Menu

Du er her: Forside » Afhængighed » 17 sløvende, stimulerende og hallucinogene stoffer

17 stoffer og deres virkning

sløvende, stimulerende og hallucinogene

Få hjælp i dag

Stoffer

Mange forskellige stoffer kan skabe afhængighed. Det gælder både illegale stoffer og medicin, du kan få ordineret af din læge. Er du i behandling, hvor du får ordineret forskellige stoffer, der er ulovlige at have uden recept, skal din læge sikre, at medicinen indtages hensigtsmæssigt. For eksempel må du ikke stoppe på medicin, der kan give abstinenser ved ophør af indtagelse, fra den ene dag til den anden.
Indtager du illegale stoffer fra det sorte marked, kan du få hjælp til at komme ud af dit misbrug hos et behandlingscenter.

I denne artikel kigger vi nærmere på alkohol og stoffer.

Hvad er stoffer?

Når man taler om ”stoffer”, tænker man typisk på euforiserende stoffer såsom heroin, kokain og amfetamin, der for eksempel benyttes af narkomaner eller indtages til visse typer fester – særligt til raveparties. Ordet dækker dog ikke blot over illegale stoffer, men også over eksempelvis forskellige former for medicin, som benyttes for at opnå en rus, holde problemer på afstand eller ændre ens sindstilstand eller kropsfornemmelse.

Fælles for stort set alle de mange forskellige stoffer er, at de som regel er vanedannende og kan resultere i både fysisk og psykisk afhængighed. Et misbrug af farlige stoffer kan have fatale konsekvenser for både ens fysiske og psykiske tilstand, og som misbruger bør man derfor få professionel hjælp til at slippe af med ens afhængighed.

Læs også: Loven om euforiserende stoffer

Læs også: Hvad gør stoffer ved kroppen?

Hvad er euforiserende stoffer?

Ifølge Den Danske Ordbog betegnes ordet ”euforiserende” som noget, der ” […] fremkalder intense psykiske oplevelser, fra velvære og opstemthed til visioner, hallucinationer og ekstase”.

Som privatperson er det ulovligt at være i besiddelse af stoffer, der betegnes som euforiserende, medmindre de benyttes som lægemidler. I et sådant tilfælde skal du have en læges recept på de pågældende stoffer. Der er udarbejdet en samlet liste over euforiserende stoffer, som du i Danmark skal have recept for at måtte være i besiddelse af.

De mange forskellige euforiserende stoffer kan overordnet inddeles i de følgende tre kategorier:

  1. Sløvende stoffer
  2. Stimulerende stoffer
  3. Hallucinogene stoffer.

Disse tre grupper vil vi kigge nærmere på nedenfor, hvor du ligeledes kan læse mere om nogle af de stoffer, der er udbredte i Danmark.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller overforbrug af stoffer?

Måske du har brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

Hvad er stoffer

Sløvende stoffer: virkning og eksempler

Sløvende stoffer påvirker dit centralnervesystem og får dette til at arbejde i slowmotion. Når centralnervesystemet arbejder langsommere, bliver din krop sløv og afslappet. De sløvende stoffer kaldes også ”downere”, fordi de sætter en dæmper på hele dit system.

Eksempler på sløvende stoffer er: alkohol, cannabis, heroin, morfin og benzodiazepiner.

Læs også: Hvad er medicin?

Alkohol

”Alkohol” er et vidt begreb, der dækker over en lang række kemiske forbindelser. Ethanol er blot ét eksempel på en type alkohol, og det er denne, du kan finde i alkoholiske drikke.

Rigtig mange mennesker drikker alkohol jævnligt, og unge og alkohol går gerne hånd i hånd til diverse fester. I små mængder gør det sjældent skade, og alkohol og stoffer adskiller sig altså fra hinanden ved, at mange farlige stoffer kan skabe afhængighed selv efter blot en enkelt eller få indtagelser, hvilket ikke er tilfældet med alkohol.

Hash/cannabis

Planten Cannabis Sativa indeholder det aktive stof THC, og af planten kan man fremstille forskellige former for euforiserende stoffer – herunder hash.

