Menu

MBRP tilbagefaldsforebyggelse:

En effektiv strategi

Hos AlfaRehab benytter vi os af MBRB, som er en meget effektiv metode til at undgå tilbagefald til afhængighed.

Ønsker du at vide mere, så tøv ikke med at ringe til os på telefon: 35 35 35 81

Landsdækkende behandlinger

Rådgivning og hjælp 24/7 alle ugens dage

Vi hjælper flere hundrede personer årligt

Sundhedsfaglige behandlere

Hvad er MBRP?

Mindfulnessbaseret tilbagefaldsforebyggelse tilbyder en holistisk tilgang til misbrugsbehandling ved at kombinere mindfulness med evidensbaserede kognitive adfærdsteknikker for optimal behandling og forebyggelse.

Denne kombination kan hjælpe den afhængige og misbrugende deltager med at udvikle en større bevidsthed og få kontrol over deres tanker og følelser, hvilket kan være afgørende i forhold til at forebygge tilbagefald til misbrug og afhængighed.

Mindfulnessbaseret tilbagefaldsforebyggelse (MBRP) er en intervention, der kombinerer mindfulness-praksis med kognitiv adfærdsterapi for at forebygge tilbagefald hos personer, der har kæmpet med afhængighed.

MBRP er udviklet af Alan Marlatt og hans kollegaer ved University of Washington og bygger på principperne fra mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) og mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT).

De 4 hovedkomponenter i MBRP

Mindfulness kan forstås som træning i at være til stede i nuet med en ikke-dømmende holdning, hvilket hjælper deltagerne med at blive mere bevidste om deres tanker, følelser og med at fokusere på deres kropslige fornemmelser.

Dette gør det muligt at respondere på trang og stress på en mere hensigtsmæssig måde, i stedet for at reagere med automatisk adfærd og grundlagte vaner.

Kognitive adfærdsteknikker kan forstås som en bevidst brug af strategier til at identificere og ændre uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre. Mønstre som kan føre til tilbagefald.

Tilbagefaldsforebyggelse kan forstås som den afhængiges fokus på at udvikle færdigheder og redskaber til at håndtere de situationer, hvor risikoen for tilbagefald er høj. Det inkluderer at identificere, genkende og reagere på tidlige advarselstegn på tilbagefald.

Selvmedfølelse kan forstås som arbejdet med at udvikle og fastholde en venlig og støttende indstilling over for sig selv, især i svære tider, hvilket kan være med til at reducere risikoen for selvkritik og dermed mindske risikoen for tilbagefald.

Selve programmet MBRB

MBRP-programmet er typisk struktureret som et 8-ugers kursus med ugentlige sessioner på cirka 2 timer for at give en effektiv misbrugsbehandling, med særligt fokus på forebyggelse og behandling.

Hver session inkluderer mindfulness-øvelser, diskussioner og praktiske strategier til at håndtere trang- og risikosituationer.

Derudover opfordres deltagerne til dagligt at praktisere mindfulness-øvelser på egen hånd.

Evidens for MBRP

Forskning har vist, at MBRP kan være effektiv til at reducere risikoen for tilbagefald hos personer i behandling for stof- og alkoholafhængighed, hvilket understøtter behovet for forebyggelse.

Studier har vist, at deltagere i MBRP oplever færre tilbagefald og længere perioder med abstinens sammenlignet med traditionelle programmer for tilbagefaldsforebyggelse.

Bemærk at alle medarbejdere hos AlfaRehab er uddannet i MBRP

Hvem kan have gavn af MBRP?

MBRP kan anvendes til en bred vifte af afhængighedsproblematikker, herunder:

  • Alkoholafhængighed
  • Stofmisbrug
  • Ludomani
  • Rygestop
  • Spiseforstyrrelser.

MBRP er også blevet brugt i behandlingsprogrammer for personer med co-forekommende psykiske lidelser og afhængighed.

Få anonym og effektiv hjælp

Er du selv, eller har været afhængig – eller er du pårørende til en person med afhængighedsproblemer, er du altid velkommen til at kontakte os.

Din henvendelse er både GRATIS og helt uforpligtende.

Ring til os på (45) 35 35 35 81, eller fortrækker du at skrive – kan du sende og en anonym besked lige her.

Hvad er årsagen til tilbagefald?

Tilbagefald opstår ofte, når en person står over for betydelige udfordringer eller høj-stress situationer.

Der er flere underliggende faktorer, som kan bidrage til risikoen for tilbagefald. Disse omfatter utilstrækkelig håndtering af trang, manglende sociale støttenetværk, samt ikke at have udviklet sunde mestringsstrategier. Psykologiske faktorer som depression og angst spiller også en kritisk rolle.

Desuden kan udløsere som miljø- og sociale påvirkninger være afgørende for en persons risiko for tilbagefald. Gentagne eksponeringer for tidligere misbrugsmiljøer kan genaktivere gamle adfærdsmønstre.

For at reducere risikoen for tilbagefald, er det vigtigt at fokusere på langsigtede behandlingsstrategier. Dette omfatter en kombination af terapi, medicinsk støtte og sociale interventioner.

Vedholdenhed i opfølgningsprogrammer og kontinuerlig støtte kan være afgørende for at opretholde ædruelighed og forhindre tilbagefald i det lange løb.

Hvorfor er forebyggelse vigtig?

Forebyggelse spiller en afgørende rolle i samfundet, fordi det reducerer risikoen for mange helbredsproblemer og sociale udfordringer.

Ved at tage proaktive skridt, kan vi ikke blot reducere forekomsten af sygdomme, men også minimere de tilhørende økonomiske byrder.

Behandlingscentre kan eksempelvis fokusere på at oplyse om de risikofaktorer, der fører til afhængighed, og dermed mindske antallet af nye tilfælde.

Derudover forbedrer forebyggelse den generelle livskvalitet og trivsel hos individer. Når forebyggende foranstaltninger implementeres, sikrer det, at personer forbliver sunde og produktive, hvilket igen styrker den overordnede samfundsøkonomi.

Forebyggelse gør det muligt for behandlingscentre at optimere ressourcer og fokuserer behandlingen på dem, der virkelig har brug for det.

En helhedsorienteret tilgang med forebyggelse i centrum kan således føre til mere bæredygtige resultater og et stærkere samfund.

Hvordan kan tilbagefald undgås?

Tilbagefald er en kritisk udfordring i behandlingen.

En målrettet strategi er derfor nødvendig. Grundlæggende bør behandling omfatte en kombination af individuel terapi, gruppeterapi og medicinsk intervention.

Dermed øges sandsynligheden for, at klienten udvikler bæredygtige færdigheder til at modstå risikofaktorer og udløsende faktorer, der kunne føre til tilbagefald.

Omsorg er også væsentlig

Derudover bør en stærk støtte fra sociale netværk og familie stå centralt.

Daglige rutiner og sunde interesser kan hjælpe med at skabe stabilitet og struktur, hvilket er afgørende for at undgå tilbagefald.

Forebyggelse kræver nemlig en holistisk tilgang.

Anonymt

Send besked

Gratis og uforpligtende

Ring 35 35 35 81