovlige i Danmark.

 

Er et misbrug af stoffer et symptom på andre problemer?

Hos AlfaRehab ser vi stofmisbruget som et symptom på underliggende årsager. Når disse årsager bliver fundet og bearbejdet, kan du langt lettere begynde at fravælge stoffet som en “løsning”.

Du kan kort sagt få et liv og en tilværelse, hvor du ikke har behov for “stimulanser” for at være glad og opnå det, du egentlig drømmer om.

Se også: Hvordan opdager man et stofmisbrug?

Ofte stillede spørgsmål om brug af stoffer:

Når du er afhængig af stoffer, kan det have en stor negativ indflydelse på dit liv. Og det er ikke kun dig selv, der bliver negativt påvirket af din afhængighed.

Dine omgivelser, såsom din familie, dine børn og din arbejdsplads, bliver også påvirket.

Får stoffer mig til at slappe af?

Stofferne kan, mens du er påvirket, måske hjælpe dig med at glemme dine problemer eller kan dulme følelser som angst, vrede eller sorg, der kan være svære at håndtere.

Hvorfor bliver man stofmisbruger?

Hos AlfaRehab antager vi, at det giver god mening at tage stoffer for dig, som er på vej ud i et misbrug eller har et stofmisbrug.

Stofferne giver nemlig – i hvert fald i en periode – den effekt, som du stræber efter. Det kan være nydelse, selvforglemmelse eller selvoptimering. Derfor handler Alfas misbrugsbehandling ikke primært om stoffer, men mere om de bagvedliggende årsager til stofmisbruget.

I vores misbrugsbehandling er der fokus på at lære dig at leve på en ny måde. Du vil lære andre strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

For mange mennesker afløses det lejlighedsvise stofmisbrug med tiden af et eskalerende misbrug af medicin eller stoffer. Gradvist bliver pauserne mellem stofindtag kortere og kortere.

Måske tager du stoffer hver dag – eller med kun få timers eller minutters mellemrum? Jo mere, du udsætter din krop for stoffer, jo større er risikoen for at udvikle en fysisk afhængighed af stoffer.

Hvor hurtigt bliver man afhængig af stoffer?

Mængden af stoffer, du indtager, bliver større med tiden, fordi du udvikler tolerance og skal have mere og mere for at opnå en effekt.

Hvad er konsekvenserne af stofmisbrug?

I takt med at afhængigheden øges, kan det være svært at overholde aftaler eller påtage sig forpligtelser. Det kan være, at du oplever problemer med at passe din uddannelse, dit arbejde eller din familie og dine børn.

Hvad kendetegner stofmisbrugere?

Der kan være stor forskel på, hvordan et stofmisbrug kan se ud fra person til person.

Til gengæld er der 5 typiske kendetegn for en afhængig, som du bør være opmærksom på:

kontroltab

Kontroltab

Har du misbrugsproblemer, kan du ofte ikke stoppe med at tage stoffet, efter du har indtaget blot små mængder.

tilvaening

Tilvænning

Er du stofafhængig vil du opleve, at et hyppigt forbrug fører til, at der skal mere til for at opnå den ønskede virkning

abstinenser alkohol

Abstinenser

Får kroppen ikke stoffet, vil du opleve en række symptomer, såsom kvalme, opkastning, rysten og uro.

reparationstrang

Reparationstrang

Når du har et stort forbrug af stoffer, vil du ofte have brug for at tage det om morgenen for at undgå abstinenser.

alkoholfokus

Fokus på stoffer

Stoffet bliver dit primære fokus, og du har ofte behov for at have det i nærheden.

gule stjerner

Taknemmelig!

I dag har jeg ikke længere brug for stofferne for at få hverdagen til at fungere.

Jeg er så glad for at mit misbrug er væk og for at blive set og hørt!

Tak til Alfa – lifesavers er hvad i er!

gule stjerner

Min datter er tilbage

Min datter var kommet ud på et sidespor og hendes venner var bestemt ikke dem der hjalp- tværtimod.

