Anonym alkoholbehandling

Få hjælp i dag

Gratis og anonym alkoholbehandling

Fylder alkohol for meget i dit liv, så kan du få gratis, ambulant og anonym alkoholbehandling med en professionel alkoholbehandler hos AlfaRehab.
Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om dine muligheder for at komme i alkoholbehandling hos Alfa.

Bemærk: Behandlingen kan foregå i dit eget hjem.

Dit første møde med AlfaRehab

Til den første samtale, vil du møde en af vores alkoholbehandlere eller vores egen læge, som vil hjælpe dig med at få afklaret, hvor omfangsrigt dit alkoholproblem er for at hjælpe dig med at finde ud af, hvilket af vores alkoholbehandlingstilbud, der er det bedste til dig.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

Vi ringer tilbage til dig og hjælper dig videre i processen.

Indsigt

Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit stofindtag.

Adfærd

Lær at leve på en ny måde, hvor du fravælger stoffer og får et liv uden rusmidler og stofmisbrug.

Livet

Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

Har du brug for et mere intensivt behandlingstilbud for dit alkoholmisbrug?

Hvis dit alkoholmisbrug har udviklet sig til en decideret alkoholafhængighed, så har du måske brug for afrusning? Alkohol afrusning kan foregå i ambulant regi, hvor du i samarbejde med vores læge

Eller måske har du brug for et mere intensivt behandlingsforløb fx dag behandling eller døgnbehandling, der er nogle mere intensive behandlingstilbud, hvor du modtager mere støtte til at komme ud af dit alkoholmisbrug eller din alkoholafhængighed.

Hvis du har brug for dag behandling eller døgnbehandling er alkoholbehandlingen ikke gratis, men den kommune, hvor du har bopæl, kan visitere dig til behandling, så kommunen betaler for din alkoholbehandling. Har du en sundhedsforsikring dækker den alle udgifterne til alkoholbehandling. Du har også mulighed for selv at betale for din alkoholbehandling, hvis du har de økonomiske midler.

Læs også: Hvordan kommer jeg i alkoholbehandling?

Behandlingsprogram

Behandlingsprogrammet i den ambulante alkoholbehandling er grundlæggende bygget op omkring tilbagefaldsforebyggende rådgivning, hvor du lærer at håndtere højrisiko situationer, samt undervisning baseret på psykoedukation. Vores workshops omhandler mange af de underliggende problemstillinger, der kan være grunden til at du ikke kan kontrollere alkoholforbruget.

Socialrådgiveren kan hjælpe dig, hvis der er sket forandringer i din sociale situation og du har brug for at kende dine muligheder.

Du fastsætter sammen med din alkoholbehandler mål for alkoholbehandlingen. Nogle ønsker at stoppe helt med at drikke alkohol, andre ønsker at reducere deres forbrug. Behandlingslængden er typisk 6-12 måneder.

AlfaRehab er et privat tilbud der via samarbejdsaftale er en del af det kommunale alkoholbehandlingstilbud. Derfor er det gratis at modtage ambulant alkoholbehandling.

De 3 faser i alkoholbehandlingen hos AlfaRehab

Alkoholbehandling

Niveau 1

Ved første samtale med en alkoholbehandler bliver dit behandlingsbehov afdækket. I denne indledende fase mødes man 1-2 gange ugentligt til behandling. Dette møde kan foregå hos os eller hos dig.

 • Gruppebehandling
 • Lægesamtale
 • Individuelle samtaler
 • Mindfulness
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Evt. medicin og ambulant afrusning

Alkoholbehandling

Niveau 2

I denne fase er intensiteten lavere end den foregående og du møder typisk 4 gange om måneden.

 • Individuelle samtaler
 • Lægesamtale
 • Mindfulness
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Evt. gruppebehandling
 • Evt. medicinsk behandling.

Alkoholbehandling

Niveau 3

I denne fase er intensiteten lavere end den foregående og du møder typisk 2-4 gange om måneden.

 • Individuelle samtaler
 • Tilbagefaldsforebyggelse.