Menu

Samarbejde med virksomhed

Få hjælp i dag

Virksomheden og samarbejdet med Alfas beskæftigelsesrettede indsats

Der laves opfølgning med arbejdspladsen minimum hver 3. uge. Opfølgningen vil som udgangspunkt bestå af fysiske møder på arbejdspladsen med borger, jobmentor og arbejdsgiver.

Under opfølgningsmøderne anvendes altid en dagsorden, der har fokus på progressionen.

Vi gør meget ud af, at få arbejdsgivers beskrivelser af forløbet, hvordan det går samt konkrete eksempler på, hvad arbejdsgiver ser af potentialer og barrierer.

Ved behov laves også telefoniske opfølgninger med arbejdsgiver så eventuelle udfordringer adresseres i tide.

Læs også: Jobindsats hos AlfaRehab

Samarbejde med virksomhed

Viden, kontaktperson og formål

For at klæde virksomheden ordentligt på følger vi altid nedenstående punkter ved etableringen af et samarbejde:

  • Grundig introduktion til den pågældende borger.
  • Udformning af solid plan, hvor borgeren tilknyttes en fast kontaktperson/mentor på arbejdspladsen
  • Tydelig specificering af formål og delmål med praktikforløbet
  • Aftale om konkrete strategier med borgeren og virksomheden samt klart definerede arbejdsopgaver.
  • Etableringssamtale på virksomheden, hvor der laves en grundig forventningsafstemning og klare aftaler inden opstart af forløb.

Adfærdsmønstre i forhold til afhængighed

Virksomheden informeres om problematikkerne omkring rusmiddelafhængighed og de adfærdsmønstre, der kan være hos den enkelte i relation til afhængighed.

Der kan fx tales om:

  • Triggere, der ofte kan føre til risikosituationer
  • Fysisk uro, så som at ryste på hænderne
  • Have svært ved at håndtere mange oplysninger på en gang
  • Kan være udfordret på mødetider grundet omvendt døgnrytme.


Vi opfordrer derudover altid arbejdsgiver til at melde klart ud til øvrige medarbejdere i forhold til det kommende praktikforløb og den pågældende borger. Vi opfordrer desuden borgeren til at være åben og ærlig omkring sine problematikker.

Samarbejde med virksomhed

Hvis I har spørgsmål til vores indsats, eller ønsker at høre mere om mulighederne – eventuelt har et ønske om, at opstarte et forløb, kan vi kontaktes på:

hra@alfakbh.dk

Telefon 54 55 75 75

Telefon 35 35 35 81

Se også