Menu

Du er her: Forside » Nyheder » Tilsyn på Alfa – så gode er vi

Tilsyn hos AlfaRehab – så gode er vi

Få hjælp i dag

Vi er stolte efter vores tilsyn

Der har været tilsyn på Alfa og helt grundlæggende er vi mega stolte. Socialtilsynet har netop været på besøg hos os og evaluere hvordan vi gør vores arbejde.

I Danmark er det sådan, at Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder i sundhedsvæsenet i hele landet. Derfor kommer tilsynet også på besøg hos Alfa. Det gør de for at sikre at forholdene og behandlingen lever op til kravene på området.

Ifølge Lov om socialt tilsyn skal tilsynet sikre, at vi som tilbud har den fornødne kvalitet og fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynet har både set vores lokationer, overværet vores dagligdag, talt med medarbejdere klienter og beboere og set vores regnskaber.

AlfaRehab logo

”Vi hilser altid tilsynet velkommen, da vi selvfølgelig har en interesse i at leve op til reglerne og konstant forny os til det bedre, så vi kontinuerligt har tilbud, der rammer vores klienters behov og understøtter dem i at skabe den progression, som de ønsker,” udtaler daglig af AlfaRehab Morten Pedersen.

Tilsyn på Alfa

Konklusion efter tilsyn på Alfa:

Tilsynets samlede konklusion taler da også sit eget klare sprog og i rapporten står der:

”Det er socialtilsynets samlede konklusion, at AlfaRehab er et relevant tilbud til de godkendte målgrupper indenfor hhv. stof- og alkoholbehandling samt hjemløse med sociale problemstillinger.

 

Det vurderes, at borgerne modtager en relevant faglig indsats i både misbrugsbehandlingen og i herberget. Der er et trygt miljø i tilbuddet, som understøttes af anerkendelse og respekt for hinanden.”

Tilsynets syn på vores tilgang til uddannelse/beskæftigelse

”Socialtilsynet vurderer, at AlfaRehab leverer en relevant indsats i forhold til uddannelse/beskæftigelse og selvstændighed og relationer, som har været omdrejningspunktet for det driftsorienterede tilsyn 2021.

Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og forudsætninger, og tilrettelægges i samspil med borgeren.

I misbrugsbehandlingen er der fokus på, at borgeren først og fremmest skal arbejde med sit misbrug ligesom behandlingsintensiteten er afgørende for, om den enkelte borger har mulighed for og overskud til også at passe beskæftigelse.

AlfaRehab vurderes at have et faglig relevant fokus på balancen mellem beskæftigelse og behandling.”

Tilsynets vurdering af relationer/aktiviteter/recoveryprocesser med mere

”Det er socialtilsynets vurdering, at selvstændighed, relationer og netværk indgår som en naturlig del af indsatsen i tilbuddet, uanset om det gælder misbrugsbehandling eller herberget. I den sammenhæng bemærker socialtilsynet, hvordan AlfaRehab aktivt anvender det omgivende samfund til aktiviteter og netværksdannelse.

Foruden at bidrage til udvikling af relationer, sociale kompetencer og netværk, så understøtter disse aktiviteter også borgernes trivsel og recoveryproces.”

Tilsynets vurdering af faglighed og metoder

”I lighed med tidligere tilsyn vurderer socialtilsynet, AlfaRehab anvender relevante faglige tilgange og metoder, og at indsatsen tager afsæt i den enkelte borgers individuelle behov.

Dokumentationen vurderes at være overskuelig og systematisk. Der opstilles relevante mål, som følges op efter en fast kadence.”

”Jeg kan faktisk ikke få hænderne ned. Vi ved godt, at det vi gør, gør vi godt. Det ser vi hver dag, når vi ser vores klienter vokse. Men derfor er det alligevel rart at få det bekræftet udefra,” udtaler Morten Pedersen efter at vi har haft tilsyn på Alfa.

Spindelvævsmodellen

På billedet herunder ses tilsynets kvalitetsmodel der afspejles i et visuelt spindelvæv.

  • 5 betyder = i meget høj grad opfyldt
  • 4 betyder i høj grad opfyldt
  • 3 i middel grad opfyldt
  • 2 i lav grad opfyldt
  • 1 i meget lav grad opfyldt.

Alfas placering er tydeligt mellem 4 og 5 og det er vi rigtig stolte af.

Spindelvæv tilsyn AlfaRehab

Tilsyn på Alfa og betydningen for klienterne

Da der var tilsyn på Alfa forløb det på en helt bestemt måde, som sådan nogle tilsyn altid gør.

Behandlingsstedet får ikke besøg hvert år. Som regel udtages man til tilsynet fordi behandlingsstedet tilfældigvis er trukket ud til det. Inden tilsynet kommer på besøg modtager man et såkaldt varslingsbrev flere uger forinden og i det brev står der hvad tilsynet særligt vil se på og hvem der skal være til stede under tilsynet. I dette brev forekommer også bestemte målepunkter.

Offentliggørelsen af tilsynsrapporten fra Alfa

Hos Alfa er vi rigtig glade når der er tilsyn på Alfa.

Det betyder betyder meget for os samtidig med at det betyder meget for vores klienter og samarbejdspartnere at vide, at vi ikke bare overholder lov og regler, men at vi rent faktisk gør os umage for at imødekomme vores klienters behov ved at have fleksible tilbud.

Efter tilsynet har været på besøg udarbejder de en tilsynsrapport som offentliggøres på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Denne åbenhed hilser vi naturligvis velkommen og opfordrer alle interessent til at læse vores rapporter. Derfor har vi også selv lagt den op her