Menu

Syntetisk hash: Misbrug og behandling

Få hjælp i dag

Hvad er syntetisk hash?

Syntetisk hash er et kunstigt fremstillet rusmiddel, der tilhører en gruppe stoffet kaldet syntetiske cannabinoider. Det kaldes også “spice”.

Stoffet er produceret til at ligne hash i udseende og effekt. Dog er den kemiske opbygning i syntetiske cannabinoider forskellig fra de naturlige stoffer, man finder i cannabis. Derfor kan man opleve en sløvende eller stimulerende effekt, ligesom det kan virke hallucinogent.

Efter indtagelse af syntetiske cannabinoider vil hjernen blive påvirket med den konsekvens, at f.eks. humør, søvn, appetit, koncentration og hukommelse samt tidsopfattelse ændres.

Det er siden blevet påvist, at mange af de syntetiske cannabinoider er mere potente og dermed stærkere end det aktive stof i cannabis, THC. Derfor er syntetisk hash potentielt mere skadeligt end naturlig cannabis.

Læs mere om cannabis her.

Ligesom cannabis forekommer spice ofte som tørrede plantematerialer og urter, som man kan ryge. Til gengæld tilsættes den syntetiske cannabinoid efterfølgende som pulver i blandingen, så det dermed fungerer ligesom pot eller hash.

Det er også muligt at købe syntetiske cannabinoider i pulver, som væske, næsespray og som en ingrediens til e-cigaretter.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

Hvad er syntetisk hash?

Hvad bruger man syntetisk hash til?

Der er mange, der tager stoffet med formålet om at blive skæve, fordi de bare godt kan lide følelsen af ro. Rusen ved syntetisk hash er dog sværere at forudsige end ved naturligt forekommende cannabis, men generelt varer rusen længere, og stoffet er kraftigere.

Det er svært at styre, hvor potent rusmidlet er, og derfor varierer styrken også meget i syntetiske cannabinoider. Ved højere doser øges risikoen for skadevirkninger.

Brugeren har derudover også sandsynlighed for at udvikle en psykose eller psykiske lidelser, ligesom at stoffet øger risikoen for voldsomme hallucinationer.

Der er konstateret flere dødsfald og andre alvorlige hændelser i bl.a. Europa direkte relateret til indtagelsen af syntetisk hash.

Kan man blive afhængig af syntetisk hash?

Ligesom cannabis er syntetisk hash afhængighedsskabende, og regelmæssig brug vil allerede efter kort tid give tilvænning. Dermed må man øge indtaget for at få samme effekt, og derfor er der også en risiko for at udvikle afhængighed af stoffet.

Selv et kort, men hyppigt forbrug – f.eks. dagligt brug i en uge – vil give tilvænning, så man får brug for mere af stoffet for at opnå samme virkning.

Man kan udvikle fysisk afhængighed allerede efter 1 måneds hyppigt brug, og man vil få abstinenser, hvis man stopper med rusmidlet. Abstinenserne opstår, fordi kroppen mangler stoffet eller dets virkning på kroppen. Typisk vil abstinenser vise sig ved rysten, kvalme, opkast og angst.

Tegn på misbrug af syntetisk hash

Et misbrug betegner et gentagende uhensigtsmæssigt og ukontrolleret brug.

Det vigtigste tegn på, at du er ved at udvikle et misbrug, er, at du har brug for at indtage rusmidlet for at få din hverdag til at hænge sammen. F.eks. at du ikke føler, at du kan udføre dit job uden midlet, eller at du har brug for midlet, når du indgår i sociale relationer.

Andre tegn på misbrug og afhængighed:

  • Stærk trang til at bruge syntetisk hash
  • Mistet kontrol over forbruget – f.eks. at du ikke kan stoppe eller nedsætte forbruget
  • Fortsat brug på trods af psykiske, fysiske eller sociale problemer
  • Toleransudvikling/tilvænning
  • Fysiske eller psykiske abstinenssymptomer
  • Syntetisk hash bliver vigtigere end andre former for aktiviteter, og du taber tidligere interesser pga. brug af stoffet

Bivirkninger ved misbrug af stoffet

Der er forsket endnu mindre i syntetisk hash, end der er i naturligt forekommende cannabis, men der findes mange erfaringer med forskellige bivirkninger eller skadevirkninger.

Vedvarende brug af syntetiske cannabinoider kan føre til:

  • Forgiftning
  • Kroniske lungesygdomme
  • Forringelse af sædkvalitet, vejrtrækning, hukommelse eller koncentration
  • Udvikling af psykoser og psykisk sygdom efter indtag af syntetiske cannabinoider

Har du brug for hjælp?

Udviser du, eller en du kender, et eller flere tegn på misbrug af rusmidler eller medicin, er det vigtigt at søge hjælp og information hos sundhedsfaglige eller et behandlingscenter.

Det kan være rigtig svært at komme ud af et misbrug eller slippe af med sin afhængighed – særligt fordi cannabis er et stof, der er relativt nemt at få fat.

Behandlingen består delvist af udtrapning og afvænning, men der kan også være behov for medicinsk behandling for at modstå abstinenser og samtaleterapi.

Ofte stillede spørgsmål om syntetisk hash:

Hvad er syntetisk hash?

Syntetisk hash er et kunstigt fremstillet rusmiddel, der tilhører en gruppe stoffet kaldet syntetiske cannabinoider. Stoffet er produceret til at ligne hash i udseende og effekt, men er både stærkere og farligere at bruge.

Er syntetisk hash farligt?

På grund af at den kemiske opbygning adskiller sig fra cannabis, er syntetisk hash potentielt mere farligt og skadeligt. Det er svært at styre, hvor potent rusmidlet er, og ved højere doser øges risikoen for skadevirkninger.

Der er konstateret flere dødsfald og andre alvorlige hændelser i bl.a. Europa direkte relateret til indtagelsen af syntetisk hash.

Kan jeg blive afhængig af syntetisk hash?

Ligesom cannabis er syntetisk hash afhængighedsskabende, og regelmæssig brug vil allerede efter kort tid give tilvænning. Dermed må man øge indtaget for at få samme effekt, og derfor er der også en risiko for at udvikle afhængighed af stoffet.

Hvad gør syntetisk hash ved kroppen?

Stoffet er produceret til at ligne hash i udseende og effekt. Derfor kan man opleve en sløvende eller stimulerende effekt, ligesom det kan virke hallucinogent. Efter indtagelse vil hjernen blive påvirket med den konsekvens, at f.eks. humør, søvn, appetit, koncentration og hukommelse samt tidsopfattelse ændres.

Må jeg blande syntetisk hash med andre stoffer?

Syntetisk hash bør ikke blandes med andre stoffer. Den sløvhed, der kommer ved brug af syntetisk hash, bliver forstærket, hvis man samtidig blander det med andre sløvende midler, og det øger risikoen for ulykker.

Mange af de unge, der eksperimenterer med stoffer, er som regel berusede, samtidig med at de tager rusmidlet. Det gør det svært at vurdere og regulere effekterne, når stofferne blandes, hvilket øger risikoen for, at man indtager en for stor dosis.

Dette vil også øge den hallucinogene virkning og gøre den endnu mere uforudsigelig, som giver yderligere større risiko for psykiske skader eller farlige handlinger.

Er der bivirkninger forbundet med et misbrug af syntetisk hash?

Der er ikke forsket i bivirkninger ved brug af syntetisk hash, men der findes mange erfaringer med forskellige bivirkninger eller skadevirkninger.

Vedvarende brug af syntetisk hash kan bl.a. føre til forgiftning og udvikling af psykoser og psykisk sygdom.