SE terapi hos AlfaRehab

Få hjælp i dag

Hvad er SE terapi?

SE (Somatic Experiencing) er en behandlingsmetode, der ved hjælp af fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser kan aktivere kroppens egne helende kræfter. Behandlingen opløser stressreaktioner, så der genskabes en balance i nervesystemet.

Hvis du har været i ubehagelige situationer, hvor du er blevet overvældet af frygt, er der risiko for at du og din krop bliver låst fast i en kamp-, flugt- eller frysrespons.

Disse overlevelsesmekanismer sikrer at du overlever. Men du risikerer, at prisen for at overleve var at du samtidig mistede evnen til at mærke dig selv.

Grundantagelsen i SE terapi er, at det ikke er selve begivenheden, der har udløst traumet, men din reaktion på oplevelsen. Det kan påvirke din krop, psyke og nervesystemets selvregulering i mange år efter den ubehagelige hændelse egentlig er ovre.

Din krop husker

Kroppen husker den hændelse, der har bragt dig ud af din naturlige tilstand af balance og ro. Du kan fx opleve symptomer som smerter, stress, angst, depression eller PTSD, som du måske forsøger at dulme ved at tage stoffer eller drikke alkohol. Derfor er kroppen med i din samtale med SE terapeuten, der nænsomt vil guide dig til fokuseret opmærksomhed på kroppens signaler. Du lærer at mærke din krop på en ny måde, så de selvhelende ressourcer i kroppen aktiveres og kan genfinde sin oprindelige tilstand af balance. Du lærer på denne måde at regulere dine sansninger og følelser, så du kan berolige dig selv, når du bliver overvældet af ubehagelige følelser. SE terapi kan dermed være med til at nedsætte risikoen for tilbagefald.

Somatic Experiencing® metoden er udviklet af Peter A. Levine, Ph. D i psykologi og biofysik.

Du kan læse mere om metoden her.

Lad os hjælpe

Vi har ansat en SE terapeut, der kan hjælpe dig, der har senfølger af chok og traumer.

Har du behov for SE terapi gennemgår du et individuelt forløb, der består af to timers SE terapi om måneden.

SE terapi