Motiron: Misbrug og behandling

Vi tilbyder professionel behandling af afhængigheder

Få hjælp i dag

Hvad er motiron?

Motiron er et receptpligtigt lægemiddel, der særligt bruges til behandling af ADHD, men også den sjældne sygdom narkolepsi. Motiron består af det aktive stof methylphenidat og findes i pilleform.

Ved indtag af methylphenidat vil man opleve en opkvikkende effekt. Præparatet virker stimulerende på nervesystemet, og derfor vil mængden af visse signalstoffer i hjernen øges, herunder dopamin.

Dog kan denne effekt minde om rusen fra kokain, hvorfor nogle bruger præparatet som rusmiddel og udvikler afhængighed. Man kan knuse pillerne, og pulveret kan enten sniffes eller blandes med væske og sprøjtes ind i blodbanerne. Dette gør det nemt at indtage rusmidlet.

Medicinen indgår desuden på dopinglisten og kategoriseres derfor som et dopingmiddel.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

Hvad bruger man motiron til?

Motiron anvendes særligt af børn, der lider af forstyrrelser i opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet, også kaldet ADHD. Præparatet ordineres som udgangspunkt kun til børn mellem 6-18 år, da man ikke ved, om medicinen gavner andre aldersgrupper.

Denne medicin bør kun anvendes i tilfælde af at andre behandlingsmetoder, såsom adfærdsterapi, ikke virker tilstrækkeligt. Desuden bør motiron kun anvendes, hvis behandlingen er indledt af en læge, der har indgående kendskab til ADHD.

Man kan også få ordineret motiron til behandlingsmetode, såfremt man lider af den sjældne neurologiske sygdom narkolepsi. Sygdommen har særlig indvirkning på søvntrang og -mønstre, og motiron kan stimulere produktionen af signalstoffer i hjernen, som kan mindske symptomerne.

Da motiron kan være afhængighedsskabende, bør man ikke overskride den anbefalede dosis eller lægens anvisninger. For ADHD er den generelle begyndelsesdosis 5 mg 2-3 gange dagligt, mens den daglige vedligeholdelsesdosis afhænger af brugerens vægt og følsomhed overfor midlet. For narkolepsi gælder 2-3 tabletter 2-3 gange i døgnet.

Kan man blive afhængig af motiron?

Der er en risiko for at udvikle et misbrug og blive afhængig af al medicin – både receptpligtig og håndkøb.

Fordi effekten minder om kokain, er motiron vanedannende, og man kan udvikle afhængighed af midlet.

Ved indtag af motiron vil man opleve en opløftende effekt på kroppen, men når virkningen aftager, vil man i stedet blive sløv og udmattet – nogle vil opleve at blive triste eller kede af det. Det kan føre til, at man tager en ny dosis for at opleve den opløftende effekt igen.

Det er farligt at bruge medicin på anden måde, end lægen har foreskrevet. F.eks. kan det være farligt at ændre dosis uden at konsultere egen læge eller at indtage præparatet uden sundhedsfaglig begrundelse.

Tegn på misbrug af motiron

Et misbrug af lægemidler eller rusmidler viser sig ofte ved, at midlet har negativ indflydelse på misbrugerens hverdag, helbred, jobsituation eller sociale relationer.

Et misbrug er kendetegnet ved at være et gentagende uhensigtsmæssigt og ukontrolleret brug.

Tegn på misbrug af motiron kan være:

  • Du har udviklet en tolerance over for stoffet, så du har brug for større og større doser for at opnå samme virkning
  • Du anvender medicinen i længere tid eller mere hyppigt, end der er behov for
  • Du bruger stoffet til andre formål, end det er beregnet til

Det vigtigste tegn på, at du er ved at udvikle et misbrug af motiron, er, at du overskrider den anviste dosis. F.eks. kan det vise sig ved, at du fortsat anvender midlet efter din behandlingsperiode er afsluttet. Det kan også være, at du øger din dosis uden at konsultere egen læge.

