Menu

Privat alkoholbehandling

Når du vælger at behandle din alkoholafhængighed med privat behandling, betyder det, at du går udenom kommunen og sagsbehandling. Dog skal du være opmærksom på, at du som borger altid har ret til anonym alkoholbehandling betalt af din kommune. Her bestemmer du dog ikke selv hvor intens et tilbud du ønsker og hvor længe. Det gør du til gengæld når du vælger privat alkoholbehandling eller egen-betalt alkoholbehandling.

Ingen overpris

Ved egenbetaling vælger du selv hvor længe du har brug for hjælp og støtte. Hos Alfa har vi dog en fast standard om at ingen skal modtage behandling, som de ikke behøver. Det betyder, at vi fra første møde har fokus på at du skal stå på egen ben og blive fri af din afhængighed. Det betyder også at hverken du eller kommunen betaler for unødvendig behandling.
Vi tilbyder dog mange støttemuligheder ud af afhængigheden og har også efterværn som er en slags personlig mentor, der støtter og hjælper klienten med sin nye hverdag.

Erfarent og professionelt

Alfa har over tyve års erfaring med alkoholbehandling. Hos os er der altid masser af muligheder for samtaler med læger/psykologer og andre behandlere fordi vi ved, at det ikke er os, der fjerner afhængigheden. Vi sætter bare de rette rammer for klienten.

 

Hvordan betaler jeg for privat alkoholbehandling?

Privat alkoholbehandling

Grundlæggende findes der tre former for betaling af privat alkoholbehandling

Mange tror fejlagtigt, at det er helt umuligt at få finansiering til et privat behandlingstilbud. Det er det bestemt ikke. Der findes flere muligheder.

Muligheder for finansiering af privat alkoholbehandling er: 

  • Når arbejdsgiveren betaler
  • Når sundhedsforsikringen betaler
  • Når du selv eller nogle du kender, betaler

Arbejdsgiverbetalt alkoholbehandling

Mange firmaer har en alkoholpolitik der betyder, at de hjælper, når en medarbejder lider af alkoholafhængighed. Mange dækker den fulde behandling, andre betaler delvist. En god ide er derfor at kontakte din arbejdsgiver og spørge ind til alkoholpolitikken på arbejdspladsen.
Det er en stor fordel for både den ansatte og arbejdsgiveren og derfor er arbejdsgiverbetalt privat alkoholbehandling meget brugt.
Behandlingen er fradragsberettiget for arbejdspladsen.

 

Privat alkoholbehandling og sundhedsforsikring

Har du en sundhedsforsikring er der stor sandsynlighed for at den dækker misbrugsbehandling. Alfa samarbejder med flere forsikringsselskaber.
Hvis du ikke selv har en sundhedsforsikring kan det være din partner har en, som du kan blive hjulpet igennem. Kontakt dem og spørg.
Sundhedsforsikringen og det private behandlingstilbud har naturligvis tavshedspligt.

 

Betal-selv alkoholbehandling

Nogle klienter har mulighed for egenbetaling af privat alkoholbehandling. Vi oplever både klienter hvor familierne samler penge sammen, nogle tager lån i huset mens andre sælger det og helt andre laver indsamlinger.

Men hvad koster privat alkoholbehandling?

Da man altid sammensætter behandlingstilbud ud fra den enkelte klients behov og muligheder er det meget individuelt hvad det koster og derfor anbefaler vi altid, at du eller en ven ringer og taler med os.
Ved dialog kan vi guide, hjælpe og forklare hvordan vi kan hjælpe – og hvilke muligheder der er, så vi er sikker på at den afhængige får hjælp.
En plads i døgnbehandling koster hurtigt over 50.000 om måneden mens ambulant behandling typisk ligger på priser fra 10.000 kr. om måneden.

Det vigtigste er dog, at du eller din pårørende ikke giver op og tænker, at der ikke er råd til at få det godt. Det skal der være og heldigvis har vi mange og gode muligheder for at hjælpe.
Kontakt os nu og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig fri af din alkohol-afhængighed.