Misbrugspolitik i virksomheder

Få hjælp til alkohol- og misbrugspolitik

Få hjælp i dag

Har virksomheden en alkohol- og misbrugspolitik?

Det er altid godt at have ting på skrift. Også alkohol og misbrugspolitikker.

I dagens Danmark har forbløffende få virksomheder en nedskrevet misbrugspolitik? Hvilket betyder at de ofte ikke er klar til at håndtere misbrugs-problematikker blandt medarbejdere. Det kan virke næsten naivt – og derfor står vi gerne virksomheder bi i udviklingen af disse politkker.

Hos AlfaRehab har vi i mange år hjulpet virksomheder med at udvikle og vedligeholde misbrugspolitikker som både spotter og afhjælper misbruget på en ordentlig menneskelig måde.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug på arbejdspladsen?

Kontakt AlfaRehab og lad os drøfte hvilke muligheder for hjælp vi kan tilbyde.

At være kollega til en misbruger

Mange mennesker får et venskabeligt forhold til deres kollegaer. Man deler mange timer sammen og kommer unægtelig til at kende hinanden.
Det betyder også, at det ofte er kollegaen, der opdager en anden kollegas misbrug før chefen, gør det.

Desværre sætter det mange kollegaer i en svær situation, da de føler, de svigter deres kollega ved at afsløre misbruget.

Det er bare det med afhængigheder og misbrug at det altid kun er et menneskes ansvar. Den der indtager det.

Det værste du kan gøre som kollega og ven er, at være med til at skjule misbruget. Dække over kollegaen og måske overtage opgaver for at lette den misbrugende kollega.

Måske lyder det hårdt, men i bund og grund kan du som kollega kun gør en enkelt brugbar ting: Sørge for at din kollega får hjælp til at håndtere sit misbrug.
Har i en misbrugspolitik vil det tydeligt fremgå i den hvor og hvem du skal henvende dig til og hvordan din kollega dernæst vil få hjælp.

Det skal jeres misbrugspolitik indeholde:

Da det er lovligt for alle voksne at drikke alkohol i Danmark, bør ethvert firma have en alkoholpolitik.

I den bør der stå noget om:

  • Hvornår og hvor må der indtages alkohol
  • Hvornår man forventer at medarbejderen opsøger hjælp
  • Hvor medarbejderen kan opsøge hjælp
  • Hvad der kan ske, når misbruget hindrer arbejdet.

Ud over at det vil støtte virksomheden i at fremstå ordentlig og professionel vil misbrugspolitikken også gøre det meget lettere at konfrontere medarbejdere man mistænker for at lide af en afhængighed og dermed hjælpe dem til at få den nødvendige hjælp.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at udforme en tydelig alkohol- og misbrugspolitik?

Misbrugsbehandling hos AlfaRehab