LSD: Misbrug og behandling

Få hjælp i dag

Hvad er LSD?

LSD er et kemisk fremstillet og kraftigt psykedelisk rusmiddel. Et andet navn for LSD er syre. LSD sælges blandt andet i form af dråber, tabletter og små firkanter af papir, der ligner frimærker.

Syre er et hallucinogent stof, som ved indtagelse af selv små doser kan påvirke brugerens tankegang, følelser og sanser samt bevidsthedstilstand og væsen.

Man indtager oftest LSD via munden, hvor det f.eks. opløses på tungen. De hallucinogene stoffer giver en rus, som medfører en kraftigt forvrænget tankegang og stemning. Rusen giver forvredne, ustabile og påtrængende sanseindtryk blandet med lykke. Der kan komme en let stigning i kropstemperaturen, puls og blodtryk, og ens puller vil udvide sig.

Særligt bliver syns- og høresansen påvirket, og ved højere dosis kan også følesansen blive påvirket. Ens kropsopfattelse kan blive ændret, tankerækker bliver brudte, og både angst og lykke er samtidige følelser. Når man bruger LSD, kan man til gengæld også opleve ufrivillige tanker samt få meget impulsive og ekstreme humørsvingninger.

Generelt forstærker LSD den psykiske tilstand, man i forvejen befinder sig i, hvilket kan føre til psykoser.

Virkningen af stoffet kan både variere fra gang til gang, men også i forhold til den indtagne dosis. Rusen indtræder efter ca. ½-1 time efter indtagelsen, afhængigt af styrken af stoffet, og hvordan det indtages. LSD har en middel til lang virkningstid.

LSD er et ulovligt rusmiddel i Danmark.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller overforbrug af stoffer?

Måske du har brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

Hvad er lsd

Hvad bruger man LSD til?

LSD har tidligere været brugt som et medicinsk eksperimentelt stof, der blev anvendt til behandling af skizofreni og alkoholisme. Det er også blevet brugt af efterretningstjenester som bl.a. sandhedsserum. Det viste sig ineffektivt, men efterfølgende bredte stoffet sig langsomt fra laboratorier og psykiatriske hospitaler til hippiebevægelsen.

I dag anvender bruges psykedeliske rusmidler ofte til rekreationelle eller personlige årsager; ofte vil det være for at få en spirituel oplevelse, eller fordi man ønsker at eksperimentere med nye stoffer.

Stoffet påvirker hjernen, og jo mere af stoffet man har i blodet, jo mere binder og stimulerer det receptorer i hjernen. Ofte vil hjernens reaktion på stoffet være eufori eller opstemthed, en drømmeagtig og psykedelisk tilstand, der giver afklarethed og en lykkefølelse.

Det er ikke muligt at forudsige, hvordan man vil reagere på LSD. Visse personer vil opleve en ubehagelig rus med hallucinationer. Her forvrænges virkeligheden, hvor de fem sanser stimuleres uden ydre påvirkning. De kan også opleve at fornemmelserne forstærkes på en ubehagelig måde. Hallucinationerne medføre alvorlige skadevirkninger bl.a. selvmord eller dødelige faldulykker.

Ved overdosering af LSD øges risikoen for at få alvorlige psykiske symptomer, herunder paniktilstand eller en psykose. 

Hvis man vil bruge psykedeliske stoffer, er det vigtigt at gøre det på en sikker og ansvarlig måde, og under normale omstændigheder bør man ikke bruge dem alene. Det er altid en god idé at have en ædru person til stede, som kan holde øje med brugeren.

Kan man blive afhængig af LSD?

Der er ingen dokumenterede beviser for, at LSD er fysisk eller psykisk afhængighedsskabende.

Til gengæld vil kortvarig brug af LSD medføre hurtig tilvænning, så kroppen vænner sig til den mængde, der skal nedbrydes. Det betyder, at man skal bruge en større mængde af stoffet for at opnå samme effekt.

Dog er det muligt at udvikle et misbrug af LSD, hvis man bruger dem i store mængder over en længere periode. Dette kan føre til psykiske og fysiske problemer.

