Matrikelløs misbrugsbehandling

Udkørende misbrugsbehandling – få ambulant behandling hvor du er

Få hjælp i dag

Matrikelløs ambulant behandling for stofmisbrug

Matrikelløs ambulant behandling er et udgående behandlingstilbud, der kan fungere selvstændigt eller i kombination med anden misbrugsbehandling.

AlfaRehab tilbyder individuel udgående misbrugsbehandling til dig, der ikke umiddelbart kan deltage i et almindeligt behandlingstilbud. Måske har du afbrudt et igangværende behandlingsforløb? Eller måske har du behov for yderligere støtte for at profitere af andre misbrugsbehandlingstilbud?

Matrikelløs alkoholbehandling er et udgående behandlingstilbud, der kan stå alene eller kombineres med andre behandlingstilbud.

Formålet med matrikelløs misbrugsbehandling

Formålet med matrikelløs ambulant behandling kan være at afklare dit behandlingsbehov. Alfa kan motivere og støtte dig til at opnå stoffrihed. Du kan også får hjælp til at vedligeholde stoffrihed og generelt optimere din livskvalitet. Vi tager udgangspunkt i din unikke livssituation.

Matrikelløs ambulant behandling kan iværksættes i alle faser af et behandlingsforløb. Du kan få udgående behandling som individuel støtte i forbindelse med udfordrende forandringsprocesser og højrisikoperioder. Alfa tilbyder også matrikelløs ambulant behandling som et efterbehandlingsforløb.

matrikelløs misbrugsbehandling

Hvad indeholder matrikelløs ambulant behandling?

Matrikelløs ambulant behandling er et individuelt tilrettelagt forløb. Du får flere gange om ugen besøg af en misbrugsbehandler i din egen bolig.

Der er også mulighed for at behandlingen kan foregå på din arbejdsplads – alt efter hvad der giver bedst mening i din situation.

Den udgående behandler vil yde den type misbrugsbehandling, som du har brug for. Behandleren kan endvidere fungere som koordinator og deltage i møder med relevante samarbejdspartnere som fx jobcenter, kriminalforsorg, misbrugscenter m.v.

Der vil igennem hele forløbet være socialrådgiverbistand og mulighed for psykiatrisk tilsyn.

Prisen for en fuld pakke kan ses under priser, der kan dog ved yderligere behandlingsbehov tilrettelægges individuel behandlingsplan i samarbejde med misbrugskonsulent/sagsbehandler til divergerende pris.

En mere udførlig beskrivelse af tilbuddet kan rekvireres ved henvendelse på telefon +45 35 35 35 81.

Læs også: Rusmiddelbehandling hos AlfaRehab.

Læs også: Samlet pris for misbrugsbehandling inkl. døgnbehandling.

Skal vi hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til at håndtere dit misbrug af stoffer eller medicin – eller har du brug for hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt anonymt og vi hjælper dig videre i processen.