Behandlingscenter inde

Behandlingscenter i København

Professionel og effektiv hjælp til rusmidler

Leder du efter et behandlingscenter? Det kan være, at du er misbruger selv, eller at du er pårørende til en misbruger. 

Her i artiklen kan du læse mere om, hvordan man kommer i behandling som misbruger, og hvad det indebærer at være i behandling.

Det er nemlig muligt at komme ud af et misbrug og få et godt liv efter misbrugsbehandling. 

Hvad er et misbrug eller overforbrug?

Et misbrug er, når man har et skadeligt og vedvarende forbrug af psykoaktive stoffer. Disse kan blandt andet være heroin, hash, alkohol, kokain eller tobak.

Fælles for disse stoffer er, at de går ind og ændrer ens sindstilstand, og et misbrug kan både medføre forskellige fysiske, psykiske og sociale skader.

Man udvikler et overforbrug over en længere periode, hvor man indtager stoffet i større og større mængder og mere hyppigt. Et misbrug rammer altså ikke bare fra den ene dag til den anden.

Man ved, at man er afhængig, hvis tre eller flere af nedenstående tegn stemmer overens med ens forbrug:

 • Når man indtager større og større mængder af stoffet for at opnå samme virkning.
 • Når man længes efter stoffet og ikke tænker på andet end det næste indtag.
 • Når man får det psykisk og fysisk dårligt, når man ikke får sit stof.
 • Når man har problemer med at holde op med at indtage stoffet.
 • Når det er mere vigtigt at indtage stoffet sammenlignet med noget andet.
 • Når man fortsætter med at indtage stoffet, selvom man godt ved, at det har skadelige konsekvenser.

 

Hvordan kommer man ud af et misbrug?

Hvis du ønsker at komme ud af dit misbrug, er første skridt at indse, at du selv har ansvaret for og kontrollen over din adfærd.

Det vil sige, at det hele starter hos dig selv. Herefter skal du beslutte dig for at komme ud af dit misbrug og i den forbindelse lægge en plan for, hvordan det skal lykkes.

I den forbindelse er det afgørende, at du har støtte og opbakning fra din nærmeste familie og venner. Det skyldes, at det er svært at komme ud af et misbrug på egen hånd.

Hvordan kommer man i behandling?

Du kan komme i behandling for dit overforbrug eller misbrug ved selv at kontakte et misbrugscenter direkte. Det kræver nemlig ikke nogen henvisning fra din læge.

Har du nogle spørgsmål til din kommende behandling, kan du også vælge at kontakte din læge. Og så vil vedkommende som regel opfordre dig til efterfølgende at kontakte et misbrugscenter. 

Der findes forskellige behandlingscentre rundt omkring i landet, der tilbyder ambulant behandling til misbrugere. Det kan både være alkoholbehandling og behandling til stofmisbrugere.

AlfaRehab er et behandlingscenter, der tilbyder misbrugsbehandling, og vi kan derfor hjælpe dig ud af din afhængighed og dit misbrug af stoffer. 

Behandlingscenter koebenhavn

Hvad er et behandlingscenter? 

Et behandlingscenter tilbyder professionel hjælp i forbindelse med misbrugsbehandling. Der ligger flere behandlingscentre rundt omkring i landet.

Du kan blandt andet modtage ambulant behandling, som betyder, at du modtager misbrug behandling. Alt imens du stadig bor derhjemme og passer din skole eller dit arbejde, da behandlingen finder sted uden for normal arbejdstid.

Leder du efter et behandlingscenter i København?

AlfaRehab er et behandlingscenter, der tilbyder en helhedsorienteret indsats for sine borgere. Det vil sige, at de lægger vægt på personlig udvikling, medmenneskelighed og selvstændighed i deres behandling, som blandt andet består af:

 • Undervisning
 • Løsningsorienteret gruppeterapi
 • Psykologsamtaler
 • Psykoterapi
 • Socialrådgivning
 • Familiebehandling
 • Kostvejledning

Ønsker du at vide mere dine muligheder, og hvordan du kan modtage hjælp?

