Menu

Du er her: Forside » Misbrugsbehandling » Stoffrihed betaler sig

stoffrihed betaler sig

Stoffrihed betaler sig

Voucherunderstøttet misbrugsbehandling

Det glæder os at se at VIVE nu har undersøgt og bekræftet at voucherunderstøttet behandling er mere effektfuld. Det har været et kontroversielt emne om misbrugere skulle have penge for at passe deres behandling og nu er det endeligt bevist at det betaler sig.

Det viser sig at over 50% er stoffrie efter 2 år hvor de ugentligt har modtaget 200 kr. i form af gavekort eller lignende. Denne metode har længe været brugt i det private regi´og nu er kommunerne også kommet med.

Indtil videre har Kommunerne, via tilskud testet det igennem MOVE projektet, med de unge 18-25 årige. Vores erfaringer er at dette i høj grad også virker med voksne, både i dagbehandling og i døgnbehandling.

Hos AlfaRehab giver vi gavekort hver fredag til de borgere som har deltaget i alle ugens aktiviteter ugen i gennem. Denne praksis har løftet vores deltagelsesgrad med 25%. Hos AlfaRehab gennemfører over 65% deres behandlingsforløb.

Misbrugsbehandling for alkohol -og stofbrugere udvikler sig hele tiden i Danmark. Vi skaber bedre og bedre resultater igennem udvikling og dataindsamling.

Op til 58 procent af de unge er stoffri 21 måneder efter, de var igennem MOVE-programmet. Det er noget bedre end den gængse misbrugsbehandling i Kommunerne, hvor det kun er 30-40 procent af de unge, der bliver stoffri.

Flere gennemfører misbrugsbehandling

Dobbelt så mange gennemfører behandlingen, hvis de får gavekort.

Gavekort gør ikke folk stoffri i sig selv, men det gør, at borgerne møder op. Det giver nogle gode muligheder for behandlerne at påvirke dem så de kan forholde sig stoffrie.

Kontakt os her

Har du brug for hjælp til dig selv, eller en som står der nær?

Telefonen er åben hele døgnet og du kan altid skrive til os her.