Menu

Opioider: Misbrug og behandling

Vi tilbyder professionel behandling af afhængigheder

Få hjælp i dag

Hvad er opioider?

Opioider er en betegnelse for stoffer, der har en smertestillende effekt. Stofferne udvindes af opiumsvalmuen, og de lindrer smerter ved at påvirke centralnervesystemet. Det bruges altså som smertestillende lægemidler.

Der findes mange forskellige typer opioider, hvoraf nogle anvendes som lægemiddel, mens andre bruges som egentlige rusmidler. Midlerne adskiller sig særligt på, at styrken varierer i præparaterne. Derfor anvendes nogle af midlerne til lindring af svage til moderate smerter, mens andre anvendes ved moderate til stærke smerter. Det er altså smertestillende medicin.

De mest kendte opioider:

Generelt fremstilles opioider af et naturligt stof fra valmuens frøkapsel, som er den stærkeste del af valmuen. Morfin er den stærkeste medicinske opioid, mens tramadol og kodein findes i markant mindre doser. Kodein anvendes f.eks. i noget smertestillende håndkøbsmedicin.

Til gengæld kan man gennem kemiske processer af valmuen fremstille det ulovlige rusmiddel heroin. Pga. manipuleringen af stoffet optages det hurtigere i kroppen end f.eks. morfin, og det har også en kraftigere virkning. Derfor kan det potentielt også medføre større skadevirkninger.

Derudover er metadon et syntetisk opioid, som bruges til medicinsk behandling af misbrugsbehandling og afvænning. Det fremstilles i et laboratorium og har både en længere virkningstid, og der er en mindre risiko for tilvænning.

Fentanyl er en anden type syntetisk opioid. Denne type stof er ekstra stærke og der er en særligt høj risiko for forgiftning. Disse stoffer er ikke registreret som lægemidler, hvorfor det ikke reguleres.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller overforbrug af medicin?

Måske du har brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

opioder

Hvad bruger man opioider til?

Man bruger primært opioider til det medicinske formål at behandle smerter. Smertestillende medicin kan anvendes til lindring af svage, moderate og stærke smerter. Nogle lægemidler bruges til at behandle akutte smerter, mens andre bruges til at behandle længerevarende eller kroniske smerter.

Svage til moderate smerter kan være:

 • Hovedpine
 • Muskel- og ledsmerter
 • Tandpine
 • Menstruationssmerter

Stærkere smertestillende skal ordineres af læger og anvendes bl.a.:

 • Til patienter, der er blevet opereret eller har været udsat for en ulykke, hvor der opstår smerter efterfølgende
 • I tilfælde af at patienten har behov for at tage smertestillende medicin over længere tid

Opioider kan føre til både fysisk og psykisk afhængighed. Derfor bør man ikke overskride den anbefalede dosis eller lægens anvisning, hvis man anvender smertestillende.

Visse personer bruger opioider som egentlige rusmidler – særligt heroin, der er fremstillet som ulovligt rusmiddel. Ved indtagelse af heroin vil man opleve et kort sus af eufori. Suset bliver efterfulgt af en rus, der indbefatter sløvhed og nogle vil opleve en lykkefølelse på grund af den bedøvende effekt. Heroinrusen varer normalvis 3-4 timer.

Kan man blive afhængig af opioider?

Der er risiko for at udvikle et misbrug og en afhængighed af alle lægemidler – både receptpligtig og håndkøb. Dertil er opioider særligt vanedannende, hvilket øger risikoen for at blive fysisk eller psykisk afhængig af stofferne.

I mange tilfælde vil man udvikle afhængighed af stoffets virkning, så man har brug for midlet for at kunne fungere normalt – f.eks. at man har brug for midlet for at passe sit arbejde.

De mildere smertestillende medicin er lettilgængelige, fordi de ofte kan købes i håndkøb, hvilket gør det nemmere at udvikle og understøtte sit misbrug og afhængighed.

Ligeledes kan man nemt understøtte sit misbrug og afhængighed af stærkere smertestillende, hvis man er i en længere behandlingsperiode, hvor man kan få forlænget sin recept.

Tegn på misbrug af opioider

Et misbrug viser sig typisk ved, at stoffet har negativ indflydelse på misbrugerens hverdag, helbred, jobsituation eller sociale relationer.

Tegn på et misbrug af opioider kan være:

 • Tilvænning eller toleranceudvikling, så du har brug for større og større doser for at opnå samme virkning
 • Brug af opioidet til andre formål, end det er beregnet til
 • Stærk trang til at bruge opioidet
 • Mistet kontrol over forbruget – f.eks. at du ikke kan stoppe eller nedsætte forbruget
 • Fortsat brug på trods af psykiske, fysiske eller sociale problemer
 • Fysiske eller psykiske abstinenssymptomer, hvis du undlader at indtage stoffet
 • Opioidet bliver vigtigere end andre aktiviteter, og du taber tidligere interesser pga. brug af stoffet

Bivirkninger ved misbrug af opioider

Der er en lang række bivirkninger forbundet med et misbrug af opioider afhængigt af den kemiske forbindelse, og hvor potent (stærkt) midlet er.

