Klopoxid: Misbrug og behandling

Få hjælp i dag

Hvad er klopoxid?

Klopoxid er et beroligende lægemiddel, der tilhører medicingruppen benzodiazepiner. Klopoxid er et receptpligtigt middel, der består af det aktive stof chlordiazepoxid.

Der findes en lang række forskellige benzodiazepiner på markedet, bl.a. rohypnol og stesolid. Benzodiazepiner fungerer alle som et angstdæmpende, beroligende, søvnfremkaldende, muskelafslappende samt krampeforebyggende middel. Nogle af præparaterne virker i op til 8 timer, andre virker i op til i flere dage. Derfor kan nogle benzodiazepiner anvendes som sovemiddel, mens andre kan bruges mod angst eller epileptiske anfald.

Alle benzodiazepiner fremmer virkningen af signalstoffet GABA (gamma-amino-smørsyre) i hjernen. Det betyder, at en række nerveimpulser hæmmes, der under andre omstændigheder kunne fremkalde f.eks. angst og søvnløshed. Men disse impulser bliver altså mindsket pga. benzodiazepinerne.

Under normale omstændigheder bør disse præparater kun ordineres til kortere behandlingsforløb. Benzodiazepiner kan nemlig give hurtig tilvænning, hvilket betyder, at virkningen aftager allerede efter få ugers brug. Dette kan føre til afhængighed. Desuden kan man opleve abstinenssymptomer i form af angst, uro og søvnbesvær, hvis man pludselig stopper med at tage medicinen.

Visse mennesker bruger benzodiazepiner som rusmidler på grund af deres effekt.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller overforbrug?

Måske du har brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

Oxabenz hjælp

Hvad bruger man klopoxid til?

Klopoxid anvendes som beroligende middel til behandling af angst og uro samt ved abstinenser efter et alkoholmisbrug.

Benzodiazepiner bruges dog så vidt muligt ikke længere til behandling af angst og spændingslidelser, da der er en risiko for, at man kan udvikle afhængighed af disse midler. I stedet bruger man andre typer af lægemidler.

Kan man blive afhængig af klopoxid?

Der er risiko for at udvikle et misbrug og en afhængighed af alle lægemidler – både receptpligtig og håndkøb.

Benzodiazepiner er forbundet med en øget risiko for at udvikle både fysisk og psykisk afhængighed. Denne gruppe medicin medfører derudover også risiko for hurtig tilvænning – særligt til den sløvende effekt. Risikoen for afhængighed bliver yderligere øget, hvis dosis øges eller behandlingsperioden forlænges.

Tegn på misbrug af klopoxid

Et misbrug af medicin, rusmidler eller alkohol viser sig ofte ved, at midlet har negativ indflydelse på misbrugerens hverdag, helbred, jobsituation eller sociale relationer.

Tegn på et misbrug af klopoxid kan være:

 • Du har udviklet en tolerance over for stoffet, så du har brug for større og større doser for at opnå samme virkning
 • Du anvender medicinen i længere tid eller mere hyppigt, end der er behov for
 • Du bruger stoffet til andre formål, end det er beregnet til

Det vigtigste tegn på, at du er ved at udvikle et misbrug af klopoxid, er, at du overskrider den anviste dosis. F.eks. kan det vise sig ved, at du fortsat anvender midlet efter din behandlingsperiode er afsluttet. Det kan også være, at du øger din dosis uden at konsultere egen læge.

Et gentagende brug af benzodiazepiner medfører risiko for tilvænning allerede efter få ugers brug, så kroppen bliver afhængig af midlet eller den effekt, det har på kroppen. På sigt vil det betyde, at man skal indtage en fortsat øget mængde for at opnå samme effekt.

Et andet tegn på misbrug og afhængighed er, at du oplever abstinenssymptomer, når du holder op med at tage klopoxid. Abstinenserne kommer af, at kroppen mangler medicinens virkning på kroppen. Du vil derfor opleve ubehagelige symptomer som f.eks. muskelsmerter, kvalme, angst og diarré.

Bivirkninger ved misbrug af klopoxid

Der kan være en lang række bivirkninger forbundet med et misbrug af klopoxid, og i værste tilfælde kan bivirkningerne være direkte livstruende.

De typiske bivirkninger er:

 • Impotens og nedsat sexlyst
 • Abstinenser
 • Hukommelsestab
 • Hallucinationer
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Besvimelse
 • Gulsot
 • Nyrebetændelse
 • Bindevævslidelse

Har du brug for hjælp?

Udviser du, eller en du kender, et eller flere tegn på misbrug af medicin, er det vigtigt at søge hjælp og information hos egen læge eller et behandlingscenter.

Det kan være rigtig svært at komme ud af et misbrug eller slippe af med sin afhængighed.

Behandlingen består delvist af udtrapning og afvænning, men der kan også være behov for medicinsk behandling for at modstå abstinenser og samtaleterapi.

Ofte stillede spørgsmål om klopoxid:

Er klopoxid farligt?

Klopoxid kan godt være farligt, hvis det misbruges eller bruges til andre formål, end det er beregnet til. Lægemidlet kan på sigt påvirke lunger samt nye og lever, som kan være livstruende.

Hvordan bliver man afhængig af klopoxid?

Klopoxid er forbundet med en risiko for at udvikle både fysisk og psykisk afhængighed – særligt hvis dosis eller behandlingstid øges. Medicinen medfører derudover også risiko for hurtig tilvænning.

Hvordan virker klopoxid?

Klopoxid virker sløvende på centralnervesystemet og kan derfor bruges til at behandle angst og uro eller lindre abstinenssymptomer efter et alkoholmisbrug.

Hvordan ved jeg, om jeg misbruger klopoxid?

De tydeligste tegn på et misbrug er, at du enten har udviklet en tolerance over for stoffet, at du anvender medicinen i længere tid eller mere hyppigt, end der er behov for, eller at du bruger stoffet til andre formål, end det er beregnet til.

Hvad er abstinenser?

Abstinenser opleves, når man stopper med at bruge rusmidler, alkohol eller medicin, man er afhængig af. De fleste oplever dog ikke abstinenser ved udtrapning af stoffet, men i sjældne tilfælde kan der opstå abstinenser, hvor medicin som metadon eller antabus kan være nødvendigt. Det manifesterer sig typisk ved kvalme, opkast, diarré og rysten eller angst.

Hvem må tage klopoxid?

Klopoxid kan anvendes af børn over 6 år, voksne og ældre over 65 år, dog med nedsat daglig dosis for børn og ældre. Dog skal præparatet ordineres på recept af en læge.

Gravide bør kun anvende klopoxid efter aftale med egen læge. Ammende må ikke bruge klopoxid, da medicinen går i modermælken.

Personer, der lider af nedsat lever- eller nyrefunktion, vejrtrækningsproblemer eller porfyri, bør ikke anvende klopoxid.

Konsulter egen læge, hvis du bruger anden medicin samtidig.

Læs altid indlægssedlen grundigt, inden du anvender lægemidler.

Hvad gør jeg, hvis jeg har taget for meget klopoxid?

Hvis du er kommet til at tage mere klopoxid, end din læge har foreskrevet, skal du straks søge læge eller ringe til 1813. Du kan også kontakte nærmeste apotek eller ringe til Giftlinien på tlf. 8212 1212.