Efter behandling hos AlfaRehab er hun tilbage til den hun var. Hun spiser, smiler og er bare glad. Jeg er så lykkelig!

gule stjerner

Nu er jeg clean

Jeg var på AlfaRehab og fik en fantastisk hjælp. Personalet er super dygtige, og omsorgsfulde,jeg har nu været clean i 5 et halvt år.

Og uden den mulighed havde jeg ikke været clean, det er et varmt og trygt sted. De gør det så godt!!

Konsekvenser af stofmisbrug

Stofmisbrug indebærer risiko for forskellige helbredsproblemer som hukommelsesproblemer og psykiske problemer. I værste tilfælde kan konsekvensen af stofmisbrug medføre dødsfald som følge af for eksempel en overdosis.

Desuden kan misbrugsproblemer være knyttet til kroppen. Som fx at du ikke spiser regelmæssigt eller du spiser for meget.

Det kan også være, at stofmisbruget medfører en ændret seksualitet eller seksuel adfærd, der involverer tilfældige seksuelle relationer eller måske prostitution for at skaffe penge.

Efter at have taget stoffer regelmæssigt i en periode, bruger du nu meget tid på at tænke på stoffer og tage dem.

Som afhængigheden vokser, kan det være svært at overholde aftaler eller påtage sig forpligtelser. Måske oplever du problemer med at passe din uddannelse, dit arbejde eller din familie og dine børn?

Ønsker du at vide mere om overforbrug af rusmidler, eller ønsker du at få hjælp til stofmisbrug kan du altid ringe til os på: (45) 35 35 35 81.

Uhensigtsmæssig adfærd hos en stofmisbruger

Den risikovillige og impulsstyrede adfærd, der ofte er forbundet med stofmisbrug, kan beskrives som en form for overdreven og uhensigtsmæssig adfærd.

Det kan for eksempel være tilfældig sex under påvirkning af stoffer eller berigelseskriminalitet.

Denne adfærd kan udløse en reaktion i hjernen, som i sig selv også er vanedannende, ligesom stofmisbruget.

Hos Alfa mener vi, at der er tale om en kemisk afhængighed.

Risiko ved afhængighed af stoffer

Er du afhængig af, og misbruger du stoffer er der flere, både alvorlige og livstruende, konsekvenser du kan opleve.

lack of judgement icon

Manglende dømmekraft

Stofmisbrug kan give en følelse af storhedsvanvid og manglende dømmekraft.

Hvilket kan gøre det svært at indse misbrugets skadevirkninger på både dit sind, din krop og dine omgivelser.

alvorlige lidelser ikon

Alvorlige lidelser og dødsfald

Tager du stoffer er der risiko for at blive ramt af livstruende fysiske tilstande.

Såsom hjerneblødning, blodprop i hjertet og delirium med voldsomt forøget kropstemperatur.

psykose ikon

Depression og psykose

Stofmisbrug kan udløse depression og paranoid psykose med hallucinationer.

Tilstande som i sig selv er meget alvorlige, og som der kan være forbundet med selvmordsfare.

Hos AlfaRehab kan du få gratis hjælp som pårørende

Er du pårørende til en der tager stoffer?

Problemerne berører alle omkring den, der har et misbrug eller en afhængighed af stoffer, og især som ægtefælle eller barn påvirkes man i høj grad af misbruget.

Misbrug og alkohol forårsager ofte skilsmisser, vold, stress og generelt utrygge miljøer.

Forskning peger desuden på, at misbrugsbehandling er mere effektiv, hvis behandlingen er orienteret mod hele familien. Derfor er der de senere år kommet større fokus på den familieorienterede støtte, behandling og terapi.

Afvænning af stoffer

Læs mere her

Anonymt

Send besked

Gratis og uforpligtende

Ring 35 35 35 81

Hjælp til misbrug hos AlfaRehab

Stofmisbrug få hjælp her

I alle vores behandlingstilbud tager vi udgangspunkt i, hvad dit primære stofmisbrug består af, men vi har samtidig fokus på, at misbruget ikke flytter sig til et andet rusmiddel eller en anden uhensigtsmæssig adfærd. Vi har også fokus på eventuelle psykiatriske problematikker.

