Menu

Nikotinforgiftning: Hvad skal du være opmærksom på?

Få hjælp i dag

Hvad er nikotin?

Nikotin er et naturligt forekommende stof, der dannes i tobaksplanten. Det er et giftstof, som planten danner i forsvar mod insekter. Tidligere anvendte man nikotin som sprøjtemiddel og insektgift, men i dag findes det i tobaksprodukter f.eks. cigaretter og snus samt rygestopmedicin som tyggegummi og plastre.

Stoffet påvirker hjernen og nervesystemet kraftigt, fordi nikotin efterligner virkningen af acetylcholin, der er et naturligt og vigtigt signalstof i kroppen. Det varetager mange vigtige funktioner som kommunikationen mellem nerveceller. Nikotin påvirker desuden også resten af kroppen og får bl.a. pulsen og blodtrykket til at stige.

Kroppen vil forsøge at modvirke påvirkningen fra nikotin, og rygeres nervesystem vil på sigt indstille sig på konstant at få tilført nikotin. Hvis rygeren stopper med at ryge, vil abstinenser opstå, hvor nervesystemet så “skriger” efter nikotin. Sådan opstår der ofte stor trang til at ryge. Nikotin er altså stærkt afhængighedsskabende, og det er en af grundene til, at det kan være udfordrende at stoppe med at ryge.

Nogle vælger at dæmpe abstinenserne ved at bruge rygestopmedicin, som indeholder en lille mængde nikotin. Til gengæld er det sværere at styre mængden af nikotin gennem plastre og tyggegummi, hvorfor nogle mennesker får nikotinforgiftning, som kan være yderst farligt.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller overforbrug?

Måske du har brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud for hjælp og behandling.

Hvad er nikotinforgiftning

Hvordan får man nikotinforgiftning?

En nikotinforgiftning opstår, når man får en overdosis af nikotin.

Alle produkter, der indeholder nikotin, kan medføre nikotinforgiftning:

 • Cigaretter
 • Tyggetobak
 • Pibetobak
 • Elektroniske cigaretter
 • Nikotintyggegummi
 • Nikotinplaster
 • Tobaksblade

Størstedelen af forgiftningerne sker til gengæld ikke pga. rygning. Det sker typisk som følge af anden indtagelse – f.eks. ved at spise eller tygge på nikotin – eller gennem fysisk hudkontakt med tobaksplanten.

Det er muligt at få en nikotinforgiftning ved at ryge cigaretter, hvis de indeholder store mængder nikotin – og særligt hvis man ikke ryger normalt. Det ses dog sjældent i Danmark, fordi der er meget opmærksomhed på regulering af grænseværdier i tobaks- og nikotinprodukter.

Størstedelen af tilfældene af nikotinforgiftning skyldes:

 • Børn der kommer til at tygge på nikotintyggegummi
 • Husdyr (især hundehvalpe) der spiser tobaksprodukter eller rygestopmedicin
 • Mennesker der arbejder i tobaksproduktion eller på anden vis har daglig kontakt med våde tobaksblade
 • Personer, der kommer til at drikke væske, hvor der har ligget en cigaret i

Nikotinforgiftning kan være yderst farligt. Der skal til gengæld meget store mængder nikotin for at være dødeligt, og det er en forudsætning for dette, at man indtager hele mængden på én gang, og at al nikotinen optages i kroppen.

 • 60 mg nikotin kan dræbe en voksen ikke-ryger. Det svarer til 30-40 cigaretter.
 • Ca. 120 milligram nikotin kan dræbe en ryger, der ryger 20 cigaretter dagligt. Det svarer til 60-80 cigaretter.

Tegn på nikotinforgiftning

Symptomerne på nikotinforgiftning kan ses allerede efter relativ kort tid; typisk få minutter til 1 time efter forgiftning. Symptomerne optræder ydermere hurtigere, hvis man indtager nikotinen som væske.

Ophører eksponeringen med nikotinen omtrent samtidig med, at symptomerne starter, vil nikotinforgiftningen forsvinde igen. F.eks. kan man have 2 stykker snus i munden og pludselig få det dårligt og blive bleg. Hvis man herefter spytter snusen ud, vil forgiftningen aftage hurtigt.

