Samfundsansvar hos AlfaRehab

Vi er med i flere initiativer som kommer afhængige og deres familier til gode

Få hjælp i dag

Gør gavn i samfundet

Der er mange måder at gøre gavn for en virksomhed som AlfaRehab.

Vi tilbyder pårørende vederlagsfri behandling og vi tilbyder, via vores samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet gratis ludomanibehandling.

Vores netværks aktiviteter sikrer at borgerne har en meningsfuld fritid mellem behandlingsaktiviteterne.

CSR i AlfaRehab

Menneskerettigheder

Hos Alfa arbejder vi dagligt for at undgå diskrimination og forskelsbehandling. Vi gør os umage for at være fordomsfrie i vores tilgang til hinanden, vores borgere og samarbejdspartnere.

Forbrugerforhold

Hos Alfa sætter vi en ære i at have en transparent forretningsgang

Arbejdsforhold

Virksomheden overholder overenskomster og lovgivning for arbejdsvilkår for alle ansatte

Indsigt

Opsamle viden fra borgerne og  deres familier. 

Adfærd

Tilpasse virksomheden og behandlingstilbuddet så det altid er tidssvarende og møder de behov der er. 

Livet

Skabe rum til fantastiske liv som ikke er styret af rusmidler.

FN’s Global Compact Network

AlfaRehab er med i FN’s Global Connect Network hvor vores primære fokus er rusmidler og familier.

Samfundsansvar

Krav til Underleverandører

AlfaRehab har en Code of Conduct der sikrer at vores underleverandører lever op til de overskrifter der er nævnt herunder.

  • Diskrimination
  • Tvangsarbejde
  • Arbejdsmiljø
  • Arbejdstider og vilkår
  • Børnearbejde
  • Retten til at organisere sig
  • Retten til privatliv
  • Miljø og klima
  • Korruption.