Ved overforbrug af medicinen kan du også udvikle psykoser med paranoide reaktioner, angst samt depression eller selvmordstanker.

Et andet tegn på misbrug og afhængighed er, at du oplever abstinenssymptomer, når du holder op med at tage motiron. Abstinenserne kommer af, at kroppen mangler medicinens virkning på kroppen. Du vil derfor opleve ubehagelige symptomer som f.eks. muskelsmerter, kvalme, angst og diarré.

Bivirkninger ved misbrug af motiron

Ved vedvarende brug af motiron er der risiko for psykiske og fysiske følgevirkninger, fordi kroppen bliver overstimuleret.

Det er ikke unormalt at opleve en ujævn hjerterytme, når du bruger stoffet, fordi det særligt er hjertet, der bliver påvirket af den opkvikkende effekt.

I nogle tilfælde kan det udvikle sig til hjerteanfald og pludselig død.

Har du brug for hjælp?

Udviser du, eller en du kender, et eller flere tegn på misbrug af medicin, er det vigtigt at søge hjælp og information hos egen læge eller et behandlingscenter.

Det kan være rigtig svært at komme ud af et misbrug eller slippe af med sin afhængighed, særligt fordi noget smertestillende medicin er lettilgængeligt.

Behandlingen består delvist af udtrapning og afvænning, men der kan også være behov for medicinsk behandling for at modstå abstinenser og samtaleterapi.

Ofte stillede spørgsmål om motiron

Er motiron farligt?

Motiron kan være farligt, hvis stoffet misbruges eller bruges til andre formål, end det er beregnet til.

Hvordan bliver man afhængig af motiron?

Man kan udvikle afhængighed af virkningen, da stoffet har en opløftende effekt på kroppen. Når virkningen aftager, vil man til gengæld blive sløv og komme i dårligt humør. Det kan medføre, at man indtager stoffet igen.

Hvad gør motiron ved kroppen?

Motiron virker stimulerende på nogle bestemte signalstoffer i hjernen, og det aktiverer områder, der har været understimulerede. Det kan bl.a. øge koncentrationsevnen.

Til gengæld overstimulerer stoffet også andre dele af kroppen, og vedvarende brug kan medføre alvorlige hjerteproblemer.

Hvad er abstinenser?

Abstinenser opleves, når man stopper med at bruge rusmidler, alkohol eller medicin, man er afhængig af. De fleste oplever dog ikke abstinenser ved udtrapning af stoffet, men i sjældne tilfælde kan der opstå abstinenser, hvor medicin som metadon eller antabus kan være nødvendigt. Det manifesterer sig typisk ved kvalme, opkast, diarré og rysten eller angst.

Hvem må tage motiron?

Motiron må tages af børn og unge mellem 6 og 18 år, der lider af ADHD, eller hvis du lider af narkolepsi.

Børn og voksne bør som udgangspunkt ikke bruge præparatet, da bivirkningerne er ukendt.

Gravide og ammende bør kun bruge motiron, hvis lægen vurderer, at det er absolut nødvendigt.

Personer skal udvise forsigtighed ved brug af midlet, hvis de har et hjerteproblem eller et psykisk problem, eller hvis de lider af nedsat funktion i lever eller nyre.

Tal med egen læge, hvis du bruger anden medicin samtidig.

Hvad gør jeg, hvis jeg har taget for meget motiron?

Hvis du er kommet til at tage mere motiron, end din læge har foreskrevet, skal du straks søge læge eller ringe til 1813. Du kan også kontakte nærmeste apotek eller ringe til Giftlinien på tlf. 8212 1212.

Må jeg tage motiron, når jeg er gravid?

Gravide og ammende bør generelt ikke tage motiron, da stoffet kan påvirke fosteret eller modermælken. Hvis din læge finder det nødvendigt, kan både gravide og ammende dog godt tage motiron. Kontakt egen læge, hvis du er i tvivl.