Pårørende til en alkoholiker

Modtag gode råd og få effektiv støtte af en erfaren pårørende terapeut

Pårørende til en alkoholiker

Er du pårørende til et menneske, der har et alkoholmisbrug (også kaldet alkoholiker pårørende), kan det have en række negative konsekvenser for dig.

Der er derfor en stor risiko for, at du bliver så kraftigt påvirket af misbruget at du også har brug for terapi og professionel hjælp.

Vi klar til at hjælpe dig – du skal blot række ud til os, og vi vil tilbyde en række muligheder for dig.

Din henvendelse er både uforpligtende og fortrolig.

Pårørende til en alkoholiker
Anmeldelse-Alfa-Kobenhavn

Stort tak!

Jeg har fået meget mere viden omkring misbrug, hvad det indebærer, og dermed en større forståelse. Jeg har startet et nyt liv, hvor jeg er bevidst om at sætte grænser og passe på mig selv.
Anmeldelse-Alfa-Kobenhavn

Ikke alene

Det har givet mig så meget. Jeg fandt ud af, at jeg ikke var alene om at have alle de følelser, og at det også var ok at være gal.
Anmeldelse-Alfa-Kobenhavn

Rart!

Det er rart at være blandt ligesindede, som også kender de dilemmaer og tanker, man har som pårørende til en misbruger. Min søn siger, at det er så godt, at jeg også er i behandling.
Dobbeltdiagnose moden kvinde smiler

Alkoholisme og alkoholmisbrug pårørende

Når en person bliver ramt af sygdommen alkoholisme, kan det have store konsekvenser for et familieliv. Ofte vil vedkommende trække sig længere og længere væk fra familiemæssige sammenhænge, børnenes liv, huslige opgaver, det sociale liv etc.

Mange pårørende til alkoholikere forsøger ofte at skjule, hvor slemt til står til i hjemmet.

Som nærtstående vil du ofte opleve, at alting i familien falder fra hinanden, og at alt kommer til at handle om den alkoholafhængiges behov.

Er du pårørende til en person med alkoholmisbrug?

Når man lever tæt på et menneske, som har diagnosen alkoholisme, kan det føre til en række adfærdsmønstre, som har en negativ indvirkning på både dig og den afhængige.

Det er kendetegnende for mange pårørende at forsøge at hjælpe deres familiemedlemmer ud af et ødelæggende misbrug af alkohol . Men at det kan vise sig at være umuligt, og den forgæves hjælp kan ende med at udløse vrede, kontrol og skuffelse.

At bruge al sin energi forgæves på at hjælpe en misbruger ud af sit misbrug, kan være meget belastende og kan ende i stor smerte og håbløshed.

I et hjem med alkoholmisbrug kan forholdene ofte blive så vanskelige, at også de pårørende har brug for hjælp til at bryde ud af “medafhængigheden”.

Hvad er medafhængighed?

“Medafhængighed” kan betegnes som, når du som pårørende til en alkoholiker bliver fanget i reaktioner og handlemønstre, som hverken gavner dig eller den afhængige.

Læs også: Hvad er en alkoholiker?

Er der problemer med alkohol?

Det kan være svært at afgøre om der findes et problem med alkohol.

Prøv vores alkoholtest, og få et indblik i om alkoholforbruget kan have behov for professionel rådgivning og eventuelt behandling.

Børn i familier med alkoholproblemer

Det skønnes, at ca. 122.000 børn vokser op i en familie, hvor en eller flere har et alkoholproblem.

Ca. hver tredje dansker har et familiemedlem med et alkoholproblem – enten i kernefamilien eller i den øvrige familie.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Barn af alkoholiker

Er der børn i hjemmet, er det ofte relevant at hjælpe dem i terapi.

Det kan have en række negative konsekvenser for deres trivsel og fremtid, når den afhængige ikke kan drage naturlig omsorg og pleje for sine børn.

Børn af alkohol-afhængige kæmper ofte med følgende udfordringer:

  • Følelse af skam
  • Manglende evne til egenomsorg
  • Angst for at begå fejl
  • Tilbøjelighed til at give sig selv skylden for, der går galt
  • Optagethed af forælderens problemer, så de skubber deres egne til side
  • De tager ansvar for den afhængiges alkoholproblemer
  • Psykiske udfordringer
  • Udsathed for fysisk og psykisk vold
  • Stress.

 

Program for terapi for alkoholiker pårørende

At være pårørende eller tæt knyttet til en alkoholafhængig kan være meget hårdt. Mange overser helt denne problematik og behovet for hjælp til de pårørende.

Når den afhængige er kommet i behandling, efterlades de pårørende til sig selv. Det skaber ofte store problemer i familierelationerne, at det kun er den ene part, der har gennemgået en personlig udvikling. Det skaber samtidig en øget risiko for tilbagefald hos den afhængige.

Vi tilbyder gratis hjælp til pårørende til alkoholiker

For at imødekomme dette åbenlyse behov har Alfa sikret, at alle indskrevnes pårørende kan tilmelde sig til terapi via vores pårørende kurser på vores behandlingscentre. I mange tilfælde kan det være særdeles hjælpsomt for hele familien, at de pårørende får hjælp og starter i grupperne, samtidig med at den afhængige starter misbrugsbehandling.

Familien lider mindst lige så meget, og den bliver ofte klar til at søge hjælp før den afhængige gør det. Når familien får hjælp og får tilegnet sig mere viden om misbrug/afhængighed vil også gavne den afhængige, så han/hun måske ønsker fastholde sin vej til ædruelighed.

Tidligere alkoholiker ædru