Stoffer: Misbrug og behandling

Vi tilbyder professionel behandling af afhængigheder

Få hjælp i dag

Hvad er stoffer?

Begrebet “stoffer” har flere betydninger, men det bruges oftest som en henvisning til rusmidler. Generelt kaldes det også euforiserende stoffer, på grund af den intense euforiske rus, som stofferne medfører.

Ordet dækker altså typisk over illegale stoffer, men det kan også sagtens henvise til visse former for medicin, hvis disse benyttes for at opnå en rus, for at holde problemer på afstand eller for at ændre ens sindstilstand.

Stoffer kan komme i mange forskellige former, og det betyder også noget for, hvordan det indtages.

Generelt beror euforiserende stoffers virkning bl.a. på påvirkning af hjernens receptorer og signalstoffer, såsom serotonin og dopamin, der medfører en følelse af eufori, glæde og lykke. Det er altså stoffer, der påvirker brugerens psykiske tilstand eller på anden vis er adfærdsregulerende.

Euforiserende stoffer inddeles i følgende 3 kategorier:

 • Sløvende: også kaldet “downere”. Disse stoffer har en sløvende effekt på centralnervesystemet, og derfor vil du føle dig afslappet og sløv. Mange oplever en glæde på grund af den bedøvende virkning. Sløvende stoffer er f.eks.: alkohol, cannabis, og opioider som heroin og morfin.
 • Stimulerende: også kaldet “uppere”. Disse stoffer stimulerer centralnervesystemet og sætter det på højtryk. Derfor vil du føle dig fyldt med energi og glad. Stimulerende stoffer er f.eks.: metamfetamin, kokain, medicin som ritalin.
 • Hallucinogene: også kaldet “psykedeliske stoffer”. Disse stoffer påvirker hjernen, så man oplever sanseindtryk, der ikke svarer til de påvirkninger, der kommer udefra. Det kaldes hallucinationer og kan betyde, at man ser og hører ting, der ikke eksisterer i virkeligheden. Hallucinogene stoffer er f.eks.: psykedeliske svampe og LSD.

Fælles for stoffer er, at de i varierende grad kan fremkalde både fysisk og psykisk afhængighed. Det kan bl.a. ske gennem tilvænning eller abstinenssymptomer ved ophør af brugen. Ligeledes kan det skyldes, at man indtager stoffet igen for at modvirke nedturens negative følelser.

Et misbrug af farlige stoffer kan have fatale konsekvenser for både ens fysiske og psykiske tilstand, og som misbruger bør man derfor få professionel hjælp til at slippe af med ens afhængighed.

Der kan være forskellig lovgivning fra land til land, hvorvidt visse typer stoffer er lovlige eller ej.

Læs mere om euforiserende stoffer her.

 

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller overforbrug af stoffer?

Måske du har brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

Hvad er stoffer

Hvad bruger man stoffer til?

Stoffer er historisk set blevet brugt af mange kulturer til religiøse, mytiske og medicinske formål.

I dag anvendes stoffer primært til rekreative formål. Det kunne f.eks. være en fast bruger, der anvender et stof til fester såsom ravefester for at få den euforiske rus.

Der kan også være tale om en bruger, der ønsker at eksperimentere med nye stoffer eller få en spirituel oplevelse.

Ved indtagelse af de fleste stoffer vil brugeren opleve en eufori og en glæde, enten ved at sætte centralnervesystemet på højtryk eller sætte det i slowmotion. Når rusen til gengæld aftager, vil brugeren ofte føle sig nedtrykt og trist. Mange vil derfor være tilbøjelige til at indtage stoffet igen for at modvirke nedturens negative følelser.

Der findes til gengæld også visse personer, der bruger stoffer, fordi de er afhængige af midlets effekt på krop eller sind. Disse mennesker har brug for at indtage stoffet for at få hverdagen til at hænge sammen, og de bør få professionel hjælp til at slippe af med deres afhængighed.

Kan man blive afhængig af stoffer?

Der er risiko for at udvikle et misbrug og en afhængighed af alle stoffer – dog er nogle typer stoffer mere vanedannende end andre. Derfor er risikoen for afhængighed af bl.a. opioider som morfin eller heroin øget.

De fleste euforiserende stoffer indeholder kemiske stoffer, der kan være direkte vanedannende, og som kan føre til afhængig ved vedvarende brug.

Dertil kan man også udvikle afhængighed af rusmidlets virkning, hvilket betyder, at man behøver dem for at kunne fungere normalt.

Tegn på misbrug af stoffer

Det vigtigste tegn på, at du er ved at udvikle et misbrug, er, at du har brug for at indtage stoffet for at få din hverdag til at hænge sammen. F.eks. at du ikke føler, at du kan komme gennem dagen uden stoffet.

