Du er her: Forside » Afhængighed » Loven om euforiserende stoffer

Loven om euforiserende stoffer: Hvad siger narkotikalovgivningen?

Få hjælp i dag

Hvad siger loven om euforiserende stoffer?

I Danmark er euforiserende stoffer ulovlige.
Ifølge loven om euforiserende stoffer er det forbudt at indføre, udføre, sælge, købe, udlevere, modtage, fremstille, forarbejde og besidde stoffer.
Den eneste undtagelse i narkotikalovgivningen er dog, hvis stofferne bruges til medicinske formål eller til forskning. Ved overtrædelse af loven vil det medføre bødestraf eller op til 16 års fængsel, alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er.

Loven gælder alle stoffer, der kan give en euforisk effekt. Det vil sige stoffer, der påvirker ens humør, følelser og adfærd.

Dermed omfatter narkotikalovgivningen også receptpligtig medicin, der anvendes som rusmidler. Straffen for at bryde loven afhænger af den enkelte sag, blandt andet hvilket stof og hvor stor mængde, der er tale om.

Hvis man bliver taget med en lille mængde stoffer i sin besiddelse, betragtes det som “besiddelse til eget forbrug”, og det medfører en bødestraf. Bliver man til gengæld taget med stoffer i større mængder, vurderes det som videresalg, og det vil typisk resultere i fængselsstraf.

Brug af euforiserende stoffer kan altså medføre pletter på straffeattesten, hvilket kan have store konsekvenser for fremtidige uddannelses- og jobmuligheder.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

Loven om euforiserende stoffer

Loven om stoffer: 5 lister af stoffer

Narkotikalovgivningen inddeler euforiserende stoffer på fem lister: A, B, C, D og E afhængigt af stoffets status.

Listerne er ikke nødvendigvis udtømmende, men de indeholder de mest almindeligt forekommende euforiserende stoffer. Hvis stoffet findes i flere former, vil det typisk kun være den primære form, der er angivet, mens enhver pågældende form betragtes som optaget på listen.

  • Liste A: Stoffer, der ikke må forefindes her i landet
  • Liste B, D og E: Stoffer, der kun må benyttes til medicinsk og videnskabelig brug
  • Liste C: Stoffer, der i ubearbejdet stand falder ind under lovens §2, men som ikke er omfattet af loven, når det forefindes i lægemidler

Eksempler på stoffer på liste A er: diacetylmorphin (heroin) og råopium (og alle afledte produkter af råopium samt affaldsprodukter deraf).

Eksempler på stoffer på liste B er: cannabis (og alle overjordiske dele af planter tilhørende cannabisslægten, hvor harpiksen ikke er fjernet – dog ikke hampefrø), amfetamin og metamfetamin, kokain, fentanyl, ketamin og MDMA.

Eksempler på stoffer på liste C er: codein og ethylmorphin.

Eksempler på stoffer på liste D og E er: cathin og lorazepam.

Ny bekendtgørelse pr. 1. januar 2022 i narkolovgivningen

I 2021 udsendte Sundhedsministeriet en ny bekendtgørelse om euforiserende stoffer, der trådte i kraft 1. januar 2022.

Bekendtgørelsen er et led i regeringens strategi for at bekæmpe narkotika, og den indebærer en række ændringer i narkotikalovgivningen.

En af de mest markante ændringer er, at der indføres 7 nye stoffer på liste B, hvilket betyder, at disse stoffer fra 1. januar 2022 kun håndteres med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Cannabis flyttes til liste B

Derudover flyttes cannabis fra liste A til liste B. Det betyder, at cannabis med et THC-indhold over 0,2 % fortsat kun må håndteres med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen og i medicinsk eller videnskabeligt øjemed. Import og eksport af cannabis må derudover kun ske med et udstedt certifikat fra Lægemiddelstyrelsen. Det skal desuden udstedes i hvert enkelt tilfælde.

Reglerne gælder udover de regler, der er gældende for forsøgsordninger med medicinsk cannabis og ordning for dyrkning, fremstilling m.v. af medicinsk cannabis.

Endelig indføres der regler for dyrkning af cannabis. Med den nye bekendtgørelse er det muligt at få tilladelse til at dyrke cannabis til 3 formål:

Dyrkning af cannabis

Endelig indføres der regler for dyrkning af cannabis. Med den nye bekendtgørelse er det muligt at få tilladelse til at dyrke cannabis til 3 formål:

  1. Dyrkning i forbindelse med fremstilling af cannabisbulk efter lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og om ordning for dyrkning, fremstilling m.v. af medicinsk cannabis.
  2. Dyrkning med henblik på fremstilling af råvarer eller aktive stoffer til lægemiddelfremstilling.
  3. Dyrkning, herunder forædling og opformering af planter eller plantedele samt distribution af disse til virksomheder.

Dyrkning af cannabis til andre formål end dem nævnt ovenfor er ikke tilladt, og det vil derfor fortsat være ulovligt at dyrke cannabis på egen hånd til eget forbrug eller videresalg. Derudover må dyrkningen kun foregå med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Har du brug for hjælp?

Udviser du, eller en du kender, et eller flere tegn på misbrug af rusmidler eller medicin, er det vigtigt at søge hjælp og information hos sundhedsfaglige eller et behandlingscenter.

Behandlingen består delvist af udtrapning og afvænning, men der kan også være behov for medicinsk behandling for at modstå abstinenser og samtaleterapi.