Menu

Du er her: Forside » Afhængighed » Er du afhængig?

er du afhaengig

Er du afhængig?

Læs hvad afhængighed er og hvad den gør ved dig

Der er mere almindeligt at være afhængig end de fleste folk tror. I vores nuværende samfund er det let at akkumulere tilstande, som kalder på et behov for at “stresse af”.

Mange har svært ved at finde et ånderum hvor de kan slappe af og føle sig frie og derfor kan rusmidler eller anden skadelig adfærd komme til at fylde for meget for enkelte.

Man kan blive afhængig af en bestemt adfærd (processafhængighed) og man kan fysisk afhængig af alkohol, medicin og stoffer.

Kemisk afhængighed

Den kemiske process der sker i hjernen, når et menneske er fanget i afhængighed er meget vanskelig at kontrollere og forudse. Det der generelt sker er at hjernens processer ændrer og tilpasser sig.

Hvis man indtager et stof som er centralstimulerende (Kokain, nikotin, extasy, amfetamin, ritalin osv.) vil man opleve en stor lykkefølelse og et overskud.

Hjernen udskiller dopamin, som er hjernens lykkemiddel. Modsat vil stoffer som heroin, alkohol, benzodiazepiner, hash osv. skabe en sløvhed. Sløvheden gør, at man ikke længere føler at man skal have styr på noget som helst og ikke behøver at skabe en flugt væk fra sit liv.

Ens “alarmberedskab” er blevet sat ud af spillet. Hæmninger og regler for hvad der anses som almindelig kontakt til andre mennesker bliver enten overdrevet eller nedsat.

Hvad er afhængighed?

Afhængighed er, når man har en trang til at gøre noget som man giver efter for, selvom trangen har en eller flere store omkostninger, samtidig med at det forvolder større problemer eller konflikter i ens liv.

Fælles for alle typer af afhængighed er at de giver abstinenser, enten fysiske eller psykiske. De optager så meget af opmærksomheden at andre menneskers behov bliver uvæsentlige.

Sociale kompetencer såsom, medfølelse og empati forsvinder gradvist. Til sidst vil den afhængiges hjerne være fuldstændigt ude af stand til at dæmme op for de impulser der strømmer igennem den.

For familier kan dette være katastrofalt for sammenholdet. Mange familier ender med at gå i opløsning med store følelsesmæssige traumer.

Da kemisk eller procesafhængighed kan virke som en løsning på følelsesmæssige tilstande for dem der indtager dem, kan børnene senere i livet være i farezonen. Mønsterbryderne vil heldigvis gøre denne påstand til skamme, men stress og angst vil som regel altid findes.

De fysiske konsekvenser vil vise sig som livsstilssygdomme overvægt, undervægt, lavt immunforsvar og alvorlige sygdomme i lever, mavesæk og immunsystem.

Er du afhængig

Hvad kan man være afhængig af?

Når man er afhængig er det ikke kun alkohol, medicin og stoffer. Man kan være afhængig af mange flere ting og flere komplekse ting som spilafhængighed og sexafhængighed – det kaldes proces-afhængighed

$

Psykisk afhængighed

Er når man er afhængig af noget, som har kidnappet ens hjerne. Typisk er det alkohol eller stoffer.
$

Procesafhængighed

Mennesker der oplever procesafhængighed, f. eks sex afhængighed eller ludomani vil føle den samme indre uro som en kemisk afhængig.

Forskellen er dog at de ikke oplever samme fysiske abstinenser, som dem der er afhængige af stoffer og alkohol oplever. Procesafhængighed vil ofte ofte være meget optaget af jagten på klimaks.

$

Sex afhængighed

Har ikke altid med sex at gøre. Det beskrives nogle steder som “sex and Love addiction” (sex og kærlighedsafhængig) og kan for den enkelte helt afskære dem fra at nogensinde have en ligeværdig relation.

En relation hvor begge parter er lige og den sex der udfolder sig er båret af kærlighed, og ikke en jagt på klimaks. Når klimaks er nået bliver relationen tom og meningsløs, indtil der igen opstår et indre pres som kun et nyt klimaks kan afhjælpe.

$

Ludomani / spilleafhængighed

Denne afhængighed kendetegner sig ved at der er en stor klimaks effekt og den afhængige vil hele tiden jage den tilstand der opstår, lige før man tror den store gevinst kommer.

Tanken om at vinde stort og aldrig skulle bekymre sig om penge er en drivende kraft i den “magiske tænkning” der kendetegner ludomani.

$

Overspisning (BED)

Afhængighed der relaterer sig til mad kan være meget udfordrende, da vi jo alle er nødsaget til at spise. Forstyrrelsen af denne livsvigtige funktion kan være dødelig og medføre mange følgesygdomme.

Igen er hjernen på spil og fejltolker signaler om sult, samtidigt med at personen udvikler plausible forklaringer på sin adfærd. Vedkommende er ofte ikke istand til at selv gennemskue denne adfærd og der kan være en stor del “trøstespisning” involveret.

Ofte er de bagvedliggende grunde traume, stress eller meningsløshed. Det er tilrådeligt at der iværksættes terapeutisk behandling når denne afhængighed skal under kontrol.

Kontakt os her

Har du brug for hjælp til dig selv, eller en som står der nær?

Telefonen er åben hele døgnet og du kan altid skrive til os her.

Søger du hjælp til en afhængighed?

Hvis stof, alkohol, mad eller adfærd er “løsningen”. Hvad er så problemet? Dette er helt klart værd at undersøge.

Ved at tilbyde medicinsk og terapeutisk behandling i enten ambulant eller døgnregi’ kan man give den afhængige en pause for aktiv afhængighed. I denne process kan mekanismerne i psykoterapi , social træning, coaching, undervisning og mindfulness være særdeles gavnlige.

Mange vælger efterfølgende selvhjælpsgrupper der er målrettet de forskellige problemområder.