Læs også: Hvad er hash?

Andre tegn på misbrug og afhængighed:

 • Stærk trang til at bruge stoffet
 • Mistet kontrol over forbruget – f.eks. at du ikke selv kan stoppe eller nedsætte dit forbrug
 • Fortsat brug på trods af psykiske, fysiske eller sociale problemer
 • Toleransudvikling
 • Fysiske eller psykiske abstinenssymptomer
 • Stoffet bliver dit omdrejningspunkt, og du taber tidligere interesser pga. brug af stoffet

Ved vedvarende brug af stoffer vil du opleve, at du opbygger en højere tolerance, hvor kroppen vænner sig til mængden, der skal nedbrydes. Det betyder, at der på sigt skal indtages en større og større mængde for at opnå samme effekt som tidligere.

Et andet tegn på misbrug og afhængighed er, at du får abstinenser, når du stopper pludseligt med at indtage stoffet. Disse abstinenser kan skyldes, at kroppen mangler den effekt, som stoffet medfører. Du kan derfor opleve symptomer som f.eks. muskelsmerter, kvalme, angst og diarré.

Bivirkninger ved misbrug af stoffer

Der kan være en lang række bivirkninger forbundet med et misbrug af stoffer afhængigt af typen.

Stoffer slider voldsomt på din krop og dine organer, og det kan bl.a. resultere i:

 • Tand- og mundsygdomme
 • Ujævn hjerterytme eller hjertestop
 • Leverbetændelse eller leversvigt
 • Overdosis og pludselig død

Hvis man genbruger eller deler f.eks. kanyle, er der også stor risiko at overføre eller få sygdomme, der smitter gennem blodet, ligesom blodforgiftning kan hænde.

Dertil kan man risikere at indtage stoffer, som indeholder farlige genstande eller objekter, såsom knust glas, der kan gøre skade på dine organer, ligesom du også kan risikere at indtage en kombination af flere stoffer, hvilket kan øge chancen for bivirkninger.

Har du brug for hjælp?

Udviser du, eller en du kender, et eller flere tegn på misbrug af rusmidler eller medicin, er det vigtigt at søge hjælp og information hos sundhedsfaglige eller et behandlingscenter.

Det kan være rigtig svært at komme ud af et misbrug eller slippe af med sin afhængighed.

Behandlingen består delvist af udtrapning og afvænning, men der kan også være behov for medicinsk behandling for at modstå abstinenser og samtaleterapi.

Læs også: Ambulant alkoholbehandling i hele landet

AlfaRehab logo

Få hjælp nu

Ofte stillede spørgsmål om stoffer:

Hvad er stoffer?

Stoffer er et bredt udtryk, der henviser til euforiserende stoffer. Det er rusmidler, der påvirker brugerens psykiske tilstand eller på anden vis er adfærdsregulerende.

Hvilke typer stoffer findes der?

Der findes mange forskellige typer euforiserende stoffer, men disse kan inddeles i tre kategorier: 1) stimulerende stoffer, 2) sløvende stoffer, og 3) hallucinogene stoffer.

Er stoffer farlige?

Ja, stoffer kan være meget farlige. Særligt, hvis man har et overforbrug af et stof eller har udviklet afhængighed, risikerer man at tage permanent fysisk eller psykisk skade. Det er også muligt at dø af f.eks. en overdosis eller hjertestop.

Kan man blive afhængig af stoffer?

Ja, der er risiko for at udvikle et misbrug og en afhængighed af alle former for stoffer. Nogle stoffer er dog mere vanedannende end andre og kræver professionel hjælp for at komme ud af misbruget.

Hvordan ved jeg, om jeg misbruger et stof?

Et misbrug betegner et gentagende uhensigtsmæssigt og ukontrolleret brug. Ved et misbrug vil du opleve, at stoffet har negativ indvirkning på eller decideret overtaget styringen af din hverdag, helbred, jobsituation eller sociale relationer.

Er der bivirkninger forbundet med et misbrug af stoffer?

Der kan være en lang række alvorlige eller fatale bivirkninger forbundet med et misbrug, herunder leversvigt og hjertestop.

Hvad er abstinenser?

Abstinenser opleves, når man stopper med at bruge rusmidler, alkohol eller medicin, man er afhængig af. De fleste oplever dog ikke abstinenser ved udtrapning af stoffet, men i sjældne tilfælde kan der opstå abstinenser, hvor medicin som metadon eller antabus kan være nødvendigt. Abstinenserne manifesterer sig typisk ved kvalme, opkast, diarré og rysten eller angst.