Menu

Stof afvænning:

En Guide for Pårørende og Misbrugende

Hos AlfaRehab tilbyder vi skræddersyet rådgivning, både til dig som misbruger og dine pårørende – Hjælpen er gratis.

Kontakt os døgnet rundt: 35 35 35 81

Landsdækkende behandlinger

Behandling 24/7 alle ugens dage

Vi hjælper flere hundrede personer årligt

Sundhedsfaglige behandlere

Når brug er blevet til misbrug

Hvad er et stofmisbrug?

Stofmisbrug er komplekst og udfordrende, og påvirker ikke kun den misbrugende, men også deres familie og venner.

Uanset om det drejer sig om misbrug af kokain, hash, amfetamin eller andre stoffer, er konsekvenserne alvorlige og kræver handling.

Her vil vi guide både dig der kæmper med en afhængighed, men også til dig som eventuelt måtte være pårørende til den afhængige.

Er du pårørende, så har du mulighed for at få gratis støtte igennem vores tilbud til pårørende, det kan du læse mere om ved at klikke her: pårørende hjælp.

De 3 oftest stillede spørgsmål

Hvornår er man misbruger?

Kort fortalt:

Man er misbruger når man ikke kan stoppe sit brug af stoffet, selvom man selv ønsker det.

Hvordan hjælper jeg min kæreste der er misbruger?

Det forholder sig sådan, at mange misbrugere faktisk skammer sig og føler sig alene. Din kæreste har ikke brug for skæld ud, men derimod støtte.

Du kan formentlig ikke selv gøre så meget for at hjælpe, men fortæl om at der findes hjælp og at vedkommende bestemt ikke er alene. Hos AlfaRehab tilbyder vi en ikke dømmende, men varm og helhedsorienteret tilgang.

Din bedste hjælp er at få vedkommende til at ringe til os eller tag med hen og besøg os.

Findes der hjælp til pårørende?

Ja absolut! Hos AlfaRehab er vi klar over hvor stor en frustration det kan være at se på fra sidelinjen.

Vi tilbyder en vifte af hjælp til både den pårørende selv, i grupper med andre i samme situation og vi tilbyder samtaler for hele familien.

Se eventuelt mere her: Gode råd til pårørende.

Få hjælp hos AlfaRehab

Vores fokus ligger på rådgivning og stofmisbrugsbehandling, der er afgørende for at overkomme både fysisk og psykisk afhængighed.

Vi anerkender de kampe du står over for, og vi benytter en tilgang, der omfatter både medicinsk behandling og psykologisk støtte.

PÅ denne her side, vil vi komme omkring emner som terapi, behandlingscentre, og strategier for at tackle abstinenssymptomer og dermed komme et misbrug til livs.

Det er desuden afgørende for pårørende at forstå dynamikken i misbrugsbehandlingen og de ressourcer, der er til rådighed for både dem selv og den misbrugende.

Målet er at give håb og praktisk vejledning, såvel som at fremme en dybere forståelse af stofmisbrug. Vi er her for at støtte jer gennem hvert skridt af rejsen mod et sundere og lykkeligere liv.

Forstå Stofmisbrug – bliv klogere på mekanismerne

Her vil vi dykke ned i, hvad stofmisbrug egentlig er, og forsøge at aflive nogle af de myter, der findes om emnet. Vi vil også pege på tegn, som du som pårørende bør være opmærksom på, for bedre at forstå og støtte din kære.

Når du hører ordet “stofmisbrug”, kan det vække en række følelser og forudfattede meninger. For at kunne støtte en person tæt på dig, der kæmper med misbrug, er det vigtigt først at forstå, hvad stofmisbrug faktisk indebærer.

Stofafvænning

En kompleks lidelse

Stofmisbrug refererer til den skadelige eller farlige brug af psykoaktive og ulovlige stoffer.

Det er ikke blot en “dårlig vane” men en kompleks lidelse, der involverer en intens trang til at bruge stoffer, trods de negative konsekvenser det kan have for tilværelsen og livet generelt.

tilvaening

Tegn og symptomer

At genkende tegn på stofmisbrug kan være dit første skridt til at hjælpe.

Disse tegn kan inkludere ændringer i adfærd, humørsvingninger, isolation, økonomiske problemer, eller en fysisk forandring som vægttab eller forringet personlig hygiejne.

reparationstrang

Misbrug vs. afhængighed

Misbrug refererer til skadelig brug, mens afhængighed indikerer en fysisk eller psykisk nødvendighed for at indtage substansen.

Den psykiske afhængighed er især svær, da den kan påvirke din kæres motivation, følelser og beslutningsprocesser.

Afvænningens Faser

– de 4 faser på vejen ud af misbrug

Afvænning er en proces, der foregår i flere faser. Hver fase har sine udfordringer og milepæle, og ved at forstå disse, kan du blive bedre rustet.

Det er vigtigt at huske, at afvænning er en personlig rejse, og hver persons rejse vil være unik.

Som pårørende er din rolle at tilbyde en ikke-dømmende, støttende og kærlig tilstedeværelse, mens din kære arbejder sig igennem disse faser.

Husk at hos AlfaRehab tilbyder vi professionel hjælp, både til dig som misbruger og dine pårørende.