Symptomer på nikotinforgiftning:

 • Bleghed
 • Opkast eller diarré
 • Mavesmerter
 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Svedeture
 • Syns- og høreforstyrrelser
 • Svimmelhed

Derudover kan der også forekomme en række alvorligere symptomer:

 • Kramper
 • Nedsat blodtryk eller puls
 • Besvimelse
 • Ved ekstreme forgiftninger: koma eller dødsfald

Langt de fleste tilfælde af nikotinforgiftninger er lette og vil forsvinde af sig selv relativt hurtigt, hvis eksponeringen ophører. Lægehjælp er typisk unødvendigt i disse tilfælde, men hvis du ikke oplever bedring hurtigt, eller du er i tvivl, bør du altid søge lægehjælp eller ringe 1813. Du kan også kontakte Giftlinien på tlf. 8212 1212.

Hvis nikotinforgiftningen ikke aftager eller forsvinder hurtigt, kan der være tale om et mere alvorligt tilfælde af forgiftning. Du bør straks søge lægetilsyn i disse tilfælde.

Skyldes forgiftningen hudkontakt med tobaksplanten, bør du vaske kontaktområdet grundigt med vand og sæbe – gerne 10-20 minutter – for at mindske fortsat eller fremtidig optag af nikotin i huden.

Ofte stillede spørgsmål om nikotin:

Hvad er nikotin?

Nikotin er et naturligt forekommende giftstof, der dannes i tobaksplanten. Det findes i tobaksprodukter f.eks. cigaretter og snus samt rygestopmedicin som tyggegummi og plastre.

Hvad er nikotinforgiftning?

En nikotinforgiftning opstår, når man får en overdosis af nikotin. Alle produkter, der indeholder nikotin, kan medføre nikotinforgiftning, men typisk kommer forgiftningen som følge af at spise eller tygge på nikotin eller gennem hudkontakt med tobaksplanten.

Hvordan bliver man forgiftet af nikotin?

En nikotinforgiftning opstår, når man får en overdosis af nikotin. Alle produkter, der indeholder nikotin, kan medføre nikotinforgiftning. Det er muligt at få en nikotinforgiftning ved at ryge cigaretter, hvis de indeholder store mængder nikotin – og særligt hvis man ikke ryger normalt. Typisk opstår forgiftningen dog som følge af at spise eller tygge på nikotin eller gennem hudkontakt med tobaksplanten.

Er nikotinforgiftning farligt?

Nikotinforgiftning kan være yderst farligt. Ved ekstreme forgiftninger kan man risikere kramper, nedsat blodtryk eller puls, besvimelse, koma og død.

Til gengæld aftager forgiftningen typisk af sig selv, hvis eksponeringen stopper, når man udviser symptomer på forgiftning. F.eks. at man spytter snusen ud, hvis man får det dårligt.

Hvad er symptomerne på nikotinforgiftning?

Symptomerne på nikotinforgiftning kan ses allerede efter relativ kort tid, og de optræder hurtigere, hvis man indtager nikotinen som væske. De typiske tegn på forgiftning er opkast eller diarré, bleghed, mavesmerter samt syns- og høreforstyrrelser.

Hvad er abstinenser?

Abstinenser opleves, når man stopper med at bruge rusmidler, alkohol eller medicin, man er afhængig af. De fleste oplever dog ikke abstinenser ved udtrapning af stoffet, men i sjældne tilfælde kan der opstå abstinenser, hvor medicin som metadon eller antabus kan være nødvendigt. Det manifesterer sig typisk ved kvalme, opkast, diarré og rysten eller angst.

Hvad gør jeg, hvis jeg har fået nikotinforgiftning?

Hvis du er bange for, at du har fået en nikotinforgiftning bør du altid søge lægetilsyn eller ringe 1813. Du kan også kontakte Giftlinien på tlf. 8212 1212.

I de fleste tilfælde er der tale om en lettere nikotinforgiftning, som vil forsvinde af sig selv relativt hurtigt, hvis eksponeringen ophører. Her vil lægehjælp typisk være unødvendigt, men du bør altid opsøge lægehjælp, hvis du er i tvivl.