Menu

Du er her: Forside » Nyheder » AlfaRehabs seneste tilsynsrapport

alfarehab tilsyn inde

AlfaRehabs seneste tilsynsrapport

Læs indholdet i vores tilsynsrapport

Vi har interne procedurer for evaluering og samtidigt bliver der ført tilsyn med os af både Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Her er nogle uddrag af teksten og hele rapporten kan downloades på linket nederst.

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er socialtilsynets konklusion at, tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

Det er socialtilsynet vurdering, at tilbuddet i høj meget høj grad lever op til Socialstyrelsens Kvalitetsmodels syv temaer, kriterier og indikatorer. Vurderingen er foretaget i sammenhæng med målgruppens generelle behov og de opsatte mål for borgeren samt tilbuddets målsætning.

Fokus på beskæftigelse

Tilsynet viser, at der fortsat er et kontinuerligt og systematisk fokus på, at borgerne skal være i gang med arbejde eller uddannelse senest i forbindelse med afslutningen af rusmiddelbehandlingen. Et fåtal af de borgere tilsynet talte med, var endnu ikke afklaret i forhold til fremtidig beskæftigelse. Men der var igangsat samarbejde med tilbuddets socialrådgiver og samarbejde med Jobcentret. Flertallet af borgerne havde en plan og følte sig godt hjulpet af både tilbuddet og deres Jobcenter.

Tilbuddet har yderligere styrket indsatsen i forhold til fritidslivet og de muligheder der er i lokalsamfundet. Vi har blandt andet ansat en medarbejder, der både agerer som guide og motivator i forhold til borgerne i tilbuddet. Målet er at skabe sammenhæng mellem behandlingsdelen og civilsamfundets øvrige aktiviteter. På den måde kan vi lette overgangen til et selvstændigt liv efter endt behandling.

Spindelvæv tilsyn AlfaRehab

Tilfredshed og høj gennemførsel

Alle de borgere tilsynet talte med følte sig godt hjulpet i forhold til deres individuelle problemstillinger. Dette bekræftes gennem dokumenteret gennemførelsesprocent som ligger højt i sammenligning med andre lignende tilbud.

Det understøttes samtidigt af tilsynets observationer under besøget. Borgerne færdes hjemmevant og uformelt rundt i tilbuddet og under den fælles frokost mellem borgere og medarbejdere.

Nye flotte lokaler

Tilbuddets væsentligste forandring er flytning til en ny fysisk lokalitet på Østerbro. Borgerne udtrykker glæde ved de nye lokaler som de finder mere åbne og lyse og ikke mindst, at lokalområdet ikke er så belastet af bandekriminalitet.

Den anonyme adgang og beliggenhed betyder også en lettere adgang for tidligere bandemedlemmer til at gå i behandling. Dette bekræftes af et par af borgerne.

Medarbejder og leder understøtter borgernes oplevelse af at de nye lokaler i høj grad understøtter den behandling der foregår både i forhold til alkohol- og stofindtag.

Samlet set konkluderer tilsynet, at tilbuddet er veldrevet og at det aktuelle tilsyn ikke giver anledning til ændringer i tidligere kvalitetsvurderinger bedømt efter Socialministeriet Kvalitetsmodel.

Kontakt os her

Har du brug for hjælp til dig selv, eller en som står der nær?

Telefonen er åben hele døgnet og du kan altid skrive til os her.