Kontakt os døgnet rundt på: (45) 35 35 35 81

  • Beslutningsfasen: Det første skridt i afvænning er erkendelsen af, at der er et problem, som kræver handling. Dette kan være en svær indrømmelse for mange, men det er grundlaget for al forandring. Som pårørende kan du her motivere og støtte beslutningen om at søge hjælp.
  • Udrednings og planlægningsfasen: Her vurderes omfanget af misbruget, og der lægges en plan for behandlingen. Dette kan involvere rådgivning, behandlingscenter eller andre stofmisbrugsbehandlingsmuligheder. Som pårørende er det vigtigt at være støttende og opmuntrende, men også realistisk omkring processen.
  • Afvænningsfasen: Denne fase indebærer ofte fysiske og psykiske udfordringer, herunder abstinenssymptomer. Det er en tid, hvor din kæres behov for støtte er mest kritisk. Din tålmodighed, forståelse og opmuntring kan gøre en stor forskel.
  • Genopretnings og vedligeholdelsesfasen: Efter den umiddelbare afvænning følger en langvarig proces med genopretning, hvor fokus er på at undgå tilbagefald og opbygge et nyt, sundere liv. Her kan du som pårørende bidrage ved at opmuntre til deltagelse i støttegrupper, terapi og sunde aktiviteter, der styrker den personlige udvikling.

Vi tilbyder gratis hjælp til pårørende

Hvordan du som pårørende kan støtte

Der er mange måder du som pårørende kan støtte op om den misbrugende, og vi har skrevet en hel artikel, som giver dig gode råd og værktøjer til, hvordan du som pårørende kan støtte op om hele processen med at få den misbrugende ud af sit misbrug.

Du kan læse artiklen ved at klikke på det her link: Hjælp til pårørende

Vi hjælper i hele Danmark

Behandlingsmuligheder og Ressourcer

At finde den rette behandling kan være en afgørende faktor i en succesfuld afvænning og frihed for misbruget.

Husk, at din ”rejse” ud af et stofmisbrug er unik, og det kan tage tid at finde den rette behandling, og at det er forskelligt fra person til person, hvad der virker bedst.

Ambulant behandling

Denne type behandling tillader den misbrugende at bo hjemme, mens de gennemgår behandling, hvilket ofte omfatter regelmæssige møder med en rådgiver og deltagelse i terapigrupper.

Selvhjælps- og støttegrupper

Grupper kan tilbyde uvurderlig støtte og fællesskab. Deltagelse kan være et vigtigt skridt i genopretningsprocessen og hjælpe med at opbygge et netværk af støtte.

Familiebehandling

Stofmisbrug påvirker ikke kun den misbrugende, men hele familien. Familiebehandling kan hjælpe med at reparere og styrke disse relationer og sikre, at alle familiemedlemmer føler sig støttede og inddragede.

Døgnbehandling

For mere alvorlige tilfælde af stofmisbrug kan en døgnbehandling være nødvendig.

Dette indebærer et ophold på et behandlingscenter, hvor den misbrugende får intensiv støtte og terapi hele døgnet.

Medicinsk behandling

Nogle typer af stofmisbrug, såsom opioidafhængighed, kan kræve medicinsk behandling for at håndtere abstinenssymptomer og reducere trang.

AlfaRehab har både speciallæger og sygeplejersker ansat.

Livet Efter Afvænning

Efter en vellykket afvænning begynder en ny fase i både dit og din kæres liv, hvor fokus skifter fra afvænning til at opretholde dig fri af stoffer og finde tilbage til livet uden stoffer.

Efter afvænning er målet ikke kun at undgå stoffer, men også at opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv.

Her har pårørende, netværk og støttepersoner en vigtig rolle, der består i at støtte dig gennem denne proces.

Livet efter stofafvænning byder på nye muligheder og udfordringer, og ved at stå sammen kan I navigere i denne nye fase med håb og mod.

Husk at hos AlfaRehab tilbyder vi professionel hjælp, både til dig som misbruger og dine pårørende.

Kontakt os døgnet rundt på: (45) 35 35 35 81

  • Støtte: Opfordre din kære til fortsat at engagere sig i støttegrupper, terapi eller andre efterbehandlingsaktiviteter, der kan støtte dig i et liv uden stoffer.
  • Genopbygning af relationer: Stofmisbrug kan skade relationer. Arbejd sammen om at genopbygge tillid og forståelse, og vær åben for dialog og forsoning.
  • Udvikling af en sund livsstil: Få udviklet og opretholdt sunde vaner, såsom regelmæssig motion, sund kost, og tilstrækkelig søvn, som alle kan understøtte fysisk og mental sundhed.
  • Navigation i udfordringer og triggers: Identificer potentielle triggers eller udfordringer, der kan risikere at føre til tilbagefald, og arbejd sammen om strategier for at håndtere dem.
  • Fejring af fremskridt: Anerkend og fejr milepæle i forbindelse med at være stoffri og andre fremskridt i livet, da det kan styrke motivationen og selvværdet.
  • Opretholdelse af håb og positivitet: Vejen til bedring er en rejse med både op- og nedture. Fasthold håbet og en positiv indstilling, selv når du møder udfordringer.