Matrikelløs alkoholbehandling

Vi tilbyder behandling hvor du er

Matrikelløs alkoholbehandling er et udgående behandlingstilbud, der kan stå alene eller kombineres med andre behandlingstilbud.

Dette betyder for dig, at uanset din situation, har vi hjælpen klar!

udkoerende behandling alfarehab

Hvad er matrikelløs alkoholbehandling?

AlfaRehab tilbyder individuel udgående alkoholbehandling til dig, der ikke umiddelbart kan deltage i et almindeligt tilbud om alkoholbehandling.

Måske har du afbrudt et igangværende behandlingsforløb eller har behov for støtte for at profitere af andre misbrugsbehandlingstilbud?

Formålet med denne type alkoholbehandling kan være at afklare dit behandlingsbehov. Det kan også være at motivere og støtte dig til at opnå, eller vedligeholde, afholdenhed fra alkohol. Målet er at optimere din livskvalitet med udgangspunkt i din unikke livssituation.

Behandlingen kan foregå i dit eget hjem eller på din arbejdsplads. Her kan vores udgående alkoholbehandler kan yde matrikelløs alkoholbehandling.

Læs også: Alkohol afrusning

Hvordan kommer jeg i alkoholbehandling?

Bemærk at du først bør afsøge muligheden for at få GRATIS alkoholbehandling. Kontakt os helt uforpligtende for at høre yderligere.

Der findes flere måder at starte din behandling, men her er de 4 oftest brugte:

Du henvender dig selv direkte til AlfaRehab

Du har mulighed for på eget initiativ at henvende dig direkte til AlfaRehab.

Ring gerne og hør nærmere på +45 35 35 35 81

Via din kommune

Du kan kontakte den kommune, hvor du har bopæl, med henblik på en visitation til dagbehandling eller døgnbehandling for alkoholmisbrug.

Det er kommunen, der træffer beslutning om, om du kan bevilges dagbehandling eller døgnbehandling for alkoholmisbrug.

Forsikring / sundhedsforsikring

Du kan bruge din forsikring til at komme i alkoholbehandling.

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, er der mulighed for at få betalt din alkoholbehandling af dit forsikringsselskab.

Egenbetaling

Hvis du har de økonomiske midler, er der også mulighed for at gå udenom kommune og forsikringsselskab og selv betale for din alkoholbehandling.

Tegn og symptomer

Læs her om tegn og symptomer på alkoholisme og hvordan du som alkoholiker eller pårørende kan få hjælp.

glass bottle