Oxycodon: Misbrug og behandling

Vi tilbyder professionel behandling af afhængigheder

Få hjælp i dag

Hvad er oxycodon?

Oxycodon er et aktivt stof, der findes i noget stærk smertestillende medicin, bl.a. i Oxycodone “Teva” og Oxynorm.

Det tilhører en gruppe af ​​smertestillende lægemidler kaldet opioider, som bruges til at lindre moderate til stærke smerter. Det er et receptpligtigt præparat, og derfor skal medicinen ordineres af sundhedsfaglige. Da der er sket alvorlige fejl ved håndteringen af medicinen, skal man være opmærksom på risiko for overdosering. 

Opioider har en smertelindrende effekt, og oxycodon virker ved at påvirke centralnervesystemet, og dermed mindskes smerterne. Andre former for opioider findes f.eks. i morfin, som dog er noget stærkere.

Efter indtagelse af oxycodon vil de stærke opioider binde sig til nogle receptorer i hjernen, der styrer smerterne. Dermed påvirkes smerteopfattelsen.

Virkningen indtræder forholdsvist hurtigt efter indtagelsen, og derfor er der tale om et meget kraftigt og hurtigtvirkende smertestillende middel. Dog har midlet en halveringstid i blodet på ca. 3 timer, og derfor har det en kortere virkning end visse andre stærke smertestillende.

Opioider er afhængighedsskabende, og ved længere tids forbrug risikerer man at komme ud i et misbrug, som kan have alvorlige konsekvenser for ens livskvalitet.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

oxycodon

Hvad bruger man oxycodon til?

Man bruger oxycodon til at dæmpe moderate til stærke akutte smerter, hvor mildere smertestillende præparater ikke er tilstrækkelige.

Da der er sket alvorlige fejl ved håndteringen af dette stof, skal man være opmærksom på risiko for overdosering og udvise forsigtighed ved indtagelse.

Midlet er desuden vanedannende, og derfor bør man ikke overskride den anbefalede dosis eller lægens anvisninger. For voksne og børn over 12 år er den anbefalede dosis 5 mg hver 6. time.

Fortsætter smerterne skal du kontakte egen læge.

Kan man blive afhængig af oxycodon?

Der er en risiko for at udvikle et misbrug og blive afhængig af al medicin – både receptpligtig og håndkøb.

Opioider er afhængighedsskabende i varierende grad, hvilket øger risikoen for at blive fysisk eller psykisk afhængig.

Det kan være meget farligt at bruge lægemidler på anden måde, end lægen har foreskrevet. Det kan f.eks. være farligt at tage højere doser af et præparat, eller at bruge det mere ofte end anbefalet, og dermed øger man risikoen for bivirkninger og afhængighed.

Det er derfor vigtigt at følge lægens anvisninger, når man tager oxycodon eller receptpligtig medicin, og man bør aldrig selv ændre dosis eller afbryde behandlingen uden først at have talt med egen læge.

Tegn på misbrug af oxycodon

Et misbrug af medicin, rusmidler eller alkohol viser sig ofte ved, at midlet har negativ indflydelse på misbrugerens hverdag, helbred, jobsituation eller sociale relationer.

Det vigtigste tegn på, at du er ved at udvikle et misbrug af oxycodon, er, at du selv ændrer dit indtag og overskrider den anbefalede dosis, fordi smertelindringen ikke er tilstrækkelig.

Ved vedvarende brug af medicin eller rusmidler vil man opleve, at man opbygger en højere tolerance overfor midlet, hvor kroppen vænner sig til mængden, som skal nedbrydes. Det betyder, at der på sigt skal indtages en større og større mængde for at opnå samme effekt som tidligere.

Et andet tegn på misbrug og afhængighed er, at du får abstinenser, når du stopper med at indtage medicinen. Disse abstinenser kan komme sig af, at kroppen mangler den smertestillende effekt, som medicinen giver, og du vil derfor opleve ubehagelige symptomer som f.eks. muskelsmerter, kvalme, angst og diarré.