Det kan være, at du lider af en psykisk sygdom, der sammen med stofmisbruget har udviklet sig til det man kalder en dobbeltdiagnose. Ifølge Socialstyrelsen viser videnskabelige undersøgelser, at op mod 75 % af mennesker, der misbruger stoffer, har psykiske lidelser.

En dobbeltdiagnose kan gøre det særligt udfordrende at få løst dit misbrugsproblem, fordi den psykiatriske diagnose fx kan gøre det vanskeligt at koncentrere sig eller styre sine impulser.

Mennesker med dobbeltdiagnoser har ofte brug for et behandlingsforløb, der både involverer behandling af misbrug og psykiatrisk behandling.

Ønsker du at vide om behandling af dobbeldiagnoser, skal du ikke tøve med at ringe til os  på: (45) 35 35 35 81.

Misbrug af flere stoffer

Mængden af stoffer, du indtager, bliver større over tid, fordi du udvikler tolerance og har brug for mere og mere for at opnå en effekt.

Måske begynder du at indtage stoffet på en anden måde? I starten sniffede eller røg du måske stoffet, men nu begynder du måske at spise eller injicere det, så det hurtigere når hjernen via blodbanen og udløser den ønskede effekt.

Måske begynder du at tage andre stoffer end det, du startede med? Dit foretrukne stof giver måske ikke længere den ønskede virkning.

Derfor supplerer du med andre stoffer for at opnå den eftertragtede effekt. Men det kan også være, at du tager andre stoffer for at dæmpe de negative konsekvenser af dit foretrukne stof.

Måske ryger du hash for at falde ned efter at have taget kokain?

Skaber du en ny afhængighed?

Skaffer du penge til stoffer?

Du bruger flere og flere penge på stoffer. Du oplever konflikter med din familie, venner og andre mennesker, du omgås. Disse konflikter kan være relateret til stoffer eller din adfærd, der er forbundet med dit stofmisbrug.

For at skaffe penge til dit forbrug kan der også opstå økonomiske problemer. Gæld, videresalg af stoffer og berigelseskriminalitet kan være måder, hvorpå du forsøger at løse dine økonomiske problemer.

For nogle mennesker udvikler stofmisbruget sig til en afhængighed, der kræver, at der skaffes penge til stoffer. Dette kan involvere kriminalitet, prostitution og hasardspil, som udover muligheden for “hurtige penge” også kan medføre yderligere problemer.

Denne spændingssøgende og uhensigtsmæssige adfærd kan give et ekstra kick, og denne adfærd kan også udvikle sig til en anden form for afhængighed, for eksempel ludomani.

“Efterhånden udvikler stofmisbruget sig til at opleves som et problem, i stedet for en problemløsende adfærd”.

Individuel plan for behandling af rusmidler

Vi skræddersyr din afvænning af stoffer

Udviser du, eller en du kender, et eller flere tegn på afhængighed af rusmidler, er det vigtigt at søge hjælp hos egen læge eller et behandlingscenter.

Behandlingen består delvist af stofafvænning og samtaleterapi, men der kan også være behov for intensiv behandling for at modstå abstinenser og tilbagefald.

Udredning og tilrettelæggelse af forløbet

Uanset hvor du er i afvænningsprocessen, vil vi altid starte med en grundig fysisk og psykologisk udredning.

Her foretager vores sundhedsfaglige personale en række undersøgelser af dig og din situation, og resultatet af undersøgelserne danner grundlaget for den videre proces.

Ambulant behandling efter dit skema

Langt de fleste af vores klienter gennemgår et ambulant behandlingsforløb, hvor du har en række faste aftaler med vores behandlere, der er tilpasset dine behov og dit skema.

På den måde har du mulighed for stadig at passe dine forpligtelser derhjemme, såsom arbejde eller studie.

Døgnbehandling for intensiv støtte

Hvis du har brug for ekstra støtte i begyndelsen af dit behandlingsforløb, vil du ofte blive tilbudt indlæggelse på en døgnklinik.

Her kan du få lægefaglig hjælp og vejledning hele døgnet rundt, og på den måde sikres du alle de nødvendige redskaber til at påbegynde rejsen mod en hverdag uden misbrug.