Menu

Uddannelse til HR afdelingen

Misbrug findes på alle arbejdspladser. AlfaRehab hjælper med undervisning til ledende medarbejdere så de kan hjælpe medarbejderen til at forblive på arbejdspladsen. Ved at undervise arbejdspladsens ledelse i metoder der kan hjælpe deres ansatte og samtidigt fastholde den på arbejdspladsen spares mange udgifter til sygedage og oplæring af nye medarbejdere.

Kurserne er målrettet ledere, tillidsmænd og HR afdelinger. Kurset består af jura, samtaleteknik og information om handlemuligheder når en medarbejder er i vanskeligheder.

Vi kommer på arbejdspladsen og kurserne kan afholdes på arbejdsstedet, eller i vores lokaler hos AlfaRehab.

Kursusprisen aftales for hver arbejdsplads og ingen virksomhed er for lille, eller for stor.

En uddannet dygtig medarbejder som er oplært i arbejdspladsens rutiner kan koste op til kr. 400.000 i direkte udgifter hvis de skal erstattes. Derfor er det en helt åbenlys god investering at støtte medarbejderen igennem krisen. Erfaringerne viser at medarbejdere der har fået sådan en støtte fra sin arbejdsgiver udviser stor motivation, arbejdsglæde og loyalitet efter endt behandling.

AlfaRehab tilbyder også anonym alkoholbehandling og behandling for andre stofmisbrug. Vores døgnafdeling kan afruse og skærme medarbejderen fra fristelser i den første svære tid. Den ambulante behandling kan understøtte medarbejderens frihed fra rusmidler mens de genoptager deres arbejde.

Kontakt os for flere oplysninger

Vælg her

1 + 12 =

Ring mig op

11 + 3 =