Du er her: Forside » Misbrugsbehandling » AlfaRehab 2018

alfarehab 2018

AlfaRehab 2018

AlfaRehab – Det frie valg

AlfaRehab flytter den stoffri behandling til nye lækre lokaler på Sankt Kjelds Plads på Østerbro.

Den nye oase på Sankt Kjelds Plads bliver endnu en opgradering af behandlingsomgivelserne hos AlfaRehab. Pladsen lige foran vores vinduer bliver omdannet til en grøn oase med park og begrænset trafik.

Samtidig er daglig leder Morten Pedersen kommet godt fra start og er godt igang med at sætte sit præg på de forskellige behandlingstilbud.

Bynatur – midt i byen

“Bynatur er en ny type natur i byen. Bynatur er det groede miljø i sameksistens med det byggede miljø […].

Bynatur har både en praktisk funktion og en æstetisk funktion. Den kan løse en masse af de problemer, vores byer står overfor i dag – fra overophedning og forurening til skybrudshåndtering og klimatilpasning.

Men den kan også gøre livet mere værd at leve og inspirere til nye sociale fællesskaber, nye muligheder for kreativ skaberkraft og nye aktive og sunde former for liv.”

Vores tilgang til stofbehandling

Stoffri behandling har siden 2005 været en CENAPS-baseret behandling med problemløsende gruppeterapi og en manualbaseret kognitiv behandlingsstrategi. Det er den fortsat, men nu er den udvidet med betydelige systemiske og narrative elementer.

Vores enestående tilbud om at man kan starte et dagbehandlingsforløb med 15 dages stabilisering/nedtrapning til nedsat takst i døgnregi, hos Alfa Fredensborg, er det også værd at gøre opmærksom på.

Traumeterapi

SE-terapi ved Henriette Bjørnholdt Schou er en integreret del af stoffrie behandlingstilbud. Du kan læse mere om SE terapi her

Den autoriserede psykolog Jan Rimer, som også er uddannet i EMDR, er startet en fast dag om ugen hvor han varetager samtale- og EMDR-forløb med borgere.

I samspil med den stoffri behandling udgør disse to indsatser et effektivt tilbud til sårbare borgere.

Alkoholbehandling og medicinsk behandling

En opgradering af det sygeplejefaglige personale med vores nye virksomhedsansvarlige psykiater, overlæge Helle Baagland og sygeplejerske, er ved at være på plads.

Dette giver mulighed for ambulante og/eller udgående nedtrapningsforløb, samt en tæt opfølgning på borgerenes medicinering og psykiske velbefindende.

Dette sundhedsfaglige team er også med til at gøre den anonyme alkoholbehandling mulig. Alle borgere med alkoholmisbrug kan nu modtage anonym alkoholbehandling uden ventetid.

Bofællesskab og stoffri behandling

Vores bofællesskab i Sølvgade er blevet malet og sat i stand, og personaledækningen er forøget, således er der nu personale fordelt ud over alle ugens dage.

Matrikelløs ambulant behandling

AlfaRehabs mobile team har også fået et markant løft med ansættelse af yderligere to nye medarbejdere. Det mobile teams funktion kan bl.a. være at hjælpe og motivere borgere til:

  • At modtage en til en behandling mens man passer sit arbejde
  • At blive afklaret og motiveret for forandring eller stabilisering
  • At stoppe eller reducere forbrug af rusmidler.
  • At blive parate til døgn- eller dagbehandling.
  • At blive parat til at møde regelmæssigt op på misbrugscenteret til medicinudlevering mv. efter måske at have været i karantæne eller lignende pga. udadreagerende og/eller truende adfærd.

 

alfarehab udgaaende behandling

Et stærkt stoffrit netværk

Hos Alfa har vi også et “alternativt netværk”, der har fokus på at samle dagbehandlingsgruppen og styrke gruppedynamikken.

Ved at danne et team, der sammen går ud og oplever, hvordan man kan knytte an og skabe nye relationer blandt hinanden og andre mennesker. Vi tror, at det er afgørende for borgeren at få skabt et nyt netværk, for at undgå marginalisering og isolation, når de skal leve et nyt og forandret liv.

Inklusion i nye sociale netværk er også én af de helt store udfordringer på dette tidspunkt, og denne ’holdøvelse’ medvirker til skabe tilknytning til nye fællesskaber.

På den måde skaber vi sammen større afstand til det gamle miljø og rusmidlerne.

Udenfor “åbningstid”

Det særlige udgående team faciliterer indhold i borgerens dagligdag udenfor selve dagbehandlingen (08:30-14:00) og i særdeleshed i weekenderne, som af mange opleves som vanskelige at komme igennem.

Det udgående team sammensætter- og deltager i, uge- dags- og weekendprogrammer bestående af relevante tilbud, der styrker dynamik og sammenhold i gruppen og opkvalificerer den enkelte borger socialt.

Vi introducerer en lang række allerede eksisterende steder og tilbud, der gør det let for borgeren selv, at integrere i en ny og meningsfuld hverdag.

Derudover udvælger og tilrettelægger vi enkeltstående begivenheder, som kan inspirere til at give gruppen, såvel som borgeren et nyt perspektiv på sit liv.

Har du brug for hjælp?

Hør mere på telefon 35 35 35 81

Vi tilbyder landsdækkende hjælp til alle borgere – både personen om selv lider af afhængighed, men også de pårørende som mærker problemerne helt tæt på.