Hash er små plantedele og harpiks, der er presset sammen. Det indeholder cirka 10-40 % THC og findes i mange forskellige udgaver. Som regel ryges både hash og andre cannabisprodukter, men de kan også spises eller drikkes.

Man betegner som regel hash og andre cannabisprodukter som sløvende, men i store mængder kan de faktisk virke hallucinogene, og i visse tilfælde er de også stimulerende. Virkningen kan afhænge af det specifikke produkt og indtagelsesformen.

Bemærk at misbrug af hash gennem længere tid, kan udvikle en hashpsykose.

Heroin

Heroin hører under fællesbetegnelsen ”opioider”, som er en række stoffer, der alle fremstilles af udtræk fra opiumsvalmuen. Stofferne er alle stærkt smertestillende, og heroin er det stærkeste.

Heroin virker ved at bedøve centralnervesystemet, så man ikke mærker smerter, ens muskler bliver afslappede, og ens vejrtrækning bliver langsommere og roligere. Samtidig gør stoffet, at eventuelle (psykiske) problemer synes mindre relevante.

Man kan ryge, injicere eller sniffe heroin, som findes som hvidt og brunligt pulver.

Morfin

Morfin er – ligesom heroin – en form for opioid. Morfin er altså stærkt smertestillende og benyttes ofte medicinsk i forbindelse med eksempelvis operationer.

Det gælder for alle typer opioider, at de er meget vanedannende, og at man skal have en større og større dosis for at mærke effekten. Derfor er man også påpasselig med at benytte morfin som lægemiddel. Det kan dog i visse tilfælde fås på recept, hvis mindre smertestillende midler ikke er tilstrækkelige.

Kodein

Kodein er en form for opioid, der virker smertestillende.

Det virker på samme måde som morfin og heroin, men er ikke nær så kraftigt.

Lattergas

Lattergas er en gastype, der kan give en kortvarig rus, der minder om rusen ved indtagelse af alkohol.

Det hæmmer centralnervesystemet og indtages ved snifning.

Lattergas er i løbet af de seneste år blevet mere og mere udbredt på blandt andet musikfestivaler.

Benzodiazepiner

Benzodiazepiner er en fællesbetegnelse for en lang række forskellige lægemidler, der benyttes i forbindelse med angst, uro og søvnbesvær. Eksempler på benzodiazepiner er Stesolid, Rohypnol og Xanax.

Benzodiazepiner er stærkt vanedannende, og efter blot få ugers kontinuerlig brug kan man udvikle afhængighed. Ved ophør af brug kan der opstå abstinenstilstande, hvorfor man skal trappe langsomt ned.

Rohypnol

Rohypnol er en form for benzodiazepin til brug ved angst og søvnbesvær.

Rohypnol er inden for de seneste år blevet kendt som et ”voldtægtsstof”, da det ofte er blevet brugt i forbindelse med seksuelle overgreb.

Stoffet gør offeret ude af stand til at gøre modstand.

Stimulerende stoffer – hvordan virker de, og hvilke findes der?

Stik modsat sløvende stoffer virker stimulerende stoffer ved at få centralnervesystemet til at arbejde endnu mere end normalt. Stofferne har altså en opkvikkende effekt og kaldes derfor også ”uppere”.

Eksempler på stimulerende stoffer er MDMA, ecstasy, methamfetamin, kokain og amfetamin.

MDMA

MDMA er et kemisk fremstillet stof, der virker opkvikkende og let hallucinogent.

Ved indtagelse kan man opleve, at lyd og lys opfattes mere intenst end normaltvist, og at naturlig træthed udebliver.

Ecstasy

Ecstasy er et andet navn for MDMA, som fungerer opkvikkende og kan skabe lette hallucinationer.

Træthed udebliver, og ved indtagelse kan man føle sig mere kærlig, samtidig med at lys og lyd opfattes særligt intenst.