Bivirkninger ved misbrug af oxycodon

Oxycodon findes i flere typer stærke smertestillende medicin, og stoffer har en række almindelige og sjældne bivirkninger:

  • Hovedpine, sløvhed eller svimmelhed
  • Forstoppelse eller opkast
  • Mavesmerter, diarré eller fordøjelsesbesvær
  • Mundtørhed og tør hud
  • Angst, forvirring, tankeforstyrrelser eller søvnløshed
  • Tale- eller hukommelsesbesvær
  • Epilepsilignende anfald
  • Blod i urinen
  • Leverpåvirkning
  • Åndenød eller søvnapnø

Har du brug for hjælp?

Udviser du, eller en du kender, et eller flere tegn på misbrug af smertestillende medicin, er det vigtigt at søge hjælp hos egen læge eller et behandlingscenter.

Det kan være rigtig svært at komme ud af et misbrug eller slippe af med sin afhængighed, særligt fordi smertestillende håndkøbsmedicin er lettilgængeligt.

Behandlingen består delvist af udtrapning og afvænning, men der kan også være behov for medicinsk behandling for at modstå abstinenser og samtaleterapi.

Ofte stillede spørgsmål om oxycodon:

Er oxycodon farligt?

Oxycodon kan være farligt, hvis det misbruges eller bruges på anden måde, end lægen har foreskrevet, fordi der er en risiko for at udvikle et misbrug og blive afhængig af lægemidlet.

Desuden er oxycodon forbundet med en øget risiko for overdosering, som kan være farligt. Derfor bør man udvise forsigtighed ved brugen af medicin, der indeholder oxycodon, og man bør være opmærksom på fare for overdosis.

Hvordan bliver man afhængig af oxycodon?

Oxycodon er et opioid, som er vanedannende. Derfor er der en risiko for at udvikle et misbrug og blive fysisk eller psykisk afhængig af stoffer. Man bør ikke tage lægemidlet på anden måde, end lægen har foreskrevet.

Hvad gør oxycodon ved kroppen?

Opioiden oxycodon påvirker centralnervesystemet og virker smertestillende. Opioider har en række bivirkninger, herunder døsighed eller træthed, forstoppelse eller opkast, øget svedproduktion, kramper eller muskelsvaghed og hallucinationer.

Hvad er abstinenser?

Abstinenser opleves, når man stopper med at bruge rusmidler, alkohol eller medicin, man er afhængig af. De fleste oplever dog ikke abstinenser ved udtrapning af stoffet, men i sjældne tilfælde kan der opstå abstinenser, hvor medicin som metadon eller antabus kan være nødvendigt. Det manifesterer sig typisk ved kvalme, opkast, diarré og rysten eller angst.

Hvem må tage oxycodon?

Oxycodon er et stof i stærk smertestillende medicin, som kun bør indtages af voksne og børn over 12 år til behandling af moderate til stærke akutte smerter.

Der bør udvises forsigtighed, hvis du er ældre over 65 år.

Derudover bør du undgå brug af oxycodon, såfremt du lider af lunge- eller vejrtrækningsproblemer, nedsat lever- eller nyrefunktion, epilepsi eller lavt blodtryk

Gravide og ammende må kun anvende præparatet under visse forudsætninger.

Læs altid indlægssedlen eller tal med egen læge om brug af lægemidlet.

Hvad gør jeg, hvis jeg har taget for meget oxycodon?

Det kan være farligt at tage for meget oxycodon, da der er en forhøjet risiko for overdosering, der kan vise sig som sløvhed og forvirring. Hvis du har taget for meget oxycodon, skal du straks søge læge eller ringe til 1813. Du kan også kontakte Giftlinien på tlf. 8212 1212.

Må jeg tage oxycodon, når jeg er gravid?

Medicin, der indeholder oxycodon, kan godt anvendes af gravide og ammende, men kun under visse forudsætninger. Du bør altid tale med din læge eller jordemoder først.