Alkoholproblemer: 6 symptomer på et alkoholproblem

Få hjælp i dag

Hvad er et alkoholproblem?

Et alkoholproblem er et problem forbundet med brugen af alkohol, hvor der er en risiko for skade på personens helbred, sociale liv eller arbejdsliv. Alkoholproblemer kan have forskellige sværhedsgrader afhængigt af omfanget og alvoren i indtaget af alkohol.

Der findes tre overordnede typer af alkoholproblemer:

 1. Et storforbrug (et risikofyldt forbrug)
 2. Et skadeligt forbrug
 3. Alkoholafhængighed

1. Et storforbrug

Et storforbrug er defineret ved et forbrug på over 10 genstande per uge. Selvom der ikke er nogen klar grænse for, hvor stort et forbrug skal være før det anses som et problem, så vil et sådant forbrug ofte være skadeligt for personens helbred og sociale liv.

2. Et skadeligt forbrug

Et skadeligt forbrug er ikke nødvendigvis så stort som et storforbrug, men det har alligevel alvorlige konsekvenser for personens helbred og sociale liv. Skadeligt forbrug er defineret som et forbrug, der er så stort, at det har medført en alkoholskade. Det kan fx være spirituskørsel eller helbredsproblemer.

3. Alkoholafhængighed

Alkoholafhængighed er derimod en tilstand, hvor personen ikke længere har kontrol over sit forbrug af alkohol. Der er tale om en neurobiologisk sygdom, der skyldes ændringer i hjernens signalstoffer, der udvikles på grund af alkoholforbruget i samspil med arvelige faktorer.

Ved en alkoholafhængighed har kroppen vænnet sig til et stort forbrug af alkohol og mennesker med alkoholproblemer får meget ubehagelige eller endda livstruende abstinenssymptomer, hvis vedkommende forsøger at stoppe med at drikke.

Alkoholafhængighed påvirker ofte forholdet til personens familie, venner og kolleger, og en person med alkoholafhængighed har risiko for at miste sit job, ægtefælle og nære relationer, hvilket kan føre til dårlig økonomi og hjemløshed.

Alkoholproblemer påvirker både psykisk og fysisk

Der er stor risiko for at et alkoholproblem og afhængighed vil føre til ensomhed, depression eller andre psykiske sygdomme, ligesom det kan føre til et utal af fysiologiske og fysiske følgeskader.

Er du tvivl om du har et alkoholproblem, kan du tage vores simple alkoholtest og få svar på om du skal være opmærksom.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller overforbrug af alkohol?

Måske du har brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

alkoholproblemer

Hvorfor får man et alkoholproblem?

Alle kan potentielt udvikle et alkoholproblem eller blive afhængig af alkohol, hvis de har et stort og hyppigt indtag af alkohol.

Til gengæld er der ikke noget klart svar på, hvor meget eller hvor længe man skal drikke, før man udvikler et problem eller bliver afhængig.

Der findes ikke et enkelt svar på, hvorfor nogle udvikler alkoholproblemer, mens andre ikke gør. Man ser nogle gange, at dem der kæmper med alkoholproblemer, kommer fra familier med alkoholproblemer, men det er ikke nødvendigvis sådan det altid hænger sammen. Hos Alfa ser vi også masser af misbrugere, der kommer fra familier uden alkoholproblemer.

Det, vi ved med sikkerhed, er, at der altid er en årsag bag misbruget og denne årsag er som regel trist. Det kan være en hemmelighed, man skjuler. Et traume, en sygdom eller noget helt tredje. Nogle har også udiagnosticerede depressioner, som selvfølgelig også påvirker et menneske. Nogle bruger altså alkohol til at dulme følelser mens andre dulmer virkeligheden eller smerter med alkohol.

6 symptomer på alkoholafhængighed

Der er flere indikationer på, at du eller en pårørende er ved at udvikle et alkoholproblem og en afhængighed.

Hvis du kan genkende mindst 3 af følgende udsagn, er der tegn på afhængighed:

 1. Stærk trang til at indtage alkohol (craving)
 2. Mistet kontrol over forbruget – f.eks. at du ikke selv kan stoppe eller nedsætte dit forbrug
 3. Fortsat brug på trods af psykiske, fysiske eller sociale problemer
 4. Toleransudvikling, så du er nødt til at indtage en fortsat øget mængde alkohol for at blive beruset
 5. Fysiske eller psykiske abstinenssymptomer når du stopper med at indtage alkohol
 6. Alkohol bliver dit omdrejningspunkt, og du mister tidligere interesser i f.eks. sociale relationer

Dette kan du opnå i alkoholbehandling

Indsigt

Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit alkoholindtag.

