Menu

Behandlingsmetoder

Hos AlfaRehab anvender vi elementer fra mange forskellige behandlingsmetoder.

Få hjælp i dag

Behandlingsmetoder

CBT kognitiv terapi

Hos AlfaRehab har vi flere forskellige behandlingstilbud, inklusiv effektiv, kognitiv misbrugsbehandling. Du behøver derfor ikke kæmpe med afhængigheden alene. Vi hjælper dig på vejen mod en ædru og/eller stoffri hverdag.

Ingen misbrugere er ens. Derfor lægger vi hos AlfaRehab stor vægt på at tilbyde flere forskellige behandlingsmuligheder. På den måde sikrer vi nemlig, at vi kan give dig lige præcis den hjælp, du har brug for.

MI – Motivational Interviewing

Vores medarbejdere er trænet i MI, der er en rådgivningsstil, som de anvender i samtaler med dig.

MI er en forkortelse for det engelske begreb Motivational Interviewing, som på dansk ofte kaldes ‘den motiverende samtale’. Det er en rådgivningsstil, hvor behandleren i samarbejde med dig undersøger den ambivalens, der er forbundet med misbruget.

Psykoedukation

Psykoedukation er undervisning i misbrug og emner, der er relateret til misbrug.

Det er vigtigt at du får viden om de psykologiske symptomer ved stofmisbrug og alkoholafhængighed.

Vores behandlere vil dele deres viden om misbrug med dig, så du får en større forståelse for misbruget.

Medicinsk misbrugsbehandling

Psykiateren kan yde medicinsk misbrugsbehandling og har stor viden om de psykiatriske diagnoser, der ofte er forbundet med stofmisbrug og alkoholafhængighed.

Psykiaterens primære fokus er på medicinsk behandling i relation til misbruget.

EMDR terapi og behandling

Vores psykolog er autoriseret i at anvende EMDR, der kan hjælpe dig med at håndtere PTSD og traumatiske hændelser.

Hvis du har behov for EMDR terapi, så tilrettelægges et individuelt forløb med behandling.

Tilbagefaldsforebyggelse

Hos AlfaRehab kan du få tilbagefaldsforebyggende rådgivning eller terapi.

Begge former for tilbagefaldsforebyggende behandling tilbydes som individuelle forløb, hvis du har behov for det, og udføres af vores tilbagefaldsspecialist.

SE terapi

Vi har ansat en SE terapeut, der kan hjælpe dig, der har senfølger af chok og traumer.

Har du behov for SE terapi gennemgår du et individuelt forløb, der består af to timers SE terapi om måneden.

ADL (Almindelig Daglig Levevis)

I bofællesskabet anvendes ADL. Metoden består i at lære dig, der i en periode bor i Alfas botilbud, at klare så mange praktiske gøremål som muligt.

Det kan fx være personlig hygiejne, madlavning, indkøb, rengøring tøjvask eller andet, der er relevant for dig.