Menu

Samarbejde med borgeren

Få hjælp i dag

Borgeren og samarbejdet med Alfas beskæftigelsesrettede indsats

Der vil være to ugentlige samtaler med jobmentor, hvoraf den ene vil være med fysisk fremmøde.

Der laves med jævne mellemrum fællessamtale med behandler, hvor der tales om, hvordan erfaringerne og konkrete strategier fra behandlingen kan anvendes i forhold til en virksomhedsplacering.

Herudover laves der opfølgning på virksomheden minimum hver tredje uge og der kan forekomme netværksmøde med relevante instanser.

Samarbejde med borgeren

Jobrettede samtaler med borger har altid flere fokuser:

  • Afdækning af kompetencer, tidligere erfaringer og eventuelt skånebehov.
  • Udformning af en ABC-plan i forhold til mulige brancher.
  • Vi taler mulige fremmødedage og timer, vi laver timeoptrapningsplan. Vi taler om afstand til hjemmet, og hvorvidt der er øvrige forløb, der skal køre sideløbende med en placering.
  • Der arbejdes med udformning og opdatering af CV
  • Der arbejdes med udformning af motiveret ansøgning, da de fleste virksomheder ønsker at få en motivation tilsendt.
  • Ved relevans berøres emner om, hvordan man begår sig på en virksomhed og i nogle tilfælde også, hvor vigtigt det er, at man fremstår præsentabel.
  • Der gennemgår brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft og der opledes sammen med borgeren konkrete virksomheder inden for disse brancher.

Praktikforløbet

Under praktikforløbet følges der op på, hvordan det går på arbejdspladsen og om timetal og hverdag fungerer.

Under opfølgningssamtalerne med borgeren skabes der rum for at drøfte det, som muligvis kan være svært at sige til arbejdsgiveren.

Endvidere er der fokus på, hvordan praktikforløbet harmonerer med borgerens afholdenhed, og om der er noget, vi skal være særligt opmærksomme på.  

Samarbejde med borgeren

Hvis I har spørgsmål til vores indsats, eller ønsker at høre mere om mulighederne – eventuelt har et ønske om, at opstarte et forløb, kan vi kontaktes på:

hra@alfakbh.dk

Telefon 54 55 75 75

Telefon 35 35 35 81

Se også