Menu

Botilbud i alfa københavnBotilbud i Sølvgade

Alfa København har et stoffrit § 110 botilbud med plads til fem beboere i en lejlighed beliggende på første sal i Sølvgade. Botilbuddet ligger tæt ved Søerne, Botanisk Have og Kongens Have og er indrettet til formålet. Den er opdelt i fem enkeltmandsværelser og følgende fællesområder: en opholdsstue, to badeværelser, et køkken og et spiseområde.

Botilbud i trygge, stoffrie rammer

Som beboer støttes du, mens du eventuelt sideløbende gennemfører din misbrugsbehandling, af de andre beboere i bofællesskabet og det tilknyttede personale.

Hvem er botilbuddets målgruppe?

Botilbuddets målgruppe er hjemløse borgere, der mangler de nødvendige færdigheder for at bo i egen bolig. Botilbuddet er for dig som er stofafhængig og har visse ressourcer og sociale funktionsevner.  Du har måske været isoleret på grund af dit misbrug igennem en årrække, og har derfor svært ved at omgås andre mennesker og indordne dig under almindelige regler.

Ambulant behandling kræver en vis grad af ansvar og selvdisciplin, så botilbuddet henvender sig ikke til dig med længerevarende stofafhængighed, der er så socialt og/eller psykisk invaliderede, at din prognose vedrørende behandling må betegnes som særdeles dårlig.

Formål med botilbuddet

Formålet med botilbuddet er at tilbyde dig, der har en stofafhængighed et sted at bo, hvor du har ro og tid til at arbejde med sig selv og komme dig helt efter misbruget.

At gennemføre en ambulant misbrugsbehandling, og tilegne sig en helt ny livsstil, er krævende og til tider hårdt arbejde, som kræver disciplin og struktur. Det er derfor afgørende, at du har en base, hvor du kan få ro omkring dig, mens du tilegner dig de nødvendige færdigheder.

Botilbuddet kan være en god modvægt til de miljøer med misbrug, du tidligere har færdes i. I botilbuddet har du mulighed for at opbygge et nyt og stoffrit netværk.

Målsætning for beboerne i botilbuddet er:

  • at finde egen bolig
  • at fasholde ophør af misbrug
  • få struktur på dagligdagen
  • tilegne sig redskaber til håndtering af krisesituationer
  • at opleve en forbedret livskvalitet
  • få planlagt et individuelt beskæftigelsesfremmende forløb

Struktur og stabilitet i dagligdagen

En væsentlig forudsætning for at kunne passe et arbejde eller tage en uddannelse efter endt behandling er, at kunne opretholde en regelmæssig og struktureret dagligdag. Derfor har vi fokus på at lære dig, hvordan du kan få mere struktur og stabilitet ind i hverdagen.

Måske besidder du ikke de kompetencer, som er nødvendige for at indgå i sociale sammenhænge. Det har vi fokus på at lære dig, så du fremover bedre kan indgå i sociale sammenhænge fx med din familie eller et arbejdsfællesskab.

Pædagogiske metoder i bofællesskabet

Vores botilbud har et pædagogisk sigte og er beregnet til dig, der har svært ved at være social. Rammerne i Alfas botilbud er velegnede til træning i sociale færdigheder. Hvis du har sociale problemer, så skyldes det muligvis, at du har været isoleret i dit misbrug igennem en årrække, og derfor har svært ved at omgås andre mennesker og indordne dig under almindelige regler.

Indlæringen af sociale kompetencer foregår i vid udstrækning gennem social færdighedstræning i bofællesskabet, hvor personalet spiller en stor og aktiv rolle. Pædagogikken bag denne tillæring er hovedsageligt baseret på traditioner med faste rammer og regler. Personalet bruger samtale og dialog som indgangsvinkel til at få dig til at reflektere, så du kan regulere uhensigtsmæssig adfærd.

Behandlingen indeholder træning i almindelig daglig livsførelse, også kaldet ADL. Du tilegner dig nye sociale færdigheder i bofællesskabet. Du får også opbygget en viden og gode vaner ift. sundhed og motion, som vil være med til at forbedre dine forudsætninger for at leve et liv fri af stoffer og kriminalitet. Desuden er struktur og stabilitet helsebringende i den forstand, at en kaotisk livsførelse forstærker psykisk ustabilitet.

Eksempler på botilbuddets fokusområder

•    Personlig hygiejne fx tøjskift og -vask, bad, håndvask, klipning m.m.
•    Generel hygiejne fx i forbindelse med madlavning og rengøring
•    Deltagelse i fællesskabet omkring kostplanlægning, indkøb og madlavning
•    Hensyntagen til andre mennesker
•    Regelmæssig rengøring og oprydning på eget værelse
•    Strukturere dagligdagen fx stå op samt overholde spise- og mødetider

Botilbuddet er stoffrit

Botilbuddet er et stoffrit område, hvor sidemisbrug af enhver art medfører øjeblikkelig bortvisning. Det er ikke tilladt at være påvirket i huset. Det er ikke tilladt at få besøg.

Henvisning til botilbuddet

Henvisningen til pladserne på AlfaRehabs botilbud sker via telefon 35 35 35 81.