Alkoholpsykose: Hvad skal du være opmærksom på?

Få hjælp i dag

Hvad er alkohol?

Alkohol er særlig gruppe molekyler, inden for det der hedder organiske forbindelser. Alle typer alkohol indeholder en eller flere OH-grupper (hydroxid).

Stoffet kan både opløses i vand og opløse fedt, hvilket gør det til et meget effektivt stof, der findes i mange forskellige produkter, som vi finder i vores hverdag.

Nogle gange kan alkohol indgå i produkter, der kan indtages, men der findes også mange produkter, der ikke er beregnet til at spise eller drikke. Det kan være i tilfælde af, at produktet skal være mere flydende, hurtigere kan fordampe eller får et lavere frysepunkt.

Alkohol findes bl.a. i:

 • Øl, vin og spiritus
 • Håndsprit og husholdningssprit
 • Brændstof og benzin
 • Sprinkler- og kølervæske
 • Parfume, lim og maling

Grundet den opløsende effekt har alkohol også en række negative virkninger på kroppen. Nervecellerne er nemlig isolerede med fedt, og hvis man har drukket alkohol, vil det hurtigt blive ført op i hjernen via blodet, hvor det begynder at opløse fedtet. Dette kan forstyrre signalerne, så du bliver sløv og din reaktionsevne bliver nedsat.

Indtager man en stor mængde alkohol på kort tid, kan der ske en forgiftning af kroppen, som kan medføre bevidstløshed, da alkohol har en bedøvende effekt på hjernen. I visse tilfælde kan alkoholforgiftningen være livsfarlig.

Ved et længerevarende og stort indtag af alkohol kan man udvikle en alkoholpsykose, som kan have flere alvorlige konsekvenser for ens livskvalitet og sundhed.

Læs også: Hvad er et alkoholmisbrug?

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller overforbrug af alkohol?

Måske du har brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

Hvad er alkoholpsykose

Hvordan får man en alkoholpsykose?

En psykose er ændring i sindstilstanden, hvor virkelighedsopfattelsen forstyrres. Det er ikke en tilstand i sig selv, men en gruppe af symptomer, som opstår typisk ifm. psykisk sygdom; herunder oftest skizofreni.

Dog kan euforiserende stoffer og alkohol også være en medvirkende årsag til at udvikle psykose.

Psykosen kan føre til syns-, lugt- eller smagsforvirringer, men også vrangforestillinger og hallucinationer.

Alkoholpsykose er en sjælden form for psykose. Det anslås, at omkring 3-4 % af alkoholikere vil opleve psykose under akut forgiftning, ved afvænning eller i begge tilfælde.

I den generelle befolkning er forekomsten af alkoholinduceret psykose langt lavere, nemlig kun 0,4 %. Der er altså markant mindre risiko for at udvikle en alkoholpsykose som almindelig forbruger, og en alkoholpsykose udløses typisk ifm. med et tungt og regelmæssigt alkoholindtag.

Selvom alkoholinduceret psykose forekommer sjældent, har visse personer en større risiko for at få en psykotisk oplevelse. De inkluderer:

 • Personer, der gennemgår alkoholafvænning
 • Kroniske alkoholikere
 • Personer, der er akut berusede

Personer, der drikker alkohol i små eller moderate mængder, har lav til ingen risiko for at opleve en alkoholrelateret psykotisk episode.

Genetik kan desuden også spille en rolle i risikoen for at få en alkoholpsykose.

Tegn på alkoholpsykose

Typiske tegn på en alkoholinduceret psykotisk episode:

 • Hallucinationer: En hallucination er stimulans af de fem sanser, hvor de stimuleres uden ydre påvirkning. Man har altså en oplevelse af noget, der ikke er virkeligt. Typisk vil den psykotiske personen se, høre eller lugte ting, som ikke eksisterer, men oplevelsen kan føles ægte for personen.
 • Vrangforestillinger: En vrangforestilling kan beskrives som en falsk overbevisning, der fortsætter på trods af bevis for, at den er forkert. Det kaldes også paranoia, og den psykotiske person kan have overbevisningen om, at alle andre vil skade dem eller snyde dem.
 • Dissociation eller depersonalisering: En psykotisk person kan opleve en følelse af at blive dissocieret fra deres krop eller resten af verden. De kan føle sig ude af stand til at kontrollere deres egne handlinger eller have følelsen af, at andre mennesker ikke er ægte. Det er et mindre almindeligt symptom at føle sig løsrevet fra sig selv eller den omgivende verden.

En alkoholpsykose udløses dog typisk ifm. med et massivt alkoholindtag – altså et stort indtag i en længere periode.

Har man et lille eller moderat alkoholindtag, bør man ikke frygte at få en alkoholinduceret psykose.

I mange tilfælde er det ikke nødvendigt med behandling for alkoholpsykose, da det er nok bare at stoppe alkoholindtaget. Tilstanden kan også modvirkes gennem afgiftning eller afvænning.

I andre tilfælde er det nødvendigt med øjeblikkelig medicinsk behandling for at stabilisere og sikre patienten. Dette er typisk tilfældet, hvis patienten har store problemer med at stoppe alkoholindtaget selv – eller hvis deres psykose leder til farlige eller voldsomme adfærd.

Hvis man er bekymret for at have alkoholpsykose, skal man søge læge eller skadestue.

Ofte stillede spørgsmål om alkoholpsykose:

Hvad er alkoholpsykose?

Alkoholpsykose er en sjælden form for psykose, hvor virkelighedsopfattelsen ændres. Det anslås, at omkring 3-4 % af alkoholikere vil opleve psykose under akut forgiftning, ved afvænning eller i begge tilfælde.

Hvordan får man alkoholpsykose?

Man risikerer at på en alkoholinduceret psykose, hvis man drikker alkohol i store mængder over en længere periode. Dette kan føre til syns-, lugt- eller smagsforvirringer, vrangforestillinger og hallucinationer.

Hvilke personer har størst risiko for at få alkoholpsykose?

Personer der gennemgår alkoholafvænning, er kroniske alkoholikere eller er akut berusede har en øget risiko for at få en alkoholpsykose. Genetik kan også være afgørende.

Har man et lille eller moderat alkoholindtag, er der ikke nogen overvejende risiko for at få en alkoholpsykose.

Kan man dø af alkoholpsykose?

Alkoholpsykose er ikke dødeligt i sig selv, men det kan have alvorlige eller fatale konsekvenser. Ved store problemer med abstinenssymptomer eller voldsom og farlig adfærd kan det være nødvendigt med medicinsk behandling.