Personer med en historik af især skizofreni, men også andre psykiske lidelser, i familien bør udvise stor forsigtighed ved brug af psykedeliske stoffer, da der er en øget risiko for at udløse latente tilstande ved uagtsom brug.

Tegn på misbrug af LSD

Selvom LSD ikke er kædet sammen med afhængighed, er det muligt at udvikle et misbrug, hvis du bruger LSD i større mængder over en længere periode. Et misbrug betegner et gentagende uhensigtsmæssigt og ukontrolleret brug.

Hvis rusmidlet har negativ indflydelse på din hverdag, helbred, jobsituation eller sociale relationer, er det en indikation på, at du er ved at udvikle et misbrug.

Tegn på misbrug af LSD:

  • Du har ikke kontrol over dit forbrug – f.eks. svært ved at mindske eller stoppe dit forbrug
  • Du oplever helbredsproblemer eller problemer i din mentale sundhed
  • Du udvikler en tolerance over for stoffet, og du har brug for en stadig højere dosis for at opnå samme virkning

Bivirkninger ved misbrug af LSD

Der er ingen beviser for, at LSD er forbundet med fysiske risici. Bl.a. er der ingen fare for udvikling af afhængighed, der lille risiko for overdosering, og der er heller ikke registreret nogle dødsfald pga. LSD-forgiftning blandt mennesker.

Derfor anses LSD for at være et af de sikreste rusmidler og et sikkert psykedelisk stof.

I sin rene form er LSD et meget stærkt stof, hvilket betyder, at selv mikroskopiske mængder har en psykedelisk effekt.

Der kan i sjældne tilfælde opstå en livstruende forgiftning med høj puls og temperaturstigning, når man indtager meget høje doser af LSD. Under ukontrollerede forhold kan det resultere i, at brugeren lide psykisk overlast, forvirring og depression.

Har du brug for hjælp?

Udviser du, eller en du kender, et eller flere tegn på misbrug af rusmidler eller medicin, er det vigtigt at søge hjælp og information hos sundhedsfaglige eller et behandlingscenter.

Det kan være rigtig svært at komme ud af et misbrug eller slippe af med sin afhængighed.

Behandlingen består delvist af udtrapning og afvænning, men der kan også være behov for medicinsk behandling for at modstå abstinenser og samtaleterapi.

Ofte stillede spørgsmål om LSD:

Hvad er LSD?

LSD er et kemisk fremstillet og kraftigt psykedelisk rusmiddel. Et andet navn for LSD er syre. LSD sælges blandt andet i form af dråber, tabletter og små firkanter af papir, der ligner frimærker.

Er LSD farligt?

I sig selv er LSD ikke farligt, men det har en række bivirkninger, som kan være ubehagelige eller farlige. Det er derfor vigtigt at bruge psykedeliske rusmidler med forsigtighed og kun under opsyn af en ædru person.

Kan man blive afhængig af LSD?

Nej, du kan ikke blive fysisk afhængig, men du kan udvikle et misbrug, hvis du bruger LSD i store mængder over en længere periode.

Hvad gør LSD ved kroppen?

LSD påvirker både hjernens neurotransmittere og receptorer, så man kan opleve ændringer i bl.a. humør, følelser og tankegang.

Er der bivirkninger forbundet med et misbrug af LSD?

Der er ikke dokumenteret fysiologiske bivirkninger ved et misbrug af LSD, men der kan være en række negative bivirkninger forbundet med brugen af stoffet, herunder angst eller at latente psykiske lidelser udløses eller forværres.

Hvad gør jeg, hvis jeg har taget for meget LSD?

Hvis du er bange for, at du har indtaget for meget LSD, skal du straks søge lægehjælp eller ringe til 1813. Du kan også kontakte Giftlinien på tlf. 8212 1212.

Hvis du vil bruge psykedeliske stoffer, er det vigtigt at gøre det på en sikker og ansvarlig måde, og under normale omstændigheder bør du ikke bruge dem alene. Det er altid en god idé at have en ædru person til stede, som kan holde øje med dig.