Udgående behandling

Den udgående behandling var på konferencen UKESAD i London og der mødte vi også Jeff Mullins, som er behandlingsleder hos TTP Counselling; en behandlingsenhed i England. Mullins er varm fortaler for, at afhængighedslidende tildeles stor selvbestemmelse, når det gælder valg af behandlingssted. Under sit foredrag på UKESAD fremlagde Mullins blandt andet undersøgelser til dokumentation for, at gennemførelsesprocenten stiger fra 60% til 90%, når klienterne selv får lov at bestemme, hvilken behandling de ønsker at tilgå.

AlfaRehab har fra 2018 indført den matrikelløse ambulante behandling. Denne behandlingsform kombinerer det bedste ved en indskrivning i en almindelig ambulant behandling, med fordelene ved at kunne modtage hjælpen netop der hvor man opholder sig.

Mullins lagde desuden vægt på, at borgerne gives følgende:

  • behandling i et positivt og struktureret miljø
  • en behandler, som formår at være en god rollemodel, bestemt, fair, vidende, inkluderende og har overblik.
  • muligheder fremfor krav
  • støtte og hjælp til at træffe egne valg og forme egen livssituation
  • et skærmet miljø, hvor de ikke oplever ydmygelse, pålægges skam og urimelig kritik
  • et behandlingsmiljø, hvor de behandles med værdighed og respekt
  • inklusion fremfor belæring

I Danmark er vi så heldige, at stof- og alkoholafhængige allerede har ret stor selvbestemmelse, når det gælder valg af behandlingssted. Alligevel skal vi måske være ekstra opmærksomme på at tage borgerne alvorligt, når de udtrykker behandlingsønsker, vi ikke umiddelbart forstår eller er enige i. For måske er det oplevelsen af at få lov til at vælge selv, der lige netop gør, at den enkelte borger engagerer sig i sin behandling?

I 2012 blev den Udgående Behandling iværksat; et behandlingstilbud til både stoffri og stofaktive borgere med unikke behandlingsbehov. Et kriterium for at få udgående behandling hos det nuværende AlfaRehab er netop, at borgeren har gennemtænkt tilbuddet, lyst til det og ikke blot tænker: “I mangel af bedre“.

Ved en undersøgelse udarbejdet i 2013 – et år efter opstart – viste det sig, at den Udgående Behandling havde en gennemførelsesprocent på over 90. Så mon Jeff Mullins har ret?