Dagbehandling af alkoholmisbrug

Få intensiv hjælp i dagtimerne

Få hjælp i dag

Få hjælp til dit alkoholmisbrug hos AlfaRehab

Tilbuddet er en mere intensiv form for behandling end ambulant behandling.

Dagbehandling af alkoholmisbrug foregår alle ugens hverdage fra kl. 8.45 til 14.00.

Indhold i dagbehandling af alkoholmisbrug:

Indholdet i i dette tilbud  består bl.a. af:

  • Individuelle samtaler med alkoholbehandler
  • Gruppeterapi
  • Workshops om temaer relateret til alkoholmisbrug fx følelseshåndtering, kommunikation, netværk m.v.
  • Afspænding, yoga og mindfulness.

Få hjælp til dit misbrug med dagbehandling

Desuden er der mulighed for at få rådgivning og støtte af vores socialrådgiver, psykolog, SE terapeut eller tilbagefaldsspecialist, hvis det er relevant.

Alle tilbuddene er med til at ruste dig til at kunne fastholde sunde valg, når fristelserne eller stressniveauet bliver stort. Målet med behandlingen er at lære dig nye mestringsstrategier, så du kan vedligeholde en sund livsstil uden alkoholmisbrug.

Læs også: Akut alkoholbehandling

Mål efter dagbehandlingen: Job eller uddannelse

Hvis du ikke, når du begynder i din dagbehandling af alkoholmisbrug, er afklaret i forhold til job eller uddannelse, vil dette være et centralt omdrejningspunkt igennem hele dit dagbehandlingsforløb.

Det er vores klare målsætning, at du skal starte i job eller på en uddannelse, når du overgår til den ambulante del af behandlingen, så du undervejs i behandlingstilbuddet lærer at mestre hverdagslivet uden alkoholmisbrug.

dagbehandling af alkoholmisbrug

Få hjælp med intensiv dagbehandling

Har du brug for hjælp til at håndtere dit misbrug af alkohol eller har du brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt anonymt og vi hjælper dig videre i processen.