Hvordan kommer jeg i alkoholbehandling?

Modtag professionel hjælp

Hvis du ønsker behandling for alkoholmisbrug, så er der flere forskellige veje til at komme i behandling hos AlfaRehab.

hvordan kommer jeg i alkoholbehandling

Se 4 muligheder for behandling her:

Du henvender dig selv direkte til AlfaRehab

Du har mulighed for på eget initiativ at henvende dig direkte til AlfaRehab.

Hvis du er interesseret i at få gratis ambulant alkoholbehandling er du altid velkommen til at kontakte os.

OBS: Du har mulighed for at være helt anonym!

Du har frit valg mellem offentlig og privat alkoholbehandling

Du kan kontakte den kommune, hvor du har bopæl, med henblik på en visitation til dagbehandling eller døgnbehandling for alkoholmisbrug. Det er kommunen, der træffer beslutning om, om du kan bevilges dagbehandling eller døgnbehandling for alkoholmisbrug.

Når kommunen har truffet afgørelse i din sag, så har du ret til at vælge et privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret dig til. Alfa samarbejder gerne med alle kommuner.

Frit valg betyder, at du har mulighed for selv at vælge, hvor du gerne vil i alkoholbehandling. Du har mulighed for at vælge alkoholbehandling hos AlfaRehab, selv hvis du er startet op i behandling i andet regi.

Du kan bruge din forsikring til at komme i alkoholbehandling

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, er der mulighed for at få betalt din alkoholbehandling af dit forsikringsselskab.

Igennem forsikringen er det ofte sådan, at du skal anmelde skaden til selskabet, men tjek din forsikringspolice eller kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere.

Desuden skal du ofte have udarbejdet en lægeerklæring for at forsikringsselskabet accepterer skaden. Du kan få en lægeerklæring hos din egen læge. Vælger du at komme i alkoholbehandling hos Alfa, så kan du få udarbejdet en lægerklæring hos vores egen speciallæge i psykiatri.

Du kan selv betale for din alkoholbehandling

Hvis du har de økonomiske midler, er der også mulighed for at gå udenom kommune og forsikringsselskab og selv betale for din dagbehandling for alkoholmisbrug.

Ved egenbetaling betales der månedsvis forud for behandlingen, og det er muligt at gå i forløbet anonymt.

Vi tilpasser altid alkoholbehandlingen så den præcis matcher dine behov.

Det er muligt at få inkluderet døgnbehandling, hvis det er nødvendigt.

Lovgivning

Behandling af alkoholmisbrug hører under sundhedsloven.

Du kan læse mere om lovgrundlaget for behandling af alkoholmisbrug i sundhedslovens §141.

hvordan kommer jeg i alkoholbehandling