Adfærd

Lær at leve på en ny måde, hvor du fravælger alkohol og får et liv uden rusmidler og stofmisbrug.

Livet

Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at drikke.

Hvad kendetegner en person med alkoholproblemer?

Der kan være stor forskel på, hvordan et alkoholproblem kan se ud fra person til person.

Det eneste, der er sikkert, er, at personen drikker mere eller anderledes end andre. Personens forbrug kan fylde rigtig meget og påvirke både arbejdsliv og fritidsaktiviteter. Det kan også være at personen på overfladen har et normalt forbrug, men gemmer sig for andre med sin drikkeri.

Derudover vil den alkoholafhængige fortsætte med at drikke, selvom det skader den fysiske og psykiske sundhed, og selvom vedkommende godt ved, at det er risikabelt og forkert at fortsætte.

Til gengæld er der nogle typiske kendetegn for en alkoholafhængig, som du bør være opmærksom på:

Kontroltab

Mennesker med alkoholproblemer kan oftest ikke stoppe med at drikke, hvis vedkommende har indtaget nogle genstande. Almindelige forbrugere kan derimod godt beslutte sig for en bestemt mængde genstande og begrænse sig til dette, eller stopper af sig selv, når de føler, at de har fået for meget alkohol.

Tilvænning

Den alkoholafhængige person vil opleve, at et hyppigt forbrug fører til, at der skal mere til for at opnå den ønskede virkning (at blive beruset). Dette kaldes også “toleransudvikling” og betyder, at kroppen vænner sig til den mængde alkohol, der skal nedbrydes og opbygger en tolerance overfor rusmidlet.

Abstinenssymptomer

Man vil opleve en række ubehagelige symptomer som kvalme eller opkastninger, uro og rysten, når kroppen mangler alkoholens virkning. F.eks. hvis man stopper sit indtag pludseligt, eller hvis der går for lang tid mellem sit indtag. For alkoholafhængige vil symptomerne typisk vise sig om morgenen, fordi man ikke har indtaget alkohol i løbet af natten.

Reparationstrang

Mange alkoholikere har brug for at drikke alkohol om morgenen pga. abstinenssymptomer, og alkoholen får kroppen til at føles normal igen. Det er et meget alvorligt symptom, at kroppen ikke kan fungere normalt uden alkohol.

Alkoholfokus

Alkohol bliver den afhængiges omdrejningspunkt, og personen har ofte brug for at have alkohol i nærheden og tilgængeligt. Som regel handler det om at forebygge abstinenser, men også en neurobiologisk ændring i hjernen medfører den særlige opmærksomhed på alkohol.

Alkoholproblemer påvirker dine pårørende

Som pårørende til en alkoholafhængig berøres man i høj grad af alkoholproblemer. Misbrug og alkohol er kendt for at forårsage skilsmisser, vold, stress og utrygge miljøer.

Derudover kan det være svært at stå afsides, når man har en pårørende, der drikker alkohol. Pårørende vil typisk forsøge at dække over problemet og beskytte personen med alkoholproblemer fra skam og konsekvenserne af alkoholmisbrug.

Det er helt normalt at have de følelser, men det kan være skadeligt for dig selv at blive ved med at dække over en pårørendes alkoholproblemer. Det kan bl.a. give dig psykiske problemer som depression og angst, og det kan føre til, at du selv begynder at drikke for at kunne håndtere problemet.

Som partner har problemerne mange ansigter

 • Måske er der nætter hvor din partner aldrig kommer hjem?
 • Måske forsvinder jeres penge “ud af det blå”?
 • Måske ændrer din partner adfærd i takt med indtagelsen af alkohol?
 • Måske er du utryg, og ved ikke hvad du skal gøre?
 • Måske bekymrer du dig “bare” 24/7 og dermed underkender du måske hvor meget din partners alkoholproblemer berører dig og dit liv?

For det er en af de største udfordringer ved alkoholproblemer – de berører alle omkring den alkoholafhængige.

Hos AlfaK har vi et gratis tilbud om en pårørende gruppe, for alle der er berørt af et andet menneskes alkoholindtag.

Alkoholproblemernes pris for børnene

Når en i familien drikker, så påvirker det i høj grad hele familien. Især børn påvirkes meget af utrygge miljøer, og desværre viser alle undersøgelser, at børn af alkoholikere betaler en stor pris for familiens alkoholproblemer.