Kokain

Kokain er et stof, der fremstilles af blade fra kokaplanten, som vokser naturligt i Sydamerika. Kokain går også under navnet ”coke”.

Coke kan få ens puls og kropstemperatur til at stige, og ved indtagelse mærkes sult, tørst og træthed ikke. Rusen ved kokain er kortvarig, men meget intens, og stoffet er stærkt vanedannende.

Amfetamin

Amfetamin er et kunstigt fremstillet stof, der øger hjernens aktivitet. Ved indtagelse kan man føle sig mere ”på” og få øget selvtillid. Stoffet giver et højt energiniveau, så man eksempelvis kan danse i mange, mange timer i streg uden at bliver udmattet.

Ligesom mange andre stoffer undertrykker amfetamin naturlig fornemmelse for sult, tørst og søvnbehov.

Speed

Speed er blot et andet ord for amfetamin.

Navnet henviser til det forhøjede energiniveau, man får ved indtagelse af stoffet.

Methamfetamin

Methamfetamin er en form for amfetamin, der er cirka 3-5 gange stærkere end amfetamin.

Stoffet giver en intens lykkefølelse og en fornemmelse af at have styr på tingene og at være oppe at køre.

Methamfetamin er meget afhængighedsskabende.

Hallucinogene stoffer: eksempler på hallucinogene stoffer og deres virkning

Hallucinogene stoffer skaber hallucinationer – altså sanseindtryk, der ikke stemmer overens med det, der foregår i den virkelige verden. Det vil kort og godt sige, at man kan se og høre ting, der udelukkende er et produkt af ens egen fantasi.

Eksempler på sløvende stoffer er: ketamin, LSD og psykedeliske svampe.

Ketamin

Ketamin er et lægemiddel, der benyttes som bedøvelse. I Danmark bruges stoffet sjældent på mennesker, da det har en hallucinogen effekt, men det er udbredt at benytte på større dyr såsom heste.

Når man snakker om unge og stoffer, er ketamin et af de euforiserende stoffer, der ofte bliver fremhævet. Det er især udbredt at tage ketamin til raveparties.

LSD

LSD er et kemisk fremstillet og kraftigt psykedelisk rusmiddel. Et andet navn for LSD er syre. LSD sælges blandt andet i form af dråber, tabletter og små firkanter af papir, der ligner frimærker.

Syre er et hallucinogent stof, som ved indtagelse af selv små doser kan påvirke brugerens tankegang, følelser og sanser samt bevidsthedstilstand og væsen.

Psykedeliske svampe

Psykedeliske svampe er en gruppe af svampe, der indeholder naturligt forekommende psykoaktive stoffer. Der findes næsten 200 forskellige psykedeliske svampearter, som hører under fællesbetegnelsen psilocybinsvampe.

Denne type svampe indeholder, som navnet indikerer, det aktive stof psilocybin, som i middel til høje doser kan medføre dybe og komplekse forandringer i tankegang, følelser og sanser samt bevidsthedstilstand og væsen.

Slip ud af et misbrug af alkohol og stoffer

Fælles for mange af de forskellige stoffer, vi har gennemgået, er, at man nemt bliver afhængig af dem. Man prøver måske et af de illegale stoffer, fordi det er spændende, og fordi man gerne vil opleve ”rusen”, som man måske har hørt omtalt. Det er imidlertid vigtigt at huske på, at de illegale stoffer er illegale af en grund. De er stærkt vanedannende og indtagelse af dem kan have store både fysiske og psykiske konsekvenser.

Fejlagtigt tror mange, at det er mindre farligt at eksperimentere med ”naturlige” stoffer, end det er at indtage kemiske af slagsen. Selvom eksempelvis cannabis er fremstillet af en plante, betyder det ikke, at stoffet ikke er skadeligt. Alle illegale stoffer bør man holde sig fra – uanset om de er kemiske eller ”naturlige”.
Er man først blevet afhængig af et af de mange farlige stoffer, der findes derude, gælder det om at få hjælp og komme i behandling for ens afhængighed. Det gælder både for alkohol og stoffer af ”hårdere” karakter.