De typiske bivirkninger er:

 • Hovedpine
 • Mavesår
 • Opkast, diarré eller forstoppelse
 • Angst og forvirring eller delirium
 • Kramper eller muskelsvaghed
 • Anafylaktisk chok
 • Hallucinationer
 • Forhøjet blodtryk
 • Abstinenser
 • Leverbetændelse
 • Nyre- eller leversvigt
 • Vejrtrækningsproblemer eller ophør af vejrtrækning (kvælning)
 • Ujævn hjerterytme eller hjertestop

Hvis man genbruger eller deler f.eks. nål til at sprøjte heroin i blodet, er der desuden yderligere større risiko at overføre eller få infektionssygdomme – f.eks. HIV – ligesom blodforgiftning kan hænde.

I værste tilfælde kan bivirkningerne være direkte livstruende og medføre koma eller pludselig død.

Har du brug for hjælp?

Udviser du, eller en du kender, et eller flere tegn på misbrug af medicin, er det vigtigt at søge hjælp og information hos egen læge eller et behandlingscenter.

Det kan være rigtig svært at komme ud af et misbrug eller slippe af med sin afhængighed, særligt fordi noget smertestillende medicin er lettilgængeligt.

Behandlingen består delvist af udtrapning og afvænning, men der kan også være behov for medicinsk behandling for at modstå abstinenser og samtaleterapi.

 

Ofte stillede spørgsmål om opioider:

Er opioider farlige?

Opioider kan være farlige, hvis de misbruges eller bruges til andre formål, end de er beregnet til. Stofferne kan på sigt bl.a. påvirke lunger, hjerte, nyre og lever, hvilket kan være livstruende.

Hvordan bliver man afhængig af opioider?

Pga. den beroligende effekt er opioider er særligt vanedannende. Det øger risikoen for at udvikle fysisk eller psykisk afhængighed. I mange tilfælde vil man udvikle afhængighed af stoffets virkning, så man har brug for midlet for at kunne fungere normalt – f.eks. at man har brug for midlet for at passe sit arbejde.

Hvordan virker opioider?

Ved indtagelse af opioider vil de aktive stoffer påvirke centralnervesystemet, og derved mindskes smerter. Opioider kan medføre en række skadevirkninger, herunder forstoppelse eller opkast, hallucinationer eller nyre- eller leversvigt.

Hvad er abstinenser?

Abstinenser opleves, når man stopper med at bruge rusmidler, alkohol eller medicin, man er afhængig af. De fleste oplever dog ikke abstinenser ved udtrapning af stoffet, men i sjældne tilfælde kan der opstå abstinenser, hvor medicin som metadon eller antabus kan være nødvendigt. Det manifesterer sig typisk ved kvalme, opkast, diarré og rysten eller angst.

Hvordan ved jeg, om jeg misbruger opioider?

De tydeligste tegn på et misbrug er, at du enten har udviklet en tolerance over for stoffet, at du anvender stoffet i længere tid eller mere hyppigt, end der er behov for, eller at du bruger stoffet til andre formål, end det er beregnet til.

Må jeg blande opioider med anden medicin?

Medicinske opioider bør ikke kombineres med andre med typer medicin. I nogle tilfælde kan man dog godt blande flere typer smertestillende medicin for at få en bedre eller hurtigere effekt.

Blander man lægemidler, øger man risikoen for alvorlige bivirkninger. Kontakt egen læge for information om, hvorvidt du kan blande nogle specifikke præparater.

Heroin bør ikke blandes med andre sløvende stoffer. Hvis man blander heroin med andre sløvende stoffer såsom alkohol, GHB eller benzodiazepiner bliver den sløvende effekt stærkere og dermed mere uforudsigelig. Det kan medføre en dødelig forgiftning, hvor vejrtrækningen stopper (kvælning), da nervesystemet dæmpes for meget.

Der er mange, der bruger heroin i blandingsbrug med andre rusmidler, såsom alkohol, hash eller kokain. Det kan f.eks. være for at falde ned efter at have brugt opkvikkende stoffer som amfetamin. Man bør ikke kombinere rusmidler, da effekten og bivirkningerne er uforudsigelige og kan være livstruende.

Må jeg tage opioider, når jeg er gravid?

Gravide og ammende kan under normale omstændigheder godt benytte sig af visse typer smertestillende håndkøbsmedicin, men bør altid kontakte egen læge, inden de anvender medicinen.

Andre opioider bør ikke benyttes af gravide eller ammende, da det kan gøre permanent skade på fosteret eller have andre fatale konsekvenser for svangerskabet.