De kan have svingende humør, rastløshed, koncentrationsbesvær, have svært ved at stole på andre mennesker. Flere børn oplever at få frarøvet barndommen og blive voksne alt for tidligt, hvor de som regel får forældrerollen over for deres mindre søskende samt dækker over forældrenes alkoholmisbrug. Endeligt er der mange af de børn, der vokser op i et hjem med en forældre, der er alkoholiker, som voksne bliver selvopofrende og over-pleasende eller ligefrem misbrugere af et rusmiddel.

Heldigvis er der masser af børn af misbrugere, som klarer sig rigtig godt i livet – måske netop på grund af det de har oplevet – og det betyder altså ikke, at de ikke kan få succes.

Følgeskader ved et alkoholproblem

Det er en alvorlig sygdom at være misbruger af alkohol, som kaldes alkoholisme. Alkoholisme medfører en øget risiko for følgesygdomme, der kan kræve medicinsk behandling.

Mange alkoholikere får problemer med leveren, såkaldt leversygdomme. Flere alkoholikere udvikler skrumpelever eller leversvigt, som begge er meget alvorlige tilstande, der kan være livstruende.

Et alkoholmisbrug kan også resultere i forhøjet blodtryk, åreforkalkning og hjerteanfald. Over tid kan et overforbrug af alkohol give skader på hjertemusklen, der ligeledes kan føre til kredsløbsproblemer – bl.a. blodpropper eller hjertesvækkelse – som i værste fald kan være dødeligt.

Læs også: Følgesygdomme ved et alkoholmisbrug

Ved et massivt alkoholindtag over længere tid er det også muligt at opleve en alkoholinduceret psykose, der kan være skadeligt for personen og kræve professionel behandling.

Alkoholpsykose er dog en sjælden form for psykose. Det anslås, at op til 4% af alkoholikere vil opleve psykose under akut forgiftning, ved afvænning eller i begge tilfælde.

Læs mere om alkoholpsykose her.

Alkoholproblemer kræver professionel behandling

At have alkoholproblemer lyder slet ikke nær så frygteligt, som det rent faktisk er. Når man lider af alkoholafhængighed, har man nærmest ikke andet end alkoholproblemer.

Når man først har udviklet et alkoholproblem, går det ikke over af sig selv, og misbrug kræver professionel alkoholbehandling.

Selvom mange godt kan stramme sig an til at mindske deres alkoholforbrug i en periode, vil drikkeriet efter nogen tid blusse op igen. Gør man ikke noget ved et alvorligt alkoholproblem, er der risiko for en lang række sygdomme og skader, herunder kræftsygdomme, mavetarmsygdomme, hjerte-kar-sygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk og nedsat immunforsvar.

Der er dog heldigvis masser af hjælp at hente, hvis man har et alkoholproblem. Der er både offentlige og private behandlingssteder rundt om i Danmark, hvor man kan få professionel hjælp til at komme ud af sit alkoholmisbrug.

Hos AlfaK er vi eksperter i at behandle misbrugsproblematikker – først og fremmest fordi vi ved, at det ikke er os, der skal løse problemerne. Det skal misbrugeren selv.

Vi skal til gengæld støtte op, guide og hjælpe alt det bedste vi kan. Og vi kan heldigvis meget. Først og fremmest har vi ingen ventetid – du skal blot ringe, så kan vi starte din alkoholbehandling – både gratis og anonymt.

Læs mere om vores behandlingstilbud her.

Alkoholproblemer og dobbeltdiagnoser

Når man taler om dobbeltdiagnoser, er det som regel, hvis et menneske har en psykisk lidelse som OCD eller skizofreni og samtidig har et misbrugsproblem såsom alkohol.

Mennesker, der lider denne dobbelte kamp, kan have svært ved at få hjælp, da flere behandlingssteder kræver, at man er fri for sit misbrug, før man kan få behandling for sin psykiske lidelse.

Sådan er det ikke hos AlfaRehab. Vi behandler dobbeltdiagnoser, da vi ved at denne type misbrugere som regel bruger alkoholen til at dæmpe/kontrollere den psykiske lidelse eller smerterne fra en fysisk.

Hos AlfaRehab har vi læger, psykiatere, sygeplejersker, psykoterapeuter og psykologer ansat, som alle hjælper vores klienter, så de igen kan få det godt.

Lad os hjælpe

Har du selv, eller en pårørende brug for hjælp til at håndtere et alkoholmisbrug eller overforbrug af alkohol?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.