Menu

Oxabenz: Misbrug og behandling

Få hjælp i dag

Hvad er Oxabenz?

Oxabenz er et beroligende lægemiddel, der tilhører en gruppe af medicin kaldet benzodiazepiner. oxabenz består af det aktive stof diazepam.

Der findes mange forskellige benzodiazepiner på markedet, bl.a. rohypnol og stesolid. Alle benzodiazepiner har angstdæmpende, beroligende, søvnfremkaldende, muskelafslappende samt krampeforebyggende virkning. De forskellige præparater adskiller sig særligt ved, hvor længe de virker. Nogle midler virker i 6-8 timer, andre i flere dage. Derfor bruges nogle benzodiazepiner som sovemidler og andre mod angst eller epileptiske anfald.

Benzodiazepiner fungerer ved at fremme virkningen af signalstoffet GABA (gamma-amino-smørsyre) i hjernen. Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper, så impulserne mindskes.

Under normale omstændigheder bør sådanne præparater kun ordineres til korttidsbehandling inden for dage eller få uger. Benzodiazepiner kan nemlig give tilvænning, så man allerede efter få ugers brug har behov for mere af stoffet. Dette fører hurtigt til afhængighed.

Der kan desuden opstå abstinenssymptomer i form af angst, uro og søvnbesvær, hvis man pludselig holder op med at tage dem.

Nogle mennesker bruger benzodiazepiner som egentlige rusmidler, og man kan udvikle svær afhængighed med indtagelse af store daglige mængder.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller overforbrug af stoffer?

Måske du har brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

Oxabenz hjælp

Hvad bruger man oxabenz til?

Man bruger oxabenz som beroligende middel ved angst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug.

Det anbefales, at man kun anvender benzodiazepiner til akutte, forbigående tilstande f.eks. i forbindelse med ulykker eller andre krisesituationer.

Benzodiazepiner bruges dog så vidt muligt ikke længere til behandling af angst og spændingslidelser, da der er en risiko for, at man kan udvikle afhængighed af disse midler.

Kan man blive afhængig af oxabenz?

Der er en risiko for at udvikle et misbrug og blive afhængig af al medicin – både receptpligtig og håndkøb.

Alle benzodiazepiner medfører risiko for at udvikle fysisk og psykisk afhængighed, ligesom der er en risiko for tilvænning ift. særligt til den sløvende effekt. Risikoen for afhængighed øges yderligere, når både dosis og behandlingsvarighed øges.

Tegn på misbrug af oxabenz

Et misbrug af medicin, rusmidler eller alkohol viser sig ofte ved, at midlet har negativ indflydelse på misbrugerens hverdag, helbred, jobsituation eller sociale relationer.

Det vigtigste tegn på, at du er ved at udvikle et misbrug af medicinen, er, at du overskrider den anbefalede eller lægens anviste dosis. Det kan dels vise sig ved, at du fortsætter med at bruge medicinen efter behandlingsperioden er slut, eller at du ændrer den daglige dosis uden at konsultere din læge.

Ved vedvarende brug af benzodiazepiner er der risiko for tilvænning allerede efter få ugers brug, hvor kroppen bliver afhængig af midlet eller den effekt, det har på kroppen. Det betyder, at der på sigt skal indtages en større og større mængde for at opnå samme effekt som tidligere.

Tegn på et misbrug af oxabenz kan være:

 • At man udvikler en tolerance over for stoffet, hvilket vil sige, at man skal bruge stadig højere doser for at opnå samme virkning
 • At man bruger stoffet længere tid eller mere hyppigt, end der er behov for
 • At man brug stoffet til andre formål, end det er beregnet til

Et andet tegn på misbrug og afhængighed er, at du får abstinenser, når du stopper med at indtage medicinen. Disse abstinenser kan komme sig af, at kroppen mangler den smertestillende effekt, som medicinen giver, og du vil derfor opleve ubehagelige symptomer som f.eks. muskelsmerter, kvalme, angst og diarré.

Bivirkninger ved misbrug af oxabenz

Der er en lang række bivirkninger ved brug af oxabenz bl.a.:

 • sløvhed og træthed
 • tilvænning og abstinenser
 • udfordret motorik
 • forvirring
 • hukommelsestab eller koncentrationsbesvær
 • diarré og forstoppelse

Men diazepam, der er det aktive stof i oxabenz, kan også påvirke lunger og vejrtrækning, lever samt hjerte. Det kan resultere i:

 • vejrtrækningsbesvær
 • muskelkramper
 • gulsot
 • infektioner
 • hjerteanfald

Har du brug for hjælp?

Udviser du, eller en du kender, et eller flere tegn på misbrug af Oxabenz, er det vigtigt at søge hjælp hos egen læge eller et behandlingscenter.

Det kan være rigtig svært at komme ud af et misbrug eller slippe af med sin afhængighed.

Behandlingen består delvist af udtrapning og afvænning, men der kan også være behov for medicinsk behandling for at modstå abstinenser og samtaleterapi.

Ofte stillede spørgsmål om oxabenz:

Er oxabenz farligt?

Oxabenz kan være farligt, hvis det misbruges eller bruges til andre formål, end det er beregnet til. Det aktive stof, diazepam, kan påvirke lunger og vejrtrækning, lever samt hjerte.

Hvordan bliver man afhængig af oxabenz?

Der er en risiko for at udvikle et misbrug og blive afhængig af al medicin. Særligt benzodiazepiner er forbundet med en øget risiko for afhængighed og tilvænning allerede efter få ugers brug.

Hvad gør oxabenz ved kroppen?

Oxabenz virker sløvende på centralnervesystemet og kan derfor bruges til at behandle angst, spændinger eller søvnløshed.

Hvad er abstinenser?

Abstinenser opleves, når man stopper med at bruge rusmidler, alkohol eller medicin, man er afhængig af. De fleste oplever dog ikke abstinenser ved udtrapning af stoffet, men i sjældne tilfælde kan der opstå abstinenser, hvor medicin som metadon eller antabus kan være nødvendigt. Det manifesterer sig typisk ved kvalme, opkast, diarré og rysten eller angst.

Hvad gør jeg, hvis jeg har taget for meget oxabenz?

Det er farligt at tage for meget oxabenz, da det kan give alvorlige bivirkninger. Hvis du har taget for meget oxabenz, skal du straks søge lægehjælp eller ringe til 1813. Du kan også kontakte Giftlinien på tlf. 8212 1212.

Må jeg tage oxabenz, når jeg er gravid?

Gravide og ammende skal konsultere egen læge, før der anvendes oxabenz. Også dem, der planlægger at blive gravide eller har mistanke om graviditet, skal konsultere egen læge.