Hvordan kommer jeg i behandling for stofmisbrug?

Få hjælp i dag

Kom i behandling for stofmisbrug

Hvis du ønsker behandling for misbrug af stoffer, så er der flere forskellige veje til at komme i behandling hos AlfaRehab:

  1. Selvhenvendelse direkte til AlfaRehab
  2. Visitation til misbrugsbehandling via kommunen
  3. Misbrugsbehandling betalt af dit forsikringsselskab
  4. Misbrugsbehandling som du selv betaler.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

1. Du henvender dig selv direkte til AlfaRehab

Du har mulighed for på eget initiativ at henvende dig direkte til AlfaRehab på telefon 35 35 35 81, hvis du er interesseret i at få hjælp og behandling af stofmisbrug.

Der er mulighed for at være anonym, hvis du ønsker det.

2. Frit valg mellem offentlig og privat misbrugsbehandling

Du kan kontakte den kommune, hvor du har bopæl, med henblik på en visitation til misbrugsbehandling. Det er kommunen, der træffer beslutning om, om du kan bevilges misbrugsbehandling.

Når kommunen har truffet afgørelse i din sag, så har du ret til at vælge et privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret dig til.

Alfa samarbejder gerne med alle kommuner. Frit valg betyder, at du har mulighed for selv at vælge, hvor du gerne vil i misbrugsbehandling. Du har mulighed for at vælge misbrugsbehandling hos AlfaRehab, selv hvis du er startet op i behandling i andet regi.

Du er velkommen til at ringe til os på telefon 35 35 35 81, hvis du er interesseret i at høre nærmere. Du kan læse mere om retningslinje for afgørelse om behandling og frit valg på Socialstyrelsens hjemmeside.

3. Brug din forsikring til at komme i misbrugsbehandling

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, er der mulighed for at få betalt din misbrugsbehandling af dit forsikringsselskab. Igennem forsikringen er det ofte sådan, at du skal anmelde skaden til selskabet, men tjek din forsikringspolice eller kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere.

Desuden skal du ofte have udarbejdet en lægeerklæring for at forsikringsselskabet accepterer skaden. Du kan få en lægeerklæring hos din egen læge.

Vælger du at komme i misbrugsbehandling hos Alfa, så kan du få udarbejdet en lægerklæring hos vores egen speciallæge i psykiatri. Du er velkommen til at kontakte os på telefon 35 35 35 81 og bestille tid.

4. Misbrugsbehandling som selvbetaling

Hvis du har de økonomiske midler, er der også mulighed for at gå udenom kommune og forsikringsselskab og selv betale for din stofmisbrugsbehandling.

Ved egenbetaling betales der månedsvis forud for behandlingen, og det er muligt at gå i forløbet fuldstændigt anonymt. Vi tilpasser behandlingen så den præcis matcher dine behov. Det er muligt at få inkluderet døgnbehandling, hvis det er nødvendigt.

Lovgivning om stofmisbrugsbehandling

Stofmisbrugsbehandling hører under serviceloven. Du kan læse mere om lovgrundlaget for social behandling af stofmisbrug via servicelovens § 101 og om lægelig behandling for stofmisbrug i sundhedslovens §142.

Læs også: Pris for misbrugsbehandling.

Behandling for stofmisbrug

Dette kan du opnå i misbrugsbehandling

Indsigt

Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit stofindtag.

Adfærd

Lær at leve på en ny måde, hvor du fravælger stoffer og får et liv uden rusmidler og stofmisbrug.

Livet

Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.