Kontakt behandlingscenter AlfaRehab ved at ringe til telefon 35 35 35 81 eller sende en besked i kontaktformularen.

På den måde kan du blive klogere på de forskellige behandlingsformer, ligesom du kan høre mere om vores tilbud.

Profesionelle behandlere

Behandlingsteamet hos Alfa består både af socialrådgivere, psykoterapeuter, en psykolog, en psykiater og en afspændingspædagog.

Disse indgår alle som fast personale omkring den enkelte borgers behandling, ligesom Alfa lægger stor vægt på kontinuerligt at opkvalificere deres personalegruppe.

På den måde kan de bedre imødekomme borgerens behov for kvalificeret og professionel støtte.

alfarehab tilsyn inde

Hvad indebærer behandlingen?

Misbrugsbehandling indebærer som regel en kombination af forskellige behandlingsmetoder og former. Disse er: Medicin – Forskellige former for social støtte – Samtaleterapi.

Medicin mod et misbrug kan blandt andet være antabus. Antabus er nemlig et medikament, som gør, at du med det samme vil få det dårligt, hvis du begynder på at drikke igen.

Der findes også andre produkter, som går ind og mindsker trangen til det stof eller rusmiddel, som du er afhængig af, ligesom der findes medicin, som mindsker abstinenssymptomer. Derfor er præparater ofte et vigtigt redskab i forbindelse med misbrugsbehandling.

Misbrugsbehandling indebærer, at du sammen med et kompetent og erfarent behandlerteam får større indblik i, hvorfor du drikker alkohol eller tager stoffer.

Du får altså professionel hjælp til at kunne løse en række af de bagvedliggende problemer, der er årsagen til dit misbrug.

På den måde lærer du nogle strategier til at håndtere dit misbrug, ligesom du bliver klogere på, hvordan du kan forholde dig til dit alkohol- eller stofmisbrug på en sundere og mere reflekteret måde.

Du arbejder selv med forebyggelsen

Du kan begynde at arbejde med at forebygge dit indtag af stoffer eller alkohol gennem denne øgede indsigt i dine adfærdsmønstre.

Misbrugsbehandling lærer dig altså, hvordan du siger nej til stoffer og alkohol, så du kan få et liv, hvor rusmidler ikke længere er et problem. Fokus er altså på at lære dig at leve på en helt ny måde, hvor der ikke længere er behov for hverken stoffer eller alkohol.

Det er nemlig muligt at få et godt liv igen, selvom man har været misbruger – og i den forbindelse spiller misbrugsbehandling en vigtig rolle.

AlfaRehab tilbyder både særligt tilrettelagte behandlingstilbud for dig, der er i gang med et arbejde eller en uddannelse, og intensive misbrugsbehandlinger op til fem dage ugen.

Vi tilbyder desuden behandlingstilbud for misbrug af alle stoftyper, herunder heroin, hash og kokain, ligesom du kan få professionel hjælp hos AlfaRehab i forbindelse med medicinafhængighed.

{

”Jeg er lykkelig for at jeg i dag er fri af min afhængighed men interventionen var sindssyg ubehagelig.

Jeg må dog også tilstå, at jeg aldrig havde søgt hjælp, hvis ikke hun havde krævet det.”

Morten 52 år

Kan jeg være anonym i et behandlingscenter?

Det er muligt at være anonym og modtage behandling på et behandlingscenter. Ved en anonym og diskret misbrugsbehandling er det udelukkende dig selv og misbrugsbehandleren, som er til stede under selve behandlingsforløbet.

Endvidere har medarbejderne tavshedspligt, ligesom der er nogle organisationer, der hverken registrerer dit navn eller CPR-nummer i deres journalsystemer.

Har du brug for en snak om, hvad et behandlingscenter vil kunne tilbyde dig, har du også mulighed for at tage kontakt til et behandlingscenter helt anonymt.

Du skal blot ringe til dem eller sende dem en besked, og så hjælper de dig videre i din proces gennem anonym rådgivning. I den forbindelse skal du huske på, at medarbejderne på disse centre er yderst professionelle og har mangeårig erfaring, når det kommer til behandlingen af alle former for misbrugere.

Derfor har de stor respekt for vigtigheden af anonymitet.

AlfaRehab har behandlingscentre i hele landet.

Så også: Alkoholbehandling på Sjælland 

Kontakt os her

Har du brug for hjælp til dig selv, eller en som står der nær?

Telefonen er åben hele døgnet og du kan altid skrive til os her.

Hvem betaler for en misbrugsbehandling?

Hvis der er tale om et privat misbrugscenter, skal du som udgangspunkt selv betale for din behandling. Dog er der forskellige muligheder, når det kommer til at få finansieret behandlingen.

Du kan blandt andet få behandlingen finansieret gennem din sundhedsforsikring. Det kræver naturligvis, at du har en sundhedsforsikring med misbrugsdækning. Er det tilfældet, betaler forsikringsselskaber samtlige udgifter, der måtte være i forbindelse med behandlingen. Din brug af forsikringen er selvfølgelig fortrolig, og både misbrugscentret og forsikringsselskabet er underlagt tavshedspligt.

Der er tilmed nogle arbejdsgivere, der er villige til at hjælpe i forhold til finansieringen af misbrugsbehandling. Generelt er mange danske virksomheder støttende, hvis de har en medarbejder med enten et stof- eller alkoholmisbrug, hvorfor de gerne støtter op i forhold til at finansiere den rette behandling.

Betaler arbejdsgiver?

Er du i tvivl om, hvordan din egen arbejdsplads forholder sig til dette, kan du altid kontakte enten din tillidsmand eller HR-afdelingen. Du vil opleve, at de fleste danske virksomheder har en misbrugs- og alkoholpolitik med en sundhedsforsikring for samtlige medarbejdere, eller også yder de økonomisk støtte til finansieringen af en professionel behandling for misbrugere.

En virksomhed har desuden mulighed for at bogføre samtlige udgifter i forbindelse med en behandling som en virksomhedsudgift, uden at den enkelte medarbejder bliver beskattet af det pågældende beløb. Det skyldes, at man fra politisk side ønsker at gøre det lettere for danske virksomheder at hjælpe deres medarbejdere med at komme i behandling, hvis man har et misbrug af enten stoffer eller alkohol. Dette gør sig også gældende, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende.

Endelig er der også nogen, der får deres behandling finansieret af kommunen. Hvis du vil komme i betragtning til dette, skal du henvende dig til dit lokale misbrugscenter eller misbrugsbrugsrådgiveren i din pågældende kommune. I den forbindelse skal du være særligt opmærksom på, at det udelukkende er kommunale misbrugscentre, som har mulighed for at visitere til en hjælp, der er kommunalt betalt.

Er du pårørende til en misbruger?

Der er flere behandlingscentre, der tilbyder behandling til pårørende til misbrugere. Det kan for eksempel være i form af familiebehandling til alle pårørende til klienter eller borgere, som er i gang med en behandling.

Der er ingen tvivl om, at det kan være utroligt svært og frustrerende at være pårørende til en misbruger. Oftest føler man sig enormt magtesløs, og derfor er det godt at have nogen at snakke med. Det har man mulighed for i en gruppe for pårørende, hvor man kan dele sine oplevelser med andre, som står i en lignende situation.

Ingen stress og regler i Alfas dognbehandling

Pårørende til en misbruger benytter sig oftest af forskellige forsvarsmekanismer. Det kan være, at man undertrykker sin vrede over for vedkommende, eller at man lader, som om problemerne er mindre, end de er. Der er også mange, der ofte blot vælger at ignorere misbruget. Gennem en familiebehandling eller en pårørendegruppe lærer man, hvordan man kan udtrykke og håndtere sin vrede på nogle nye og mere hensigtsmæssige måder.

Man får altså som pårørende en række brugbare værktøjer i forhold til at slippe kontrollen eller sætte nye grænser. Dette vil både hjælpe én selv og misbrugerens behandlingsproces. AlfaRehab tilbyder gratis pårørendegruppe og familiebehandling i vores behandlingscentre